Titel begint met 
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Besproken publikaties
 • G.K. Chesterton / by Michael Ffinch
 • G.K.Chesterton, A Half Century of Views / edited by D.J. Conlon
 • Ga direct naar de gevangenis» ga niet langs Af» U ontvangt geen tweehonderd gulden / Jan Blokker
 • Ga weg, ga weg, zei de vogel / [roman van] Alfred Kossmann
 • Gabriel Lambert / Alexandre Duma; [vert.:] E. du Perron; [met inleiding van] Fred Batten
 • Gallische facetten / [essays van] Simon Vestdijk
 • Ganda & Blandinium, de Gentse abdijen van Sint–Pieter en Sint Baafs. Kunst en andere schatten uit twee Vlaamse abdijen / [catalogus van gelijknamige tentoonstelling in de Sint–Pietersabdij te Gent tot en met 4 januari 1998]
 • gangstermeisje, Het – / Remco Campert
 • Gard Sivik / [Driedubbel nummer over taboes samengesteld door de] redactie
 • Garden of Eden, The – . The Botanic Garden and the Re–Creation of Paradise / John Prest
 • Gastenboek van Singel 262 / uitgeverij Querido
 • gat in de lucht, Een – / [gedichten van] Harry Mesterom
 • Gates of Memory / [memoires van] Geoffrey Keynes
 • gave, De – / Vladimir Nabokov; [vertaling uit het Engels door] Anneke Brassinga
 • Geachte Muizenpoot en achttien andere gedichten / F. ten Harmsen van der Beek
 • Gebed om een goed einde / [roman van] Maurice Roelants
 • geboorte van de goden, De – . Werken en dagen & wedstrijd tussen Homeros en Hesiodos / Hesiodos; [vertaald en toegelicht door] Wolther Kassies
 • Geboorte–stad / [gedichten van] Sybren Polet
 • gebouw, Het – / [gedicht van] Philip Larkin; [vertaling van] Jan Eijkelboom
 • Gebroeders Van Limburg. Nijmeegse meesters aan het Franse hof 1400–1416 / Rob Dückers en Pieter Roelofs
 • gebroken hart, Het – / J.F.W. Weremeus Buning
 • gebruik van een wandspiegel, Het – / [gedichten van] Adriaan Morriën
 • gedachte, De – / Frans Stüger
 • Gedachten van een thuisgekeerde Vlaming / [essay door] Marcel van de Velde
 • Gedeeltelijk ik / [gedichten van] Eduard Heijmans
 • Gedenkschriften / Lodewijk van Deyssel; [bezorgd door] Harry G.M. Prick
 • Gedicht. Driemaandelijks tijdschrift /
 • Gedichten / Adriaan Morriën
 • Gedichten / C.B. Vaandrager
 • Gedichten / Carlos Drummond de Andrade; vertaling August Willemsen
 • Gedichten / Elisabeth Eybers, F. Harmsen van Beek, Judith Herzberg, Hanny Michaelis, Annie M.G. Schmidt, M. Vasalis [: kozen uit hun werk]
 • Gedichten / F. Pessoa; [keuze, vertaling en nawoord door] August Willemsen
 • Gedichten / Gabriël Smit
 • Gedichten / Georg Trakl; keuze uit zijn poëzie met inl. en comment. door Rob van Erkelens; en vert. [uit het Duits] door Frans Roumen
 • Gedichten / Guillaume van der Graft
 • Gedichten / hans faverey
 • Gedichten / Huub Oosterhuis
 • Gedichten / J.C. Bloem [ed. A.L. Sötemann en H.T.M. van Vliet]
 • Gedichten / J.H. Leopold; [tekstverzorging en verantwoording van de editie door] A.L. Sötemann en H.T.M. van Vliet
 • Gedichten / Jan Arends
 • Gedichten / Jan Emmens
 • Gedichten / Kees Winkler
 • Gedichten / M. Nijhoff. – Historisch–kritische uitgave, verzorgd door W.J. van den Akker en G.J. Dorleijn. – Uitgegeven onder auspiciën van de afdeling Neerlandica van het Constantijn Huygens Instituut der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
 • Gedichten / Paul Claudel; vert. Michel van der Plas
 • Gedichten / Philip Larkin; vertaling Jan Eijkelboom
 • Gedichten / richard minne
 • Gedichten / Wiliam D. Kuik
 • Gedichten / [bloemlezing uit de poëzie van] Jorge Luis Borges; [keuze en vertaling door] Robert Lemm
 • Gedichten 1913–1922 / ╡lvaro de Campos (Fernando Pessoa); [vertaling en Nawoord van] August Willemsen
 • Gedichten 1940–1960 / Koos Schuur
 • Gedichten 1940–1965 / Alffred Kossmann
 • Gedichten 1950–1975 / Jan G. Elburg
 • Gedichten 2 / Emily Dickinson; [vertaald en van commentaar voorzien door] Peter Verstegen
 • Gedichten 2 / Hans Faverey
 • Gedichten I / Emily Dickinson; [vertaald en van commentaar voorzien door] Peter Verstegen
 • Gedichten I. De tijdens het leven van de dichter gepubliceerde poëzie / J.H. Leopold; historisch–kritische uitgave, verzorgd door A.L. Sötemann en H.T.M. van Vliet. – Deel 1: Teksten; Deel 2: Apparaat en commentaar. – Uitgegeven onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
 • Gedichten II. Nagelaten poëzie / J.H. Leopold; historisch–kritische uitgave, verzorgd door H.T.M. van Vliet in samenwerking met A.L. Sötemann
 • Gedichten lezen / [bloemlezing gedichten van zeven auteurs:] Victor van Vriesland, Herman van den Bergh, Jan Engelman, Anthonie Donker, Leo Vroman, Alfred Kossmann en Cees Nooteboom
 • Gedichten van den Schoolmeester, De – / [Gerrit van de Linde]; [illustraties van] Anth. de Vries; [met uitvoerige inleiding door] T. van Deel en M. Mathijsen–Verkooijen
 • gedichten, De – / S. Carmiggelt [Karel Bralleput]
 • Gedichten. Keuze uit zijn poëzie met vertalingen en commentaren / Gerard Manley Hopkins. Vertalingen door Leo Vroman, Gabriël Smit, Jaap Verduyn, Jan Eijkelboom, Rudy Bremer, Frans Boenders. Redactie W. Bronzwaer
 • Geef die mok eens door, Jet / [roman van] Heere Heeresma
 • Geef nooit het hele hart / [vertalingen van verzen van] W.B. Yeats [door:] Jan Eijkelboom en Adriaan Roland Holst
 • Geen antwoord / [sprookje van] A. Koolhaas
 • Geen bloemen»Geen bezoek / [gedichten van] Ellen Warmond
 • Geen chansons meer / Dolf Verroen
 • Geen denken aan / [roman van] Ankie Peypers
 • Geen letterheren. Uit de voorgeschiedenis van de vijftigers / Jan G. Elburg
 • Geen povere schoonheid. Laat–middeleeuwse kunst in verband met de Moderne Devotie / Kees Veelenturf [redactie]
 • Geert Grote en de Moderne Devotie / C.C. de Bruin, E. Persoons, Anton G. Weiler
 • Geert van Oorschot (1909–1987) / Sjoerd van Faassen
 • geest van de dichter, De. Tien zogenaamde gesprekken met negentiende–eeuwse schrijvers / door Marita Mathijsen
 • geest van tegenspraak, De – / [essays van] G.H.M. van Huet
 • Geestelijke maagden. Leven tussen klooster en wereld in Noord–Nederland gedurende de zeventiende eeuw / Marit Monteiro
 • geestrijke ridder Don Quichot van de Mancha, De – / Cervantes; illustraties van G. Doré. – Vertaling J.W.F. Weremeus Buning en C.F.A. van Dam
 • gegeven dag, Een – / [roman van] Robert van Gulik
 • geheim van Antaios, Het – / [essays van] Pierre H. Dubois
 • geheim van Luca, Het – / [roman door] Ignazio Silone; [vertaling uit het Italiaans door] Bert Stoop
 • geheim, Het – / [herdenkingstekst capitulatie van Japan door] Willem Brandt
 • Geheim. Een leidraad voor het oprichten en instandhouden van geheime clubs, verenigingen, verbonden en genootschappen / L. Hugo de Reede
 • geheime tuin, De – / [literair–journalistieke beschouwingen, aangevuld met teksten van lezingen over kwesties van literaire theorie, door] H.A. Gomperts
 • geheimschrift, Het / Jorge Luis Borges [La cifra, 1981]; vert. Robert Lemm
 • Geheugen voor landschap / [gedichten van] Ad Zuiderent
 • Geheugen, spreek. Een autobiografie opnieuw bezocht / Vladimir Nabokov; [vertaling van] L. en M. Coutinho
 • gehoorzame dode, De – / [roman van] Willem Brakman
 • gehucht, Het – / [novelle door] A. Defresne
 • Gehuurde wereld / [keuze uit de stukjes van] Sarah Hart; [vertaling uit het Engels door] Rudy Kousbroek
 • Gekke Witte / [verhalen van] A. Koolhaas
 • Gekkenwerk / [gedichten door] Arie Gelderblom
 • Gekkenwerk / [gedichten van] Arie Gelderblom
 • Gekleurde gedichten / [gedichten van] Arie Gelderblom
 • Gekleurde schaduwen / Georg Christoph Lichtenberg; [vertaling:] Marion Offermans; [samenstelling en inleiding:] Cyril Offermans
 • Gekluisterde stroom / [roman door] Emiel van Hemeldonck
 • gekruisigde rat, De – / [verhalen van] Geert van Beek
 • Geliefde gedichten die iedereen kent maar niet kan vinden / [bloemlezing evergreens uit de Nederlandse literatuur samengesteld door] Wim Zaal
 • gelovige Thomas, De – . Beschouwingen over de hymne Sacris Sollemniis van Thomas van Aquino / A. Bastiaensen CM, J.G.J. van den Eijnden OFM, A.J.M. van den Hoogen, J.C.P.A. van Laarhoven, C. Steel, A. Vos. H.A.J. Wegman, L.G.M. Winkeler, J.B.M. Wissink
 • geluid, Het – . Een suite in vier bewegingen / [roman van] Herman J. Claeys
 • geluiden van de eerste dag, De – / [roman van] A. Koolhaas
 • geluk van de brug, Het – / Kees Fens
 • Gemeenschap 1925–1941, De – / [essay van] Harry Kapteijns
 • Gemeenschap, De / [Samengesteld door] Th.A.P. Bijvoet, S.A.J. van Faassen, Daniel de Lange (+), Kees Nieuwenhuizen en Harry Scholten.
 • Gemengde berichten. Gedichten 1932–1958 / Eric van der Steen
 • gemillimeterde hoofd, Het – / Gerrit Krol
 • Gemunt op wederkeer. Het leven van Cola Debrot vanaf 1948 / J.J. Oversteegen
 • genadeschot, Het – / [roman van] S. Vestdijk
 • Geneesheiligen der Lage Landen / Jo Claes, Alfons Claes en Kathy Vincke
 • Generation of 1914 / Robert Wohl
 • Genius in the Drawing–Room / Peter Quennell
 • Genius of John Henry Newman, The. Selections from his Writings / John Henry Newman; ed. Ian Ker
 • Genius of Rome: 1592–1623, The – / [tentoonstellingscatalogus van de Royal Academy of Arts te Londen]
 • Genius of Shaw, The – . A Symposium / [red.] Michael Holroyd
 • genoegdoening van poëzie, De – / [essays van] Seamus Heaney; vertaald door Jan Eijkelboom
 • Gentlemen's Clubs in London, The – / Anthony Lejeune
 • George Eliot, A Life / [biografie door] Rosemary Ashton
 • George Orwell, A Life / door Bernard Crick
 • Georgica » Landleven / Vergilius [vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door] Piet Schrijvers
 • Georgica V. – De tuin / Koos Geerds
 • Gepolijst albast. Acht eeuwen Italiaanse poëzie / Frans van Dooren
 • Gerard Brom. Een katholiek leven. Autobiografische aantekeningen / bezorgd door Paul Luykx en Jan Roes
 • Gerard Kornelis van het Reve & de groene anjelier / Hedwig Speliers
 • Gerard Manley Hopkins, A Very Private Life / by Robert Bernard Martin
 • Gerezen wit. Notities bij boekvormelijks en zo / door Reinold Kuipers; [vormgeving: Harry N. Sierman]
 • Gerrit Achterberg 20 mei 1905 » 17 januari 1962 / [Maatstaf. Maandblad voor letteren, 11e jaargang nr. 10»11 jan.\feb. 1964] Bert Bakker, red.
 • Gerrit Achterberg, Briefwisseling met zijn uitgevers / Gerrit Achterberg. – Bezorgd door R.L.K. Fokkema en Joost van der Vleuten. – Deel I. Briefwisseling; Deel II. Toelichting
 • Gerrit Achterberg: Gedichten. Historisch–kritische uitgave, verzorgd door / P.G. de Bruijn
 • Gerucht en geweld / [novellen van] Beb Vuyk
 • Geschapen om te scheppen? Opvattingen over vrouwen en schrijverschap in Nederland 1815–1860 / Toos Streng; met een woord vooraf door Nelleke Noordervliet
 • Geschenk, Het – . De Hollandse meesters van een Amsterdamse bankier – De verzameling van Adriaan van der Hoop (17778–1854) / [catalogus en drie studies] Amsterdams Historisch Museum en Rijksmuseum
 • Geschiedbeschouwing en beleving van de eigen tijd in de eerste helft van de twaalfde eeuw / Nico Lettinck
 • Geschiedenis van Amsterdam. Centrum van de wereld 1578–1650 / [red.] Willem Frijthoff en Maarten Prak
 • Geschiedenis van Amsterdam. Een stad uit het niets, tot 1578 / [red.] Marijke Carasso–Kok
 • Geschiedenis van Amsterdam. Hoofdstad in aanbouw 1813–1900 / Remieg Aerts en Piet de Rooy (red.)
 • Geschiedenis van Amsterdam. Tweestrijd om de hoofdstad 1900–2000 / [redactie:] Piet de Rooy
 • Geschiedenis van Amsterdam. Vijfde deel / [red.] Piet de Rooy
 • Geschiedenis van Amsterdam. Zelfbewuste stadstaat 1650–1813 / [red.] Willem Frijthoff en Maarten Prak
 • Geschiedenis van de klassieke Italiaanse literatuur / Frans van Dooren
 • geschiedenis van de Langobarden, De – / Paulus Diaconus; vertaald uit het Latijn en toegelicht door Ted Meijer en Fik Meijer
 • Geschiedenis van de Nederlandse literatuur tussen l885 en l985 / Ton Anbeek
 • geschiedenis van een dubbeltje, De – / Gerard Keller
 • geschiedenis van een talent, De – / Vestdijk–jaarboek 1996 onder redactie van Harry Bekkering, Rudi van der Paardt en Ger Verrips
 • Geschiedenis van het Nederlandse antiquariaat / Piet J. Buijnsters
 • geschiedenis van het tijdschrift "Vlaanderen", De – / G.H. 's–Gravesande
 • geschiedenis van het tijdschrift Vlaanderen / G.H. 's–Gravesande
 • Geschiedenis van Sinterklaas / Anton van Duinkerken
 • Geschiedenis: de amateurfilm / [gedichten van] Graig Raine; vert. Jan Eijkelboom
 • Geschilderd eten / Frans Kellendonk
 • geschonden hart, het – / Phyllis Bottome
 • geschriften van en over Sir Thomas More, De. Een moderne leer en de oude traditie / door Johan Kuin
 • geschriften van Sint Franciscus, De – / Franciscus van Assisi; vert. H. Loeffen o.f.m.
 • geschriften, De – / Franciscus van Assisi; [vertaald, ingeleid en toegelicht door] G.F. Freeman, H. Bisschops, B. Corveleyn, J. Hoeberichts en A. Jansen
 • Gesloten circuit / [gedichten van] Gerrit Komrij
 • Gesloten gedichten / Cees Nooteboom
 • Gesponnen suiker / [verhalen van] Jan Wolkers
 • Gesprek met Jacq Firmin Vogelaar / Lidy van Marissing
 • Gesprekken met dichters / Piet Calis
 • Gestalten tegenover mij. Persoonlijke herinneringen / Simon Vestdijk
 • getatoeëerde Lorelei, De – / [roman van] Jaap Harten
 • Getekend: Fiep Westendorp / Fiep Westendorp
 • getekende dag, De – / [gedichten van] Dirk Kroon
 • Getijden / Prudentius; [twaalf hymnen in de] vertaling van Louis van de Laar
 • Getijden van de Eeuwige Wijsheid / Geert Grote; naar diens vertaling [uit het latijn van Heinrich Suso] uitgegeven en ingeleid door Anton G. Weiler
 • getijdenboek van Catharina van Kleef, Het – / [anon.]
 • getijdenboek voor Engelbert van Nassau, Een – / De Meester van Maria van Bourgondië; [verzorging, inleiding en commentaar door] J.J.G. Alexander
 • geur van heiligheid, Een – / [verhalen van] A. Koolhaas
 • Geuzenboek, Het – / Louis Paul Boom
 • Gevaarlijke kennis. Inzicht en angst in de dagen van Jan Swammerdam / Luuk Kooijmans
 • gevaarlijke verhouding of Daal–en–Bergse brieven, Een – / [roman van] Hella S. Haasse
 • geval van verbeelding, Een – / [prozaverhaal van] H.C. ten Berge
 • gevecht met de engel, Het – / [roman van] Herman Teirlinck
 • Gevecht met de muze, Het – . Verzamelde gedichten / Bertus Aafjes [m.m.v.] D.W. Bloemena en Laurens Vancrevel
 • gevestigde chaos, De – . Opstellen en kritieken / Kees Fens
 • gevleugelde hobbelpaard, Het – / [bloemlezing nonsens–poëzie samengesteld door] C. Buddingh'
 • gevleugelde woord, Het – . Geschiedenis van de Nederlandse literatuur » 1400–1560
 • Gewapende vrede / [korte roman door] Koko Wolff
 • Geweer met terugslag / [verhalen van] Henk van Kerkwijk
 • Gewone woorden / [gedichten door] Cora Terpstra–Luiten
 • Gewoon bespottelijk / [roman van] Jos Panhuijsen
 • gewoon echtpaar, Een – / [twee verhalen van] Nora Danner
 • Gezang van de afgezonderde / [gedicht van] Georg Trakl; vertaling Jan U. Terpstra
 • Gezelle beschreven, 1899–1999. Selectieve bibliografie van een eeuw Gezellestudie / [samengesteld door] Marcus de Schepper en Linda Fonteyne
 • Gezelle–Brevier / [samenstelling:] Bert Ranke
 • gezonde apotheek, De – / [gedichten van] R.A. Basart
 • gezusters Van Vloten, De – . De vrouwen achter Frederik van Eeden, Willem Witsen en Albert Verwey / Cornelie van Uden en Pieter Stokvis
 • Gezwinde grijaard, die op wakk're wieken staag [...] / [sonnet van] P.C. Hooft
 • gezworenen, De / Jorge Luis Borges; vert. Robert Lemm
 • Gheestelijke Brulocht, Die – / Jan van Ruusbroec
 • Gibbon's Solitude. The Inward World of the Historian / by W.B. Carnochan
 • Gids sinds 1837, De – . De geschiedenis van een algemeen–cultureel en literair tijdschrift / door Remieg Aarts, Piet Calis, Tineke Jacobi en Joke Relleke. – Met een keuze uit de poëzie door Wiel Kusters; redactie, illustraties en bijschriften Arie Pos
 • Gierzwaluwen /[gedicht van] Guido Gezelle
 • Gift, The – / Vladimir Nabokov
 • Gij zult niet begeren / [roman door] L. Kombrink
 • Gijsbrecht van Aemstel / [toneelstuk van] Joost van den Vondel
 • Giovanni and Lusanna. Love and Marriage in Renaissance Florence / Gene Brucker
 • gladde paal van de macht, De – . Een politieke legende / [roman van] F. Springer
 • Gladiatoren. Volksvermaak in het Colosseum / Fik Meijer
 • glas om te breken, Een – / [acht gedichten van] Gerrit Kouwenaar
 • Glinsterend pantser, Het – / roman door S. Vestdijk
 • Glorie van Amsterdam / [samengest. onder red. van] Ton Koot; [m.m.v.] J.H. Mulder [e.a.]
 • Glorie van Amsterdam, De – / [samengesteld onder redactie van] Ton Koot
 • Glorie zij God voor bontigheid / Gerald Manley Hopkins; [vertaling door] Leo Vroman
 • Go to the mosk / Jan Hanlo
 • God and Gold in Late Antiquity / Dominic Janes
 • god denkbaar denkbaar de god, De – / Willem Frederik Hermans
 • God en Godin / [gedicht door] Leo Vroman
 • God in Frankrijk. Kroniek van een reis / Ab Visser
 • God's Plagiarist. Being an Account of the Fabulous Industry and Irregular Commerce of the Abbé Migne / R. Howard Bloch
 • goddelijke komedie, De – / Dante Alighieri; [vertaald uit het Italiaans door] Ike Cialona en Peter Verstegen
 • goddelijke komedie, De / Dante Alighieri; vertaald, ingeleid en toegelicht door Frans van Dooren
 • goden moeten hun getal hebben, De – / Hubert Lampo
 • Godfried achterafbekeken / Jan Bomans en Arnold Bomans
 • godgeklaagde feest, Het – . Een beeldroman / Willem Brakman
 • Gods onkruid. Nederlandse sekten en messiassen / door Wim Zaal
 • Gods wegen zijn duister en zelden aangenaam / [verhalen van] Bob den Uyl
 • Godt alleen d'eere / [roman door] Jan Mens
 • Goed buren, verre vrienden / [gedichten vertaald door] Michel van der Plas
 • goede boodschap volgens Markus, Matthijs, Lukas en Jan, De – / [in de vertaling van] Mr. E. Straat
 • Goede buren, verre vrienden / Michel van der Plas
 • Goede manieren / [gedichten van] Robert Anker
 • Goedemorgen, welterusten. Gedichten voor kinderen en andere volwassenen / [bloemlezing samengesteld en ingeleid door] Kees Fens
 • Goejanverwellesluis / [gedichten] door Willem Wilmink
 • Golbertons, De – / [roman van] F. Bordewijk
 • Golden Ophelia / [roman door] Ward Ruyslinck
 • golven beukten, De – / Marie Hackett; vertaling J.W. Hofstra
 • Gombrowicz–nummer van het tijdschrift 'Soma' / [gastredacteur:] Paul Beers
 • Gossip / Patricia Meyer Spacks
 • Gothic Enterprise, The – . A Guide to Understanding the Medieval Cathedral / Robert A. Scott
 • Gotweet wat voor ongelukken hiervan komen / [gedichten van] Agnes de Graaf
 • Goud en koper in de boekenwereld / Frans A. Janssen
 • Gouden Eeuw in perspectief, De – . Het beeld van de Nederlandse zeventiende–eeuwse schilderkunst in later tijd / redactie Frans Grijzenhout en Henk van Veen
 • goudvisje, Het – / [roman van] Willy Roggeman
 • Goutbeek–archief / Koos Geerds
 • Government of the Tongue, The. The 1986 T.S. Eliot Memorial Lectures and Other Critical Writings / Seamus Heany
 • Goyescos / [gedichten en nadichtingen van] Hendrik de Vries
 • grössere Hoffnung, Die – / Ilse Aichinger
 • Graal, De – / Chrétien de Troyes; [vertaling, inleiding en aantekeningen van] Ard Posthuma
 • Grachtenboek naar de oorspronkelijke tekeningen van Caspar Philips Jacobszoon te Amsterdam 1767: Verzaameling van alle de huizen en prachtige gebouwen langs de Keizers– en Heerengrachten der stadt Amsterdam /Caspar Hilips; [medew.:] E. van Houten
 • Grachtenboek, Het / samenstelling: Paul Spies, Koen Kleijn, Ernst Kurpershoek, Jos Smit, Ben Speet. – fotografie: Annemiek van Oord–de Pee; met voorwoord van Ed van Thijn, burgemeester van Amsterdam
 • Grand Large du Soir, Le – . Journal 1997–1998 / Julien Green
 • Grand Meaulnes, Le – / Alain Fournier
 • Grandes Heures de Rohan / [anonymus; miniaturen ooit toegeschreven aan] Rohan
 • Grassprietjes of liederen op het gebied van Deugd, Godsvrucht en Vaderland, in vier afdeelingen. (...) / door Cornelis Paradijs oud–Makelaar in Granen. – Met een open brief aan den schrijver door P.A. Saaije Azn. en een voorrede van Sebastiaan Slaap.
 • grauwe vogels, De – / [roman door] Arthur van Schendel
 • Great Libraries / [samengesteld door] Anthony Hobson
 • Great Naturalists, The – » Robert Huxley (red.)
 • Great Railway Bazaar, The – / Paul Theroux
 • Gregoria of een huwelijk op Elseneur / door Maurice Gilliams. – Met toelichting en verantwoording door Pierre H. Dubois
 • Gregory the Great and his World / R.A. Markus
 • Gregory the Great. Perfection in Imperfection / by Caroline Straw
 • grenslijnen uitgewist, De – . Nagelaten verhalen / S. Vestdijk; bezorging en verantwoording door Tom van Deel
 • Grensverkeer / [gedichten vertaald door] Gabriël Smit
 • Grieken zijn geen goden / [reisverslagen van] A. den Doolaard; [met foto's van Den Doolaard zelf en van] Cas Oorthuys
 • Griekse komedie, De – / Hein L. van Dolen
 • Grijsboek of de nagelaten bekentenissen van Raoul Chapkis / [essays van] Piet Grijs
 • Grimmige sprookjes voor verdorven mensen / Louis Paul Boon
 • Groen / [verhaal van] A. Alberts
 • Groen land / [gedichten van] Hans Andreus
 • Groepsportret met Dame III. De werken van de wetenschap. De Leidse universiteit 1776–1876 / Willem Otterspeer
 • Groepsportret met Dame, Deel 2. De vesting van de macht, 1673–1775 / Willem Otterspeer
 • Groetjes uit Brussel / [verhalen van] Jeroen Brouwers
 • Groningen en andere gedichten / Huub Oosterhuis
 • Groninger Symphonie. Het Munsters–Keulse beleg in 1672
 • Groot Amsterdam Boek / Jules B. Farber; [vertaald uit het Engels door] N. Brink–Wessels en H.A. van Lier
 • Groot atelier / Peter van Poppel
 • Groot Gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden des levens bijeengelezen uit de Heilige Schrift, de boeken der liturgie en de geschriften der Heilige Vaders, Kerkelijke schrijvers en vromen van alle eeuwen / [bloemlezing samengesteld door] C.A. Bouman
 • Groot nieuws voor u / [het Nieuwe Testament in hedendaags Nederlands vertaald door] A.W.G. Jaakke
 • Groote Tour, De. Tekening van de educatieve reis der Nederlanders in de zeventiende eeuw / door Anna Frank–van Westrienen
 • Grosse Stille, Die – » Into great Silence / [film van] Philip Gröning
 • grote avontuur, Het – / Alain Fournier
 • Grote Code, De. De bijbel en de literatuur / Door Northrop Frye; Vertaald door Léon Stapper; [met 'Ten geleide' van W. Bronzwaer]
 • grote dorst, Een – . Een kettingreactie / Bert Schierbeek
 • Grote heiligen / Walter Nigg; vert. Marianne Philips
 • grote medelijden, Het – / [verhaal van] W.F. Hermans
 • Grote Oren / [zestien verzen voor kinderen door] Mies Bouhuys
 • Grote stad oppalen, 'n – . Een geheid Amsterdams ABC / Evert Werkman
 • grote verbittering, De – . Herinnering aan mijn vader / Wim Walraven Jr. [met voorwoord van] R. Nieuwenhuys en F. Schamhardt
 • grote voltige, De – / [roman van] Antoon Coolen
 • Grote Winkler Prins Encyclopedie in twintig delen / onder redactie van J.F. Staal et al.
 • groten der aarde, De – : of Bentinck tegen Bentinck / Hella Haasse
 • Growing Old in the Middle Ages. Winter clothes us in shadow and pain / Shulamith Shahar; translated from the Hebrew by Yael Lotan
 • Growing up on The Times / Louis Heren
 • Gulde–Jaer ons Heeren Jesu Christi. Op alle Zonnen–dagen des Jaers / Stalpart van der Wiele; [editie en 'Woord Vooraf' door] B.A. Mensink
 • Gustave Flaubert – George Sand Correspondance / [briefwisseling tussen] Gustave Flaubert en George Sand; [tekstbezorging en voorwoord door] A.F.J. Jacobs