Titel begint met 
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Besproken publikaties
 • Eén en toch apart. Kunst en cultuur van de Nederlanden / Ludo Beheydt
 • E. du Perron / [samengesteld door] E. du Perron–de Roos, Ellen Warmond, Gerrit Borgers, H.A. Gomperts en Jan Hulsker; [met inleiding door] H.A. Gomperts
 • E. du Perron, zijn leven en zijn werk / Ada Deprez
 • Each Returning Day. The Pleasures of Diaries / by Ronald Blythe
 • Early Medieval / George Henderson
 • Eben Haëzer / [gedicht van] Gerrit Achterberg
 • Echo's Echo's. De kunst van de allusie / Paul Claes
 • Ed Hoornik / [Schrijversprentenboek 17; met inleiding door] Adriaan van der Veen
 • Eddy. The Life of Edward Sackville–West / Michael De–la–Noy
 • Eden renewed. The public and private life of John Milton / [biografie door] Peter Levi
 • Edgar Allan Poe / David Sinclair
 • Edith Sitwell. A Unicorn Among Lions / [biografie door] Victoria Glendinning
 • Edmund Campion / Evelyn Waugh
 • Edmund Gosse. A Literary Landscape / door Ann Thwaite
 • Edward Garnett. A Life in Literature / George Jefferson
 • Edward Lear and his World / John Lehmann
 • een fragment / Lucebert
 • Een oorlog had deez' aard, zoo groot zij is, gemeten; [...] / Martinus Nijhoff
 • Een tussen twee / [roman van] Ernst van Altena
 • eend, De / [gedicht van] Willem Jan Otten
 • Eendagsvliegen / Gerrit Komrij
 • Eendagsvliegen. Journalistieke getuigenissen uit kranten en tijdschriften / [bloemlezing uit het journalistieke werk van] W. Walraven; [verzorgd door] R. Nieuwenhuys en F. Schamhardt
 • eendere dingen, De – / [gedichten van] Nico Verhoeven
 • Eenmaal–tweemaal / [gedichten van] Fem Rutke
 • Eenvouds verlichte waters / C. Buddingh
 • eenzame schaatser, De – . Doorslagen van de tijd / A.L. Boom
 • eenzame schrift, Het
 • Eenzame vesting / [roman van] Dino Buzzati; vertaling Dick Ouwendijk
 • eerste Adam, De – / [roman van] Boeli van Leeuwen
 • eerste etappe, De – / H.J. Friedericy
 • eerste geloofsonderricht, Het – / Aurelius Augustinus; vertaling en inleiding door Gerard Wijdeveld
 • eerste Nederlands tiftie, De / door Wim G.J. van Dijk en Belcampo
 • eerstelingen, De – / [roman van] Steven Membrecht
 • Eeuwig duurt het langst / [verzamelde humoristische stukjes van] Ellen Warmond
 • Eeuwig gaat voor ogenblik / [gedichten van] Garmt Stuiveling
 • eeuwige dag, De – / [gedichten van] Jacques Hamelink
 • efficiënte vergeten, Het – / [gedichten door] Sonja Pos
 • Egyptisch / Harry Mulisch
 • ei, Het – / [komedie van] Félicien Marceau
 • eigen wereld en die andere, De – / [twee verhalen van] Beb Vuyk
 • eigenlijke revolutionaire in (Franse) literaturen 1970 of bijna, Het – / [essay van] Charles Grivel; [vertaling door] P.Th. van Reenen
 • eigenzinnigheid van de literatuur, De – . Opstellen en kritieken / Kees Fens
 • Eiland in de verte / Jan G. Toonder
 • eiland worden, Een – / [roman van] Paul de Wispelaere
 • Einde en begin – Gedichten 1957–1997 / Wislawa Szymborska; [vertaald door] Gerard Rasch
 • Einde en begin / Wislawa Szymborska [gedichten, uit het Pools vertaald door] Gerard Rasch
 • einde komt vanzelf, Het – / [roman van] Steven Membrecht
 • Eindeloos / [roman van] Mischa de Vreede
 • eindexamens, De – / [brochure van de] Raad van Leraren bij het V.H.M.O.
 • El Aleph / Jorge Luis Borges; [vertaling door] A. Sillevis
 • El Greco / [catalogus tentoonstelling in National Gallery Londen 2004]
 • Elckerlyc / [anoniem toneelspel uit de late middeleeuwen]
 • Elders and Betters / Quentin Bell
 • Eliot's Aswoensdag. Een analyse van T.S. Eliot's Ash–Wednesday in het licht van zijn literair–kritische theorieën / J. Kuin
 • Eliot's New Life / Lyndall Gordon
 • Elisabeth R. / Roy Strong and Julia Trevelyan Oman
 • Elk ogenblik is heel het leven / Libert Vander Kerken
 • Elke dag is de eerste / [gedichten van] Redbad Fokkema
 • ellendige nietsnut, Een – / [verhalen van] Remco Campert
 • Else Böhler, Duits dienstmeisje / [roman van] S. Vestdijk
 • Elsevier Non Solus Imprint, The – / Lucy Schlüter en Pierre Vinken
 • Embarrassment of Riches, The – . An Interpretation of Dutch Culture in the Golden Age / door Simon Schama
 • Emeritaat / [gedichten van] Pierre Kemp
 • Eminent Victorians / [vier korte biografieën door] Lytton Strachey
 • Emo, tussen angst en ambitie. Een Groninger abt in de dertiende eeuw / door H.P.H. Jansen
 • Emotional Communities in the Early Middle Ages / Barbara H. Rosenwein
 • En 't is de liefde niet / Lode Roose
 • En af en toe een salvo. Uit dagboeken van vier eeuwen en van overal / [Een bloemlezing door] Michel van der Plas
 • En dan is er koffie / [roman van] Hannes Meinkema
 • En de muren vielen om / Henriëtte Roosenburg; vertaling Wim Hora Adema
 • En elke dag rees weer de zon / [roman van] Jan van den Weghe
 • En in de verte bast een hofhond... / [gedichten van] C.N. Baron de Sadeleer; [tekst bezorgd door] J.R. van R.
 • En toen / Hans Andreus
 • Encyclopaedia of Oxford, The / Edited by Christopher Hibbert; Associate Editor Edward Hibbert
 • encyclopedie, De – / Battus
 • ene dag na de andere, De – / [verhalen van] L.A. Koelewijn
 • Enemies of Poetry / W.B. Stanford
 • Enemies of Promise / Cyril Connolly
 • engel met het zwaard, De – / Jacques Benoit; [met inleiding van Anton van Duinkerken]
 • engel zingend achter een pilaar, Een – . Gedichten over schilderijen / [samengesteld door] Anton Korteweg
 • Engelen van mensen / [roman van] J.W. Hofstra
 • Engelse Groetenis, De – / [keuze uit de verzen van] Johan Daisne [door Raymond Herreman]
 • England in the Age of Thomas More / Derek Wilson
 • England's Thousand Best Churches / Simon Jenkins
 • English Catholic Books 1701–1800, A Bibliography / door F. Blom, J. Blom, F. Korsten, F. Scott OSB
 • English Eccentrics / by Edith Sitwell
 • English Gentleman, The – / Douglas Sutherland
 • English Gentleman, The. The Rise and Fall of an Ideal / by Philip Mason
 • English Town, The. The Country and the City / Mark Girouard
 • English World, The – . History, character and people / ed. by Robert Blake; texts by Robert Blake e.a.
 • Enkele gedichten / Chr. J. van Geel
 • Enkele reis retour / [roman van] Oscar Timmers
 • Ennemies of Promise / Cyril Connolly
 • Eppure / [gedichten door] Rodolf Julius
 • Equal in Monastic Profession. Religious Women in Medieval France / Penelope D. Johnson
 • Er gebeurt nooit iets / [roman van] Marnix Gijsen
 • er is geen elders waar het anders is / [gedichtenreeks van] Gerrit Kouwenaar; met foto's van Pier Pennings
 • Er is geen wederkeer uit dit gedicht / Piet Gerbrandy
 • Er ligt een appel op een schaal. Gedichten / Toon Tellegen
 • Er zit geen spek in de val / [dierenverhalen van] A. Koolhaas
 • Erasmus / Cornelis Augustijn
 • Erasmus, Man of Letters / Lisa Jardine
 • Ere wie ere toekomt. Over ontstaan en vroege ontwikkeling van de Latijnse liturgie / A.A.R. Bastiaensen c.m.
 • Erflaters van de twintigste eeuw / [Veertien lezingen in de jaren 1988–1990 onder de titel "De Erflaters" georganiseerd door de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Bijdragen o.m. van: H.W. von der Dunk (inleiding), Jan Blokker (nabeschouwing), E.H. Kossmann (Huizinga), Quist (Rietveld), J.J. Oversteegen (Ter Braak), Hella Haasse (Annie Romein/Maria Dermoût), Rudi Fuchs (Mondriaan), Frits Staal (C. Snouck Hurgronje, W. Caland, Robert Hans van Gulik), Gerrit Komrij (Nijhoff), H.B.G. Casimir (H. Kamerlingh Onnes), Dirk van Dalen (L.E.J. Brouwer)]
 • Erflaters van onze beschaving, Nederlandse gestalten uit zes eeuwen / door Jan en Annie Romein
 • Erg grijs / [verhaal van] Simon Carmiggelt
 • Eric Gill / by Fiona MacCarthy
 • Ernest Claes / A. van Hageland
 • ernst van Ernst, De – / [blijspel van] Oscar Wilde
 • Erotisch schimmenspel / [brieven aan Benjamin Constant van] Julie Talma; [vertaling door] H.L. Mulder
 • Errata. An examined life / George Steiner
 • Erwin. 5 october 1972 / Joyce & Co
 • Esopet. Facsimile–uitgave naar het enig bewaard gebleven handschrift / Ingeleid en toegelicht door Garmt Stuiveling
 • Essais / Michel de Montaigne
 • Essays in duodecimo / S. Vestdijk
 • Essays, The, Articles and Reviews / Evelyn Waugh [samenst.:] Donat Gallagher
 • Essays. Een proeve van zeven / Michel de Montaigne; vert. Hans van Pinxteren
 • Etiket / [gedichten van] Max Bardol
 • etmaal leven, Een – / [verhalen van] Nel Noordzij
 • Etourdi ou les contre–temps, l' – / [comédie van] Molière
 • Etre et avoir / [film van Nicolas Philibert]
 • eucharistie– en reliekverering in de middeleeuwen, De – . De middeleeuwse eucharistie–devotie en reliekverering in onderlinge samenhang / door G.J.C. Snoek
 • Europa in een boek / J. Presser
 • Eusebius: Life of Constantine. Translated with introduction and commentary / by Averil Cameron and Stuart G. Hall
 • Eva en de dichters / [studie door] Anthonie Donker
 • evangelie van Lucas, de eerste twee hoofdstukken van het – /
 • evangelie van Mattheus, hoofdstuk 1, vs 1–16 / Matthaeus
 • evangelie van O. Dapper Dapper, Het – / door Schrijver Dezes [Willem Frederik Hermans]
 • evangelie volgens Marcus, Het – / [verhaal van] Jorge Luis Borges
 • Evelyn Waugh – A Biography / Christopher Sykes
 • Evelyn Waugh, No Abiding City, 1939–1966 / by Martin Stannard
 • Evenbeeld » [gedichten van] Gabriël Smit
 • Evenbeeld / [gedichten van] Gabriël Smit
 • Ewijkshoeve, tuin van tachtig / Rein van der Wiel
 • Experimenten en overige gedichten / Geerten Gossaert; [bezorgd door] Jaap de Gier
 • Explosie, De – / [novelle van] Willem van Toorn
 • Expressie en ordening. Het verzamelbeleid van Willem Sandberg voor het Stedelijk Museum 1945–1962 / Caroline Roodenburg–Schadd
 • Ezechiël 3 : 5 / Jan Kuijper [sonnet uit de bundel "Bijbelplaatsen" (1983)]
 • ezeltje, Het – / [novelle van] Paula Gomes