Titel begint met 
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Besproken publikaties
 • Délie. Beeld van allerhoogste deugd / [honderd dizijnen van] Maurice Scève; vertaling Robert de Does. – Met inleiding van Rein Bloem
 • Dèr Mouw in Doetinchem / Inleiding van J.B.W. Polak
 • Dèr Mouw–Adwaita, denker en dichter / A.M. Cram–Magré
 • D'Artagnan tegen Jan Fuselier. E. du Perron als Indisch polemist / [documentair werk door] J.H.W. Veenstra
 • Daar ga je, Deibel! / [verhalen van] C. Buddingh
 • Daar is een mens verdronken / Ernest Claes
 • Daarom, mijnheer, noem ik mij katholiek. Biografie van Anton van Duinkerken (1903–1968) / Michel van der Plas
 • Dada / [collectif sous la direction de] Laurent Le Bon
 • Dag aan dag / Louis Paul Boon
 • dag als een ander, Een – / weverbergh; [met nawoord van] Herman J. Claeys
 • dag der rode bessen, De – / Willem Wittkampf; [bijdrage in het Herfstnummer van "Tirade" 1963: "Simon Carmiggelt vijftig jaar"]
 • Dag en nacht geopend / [gedichten van] Jules Deelder
 • Dag heer! Goeiemiddag, heer! / Arie B. Hiddema
 • Dag Opa / Simon Carmiggelt
 • Dagboek 1900–1910. [Deel 1, Deel 2] / Jules Renard; vert. Frans de Haan en Marianne Kaas
 • Dagboek geschreven in Vught / door David Koker (1921–1945); bezorgd en ingeleid door Karel van het Reve (1977)
 • Dagboek Parijs–Berlijn / Witold Gombrowicz; [vert.] Paul Beers
 • Dagboek Parijs–Berlijn / Witold Gombrowicz; [vertaling uit Duitse en Franse edities door] Paul Beers
 • Dagboek uit een kamp / Loden Vogel
 • dagboek van de student Nicolaas Beets 1833–1836, Het / Nicolaas Beets. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door Peter van Zonneveld
 • Dagboek van een duizendkunstenaar 1942–1954 / Jean Cocteau; [gekozen, vertaald en van een nawoord voorzien door] Joop van Helmond
 • Dagboek van Rottumerplaat / Godfried Bomans
 • Dagboek. 365 schrijvers over de wereld en zichzelf / Erik van den Berg [samenstelling]; Jan Blokker [voorwoord]
 • dagje naar het strand, Een – / [roman van] Heere Heeresma
 • Daling van temperatuur / Piet Calis
 • Dank aan de koekoek / [gedichten van] Chr. J. van Geel
 • Dankwoord / Toespraak van Rutger Kopland bij de aanvaarding van de P.C.Hooftprijs
 • danseres uit Izu, De – / [verhaal van] Yasunari Kawabata; [uit het Engels vertaald door] H.C. ten Berge
 • Dante / [essay van] T.S. Eliot
 • Dante Alighieri / E.W.B. Lewis; [vertaald door] Peter Abelsen
 • Dante and the Mystical Tradition. Bernard of Clairvaux in the Commedia / Steven Botterill
 • Dante Gabriel Rossetti. Painter and Poet / Jan Marsh
 • Dante The Maker / William Anderson
 • Dante. The Critical Heritage / ed. by Michael Caesar
 • Dapperstraat, De – / J.C. Bloem
 • Dark Side of the Landscape, The – . The rural poor in English painting 1730–1840 / John Barrell
 • Darwin & gezellen. Kanttekeningen bij een leven / [prozaboek van] Ewald Vanvugt
 • Dat ik van binnen brand / [bloemlezing uit de poëzie van] Jan Campert [samengesteld door] Hans Renders
 • Dat oude Europa. Nieuwe keuze uit de maandagstukken / Kees Fens
 • Dat was Gezelschap. Proza en poëzie van 1200 tot 1600 / [bloemlezing samengesteld door] J. van den Bosch
 • Dat was nog eens lezen! / Singel 262, jaarboekje van Querido en De Arbeiderspers
 • Dat weet ik zelf niet. Jonge mensen in boek en verhaal / [essayistische beschouwing door] Hella S. Haasse
 • Dat zei Claes»Dit zegt Claus / [interviews door] José de Ceulaer
 • data»decors / [gedichten van] Gerrit Kouwenaar
 • David Knowles Remembered / by Christopher Brooke, Roger Lovatt, David Luscombe and Aelred Sillem
 • De Constantia / door Justus Lipsius. – Vertaling P.H. Schrijvers: "Over standvastigheid [...]"
 • Dead on Nine / [toneelstuk van] Jack Popplewell; [vertaling door] Alfred Pleiter
 • Dear Mr Shaw. Selections from Bernard Shaw's Postbag / Compelled and edited by Vivian Elliot; with an Introduction by Michael Holroyd
 • Death and Letters of Alice James, The – / Ruth Bernard Yeazell
 • Decadence and Catholicism / Ellis Hanson
 • Decadence and the 1890s / [red.] Ian Fletcher
 • Decadence. The Strange Life of an Epithet / Richard Gilman
 • Decamerone / Giovanni Boccaccio; [vertaald door] Freans Denissen; [met aantekeningen en een nawoord van] René van Stipriaan
 • December / [verhaal van] Simon Carmiggelt
 • Deelbaar licht / [gedichten van] Inge Tielman
 • Delftse bijbel in het licht der historie, De – . Inleiding bij de heruitgave A.D. 1977
 • Delftse bijbel van 1477, De – / Facsimile van de oorspronkelijke druk met een inleiding van C.C. de Bruin
 • Delta. A Review of Arts, Life and Thought in the Netherlands / [driemaandelijks tijdschrift o.r.v.] J.H. Bannier e.a.
 • Denkbeelden / door Jan Kuijper
 • Denken over dichten. Dertig eeuwen poëticale reflectie / red. Jan den Boeft ... [e.a.]
 • denkersclub, De – . Sceptische kronieken / Carel Peeters
 • Der vaderen boek. Beoefenaren van de studie der Middelnederlandse letterkunde. Studies voor Frits van Oostrom ter gelegenheid van diens vijftigste verjaardag / [onder redactie van:] Wil van Anrooij, Dini Hogenelst en Geert Warnar
 • Deserteur, De – / [roman van] A. de Kool
 • deur op een kier, De – / Max Dendermonde
 • deur, De – / [gedichten van] Bert Schierbeek
 • Deze kant boven / [gedichten] C. Buddingh'
 • Deze voorlopige naam / [gedichten van] Peter Berger
 • dia's van Andrea, De – / Geert van Beek
 • Dialogen. Het leven van Benedictus en andere heiligen / Gregorius de Grote; [vertaling en nawoord van] G. Bartelink en F.van der Meer
 • Diaries 1923–1925 / Siegfried Sassoon; edited and introduced by Rupert Hart–Davis
 • Diaries and Letters / Harold Nicolson; ed. by Nigel Nicolson
 • Diaries of A.L. Rowse, The – / A.L. Rowse; edited by Richard Ollard
 • Diaries of Evelyn Waugh, The – / Evelyn Waugh; [ed.:] Michael Davie
 • Diary of a Country Parson 1758–1802, The – / James Woodforde
 • Diary of John Evelyn, The / John Evelyn; selected and edited by John Bowle
 • Diary of Thomas Turner 1754–1765, The / Thomas Turner; edited by David Vaisey
 • diaspora, De – / [novellen van] Marnix Gijsen
 • Dichtbij U is het Woord / [verzamelbundel over ervaringen met Bijbellezen] door Gabriël Smit, Gert Helmer, Michel van der Plas en pastoor A.J. Brouwer
 • Dichten over Dichten: Bloemlezing uit de Nederlandse poëzie van de 19e en 20ste eeuw / samengesteld door Atte Jongstra en Arjan Peters
 • Dichter / [verzamelde gedichten van] Remco Campert
 • Dichter bij Achterberg / [bloemlezing van gedichten op en over Achterberg samengesteld door] Wim Hazeu
 • dichter en de muze, De – / [bloemlezing samengesteld door] Anthonie Donker
 • dichter en zijn wereld, Een – . Over J.C. Bloem / A.L. Sötemann
 • dichter H. Marsman, De – / René Verbeeck
 • dichter S. Vestdijk en de beeldende kunst, De / door Tom van Deel
 • Dichterbij / [verzen van] Gabriël Smit
 • Dichters buiten zichzelf. Bloemlezing uit de hedendaagse Spaanse poëzie 1936–1967 / F.M. Lorda Alaiz
 • Dichters die nog maar namen lijken / [bijdrage over Albert Verwey door] A.L. Sötemann
 • Dichters die nog maar namen lijken / [toespraak van] A.L. Sötemann
 • Dichters die nog maar namen lijken: J.W.F. Weremeus Buning / [deel van reeks artikelen in "Ons Erfdeel"] door A. Sötemann
 • Dichters na hun dood / Garmt Stuiveling
 • Dichters van morgen /
 • Dichtersgesprekken. Over het maken en lezen van poëzie / Marjoleine de Vos
 • Dichtertje / Nescio
 • Dickens, waar zijn uw spoken? / Godfried Bomans
 • Dictionary of Biographical Quotation of British and American Subjects / [Edited by] Justin Wintle and Richard Kenin
 • Dictionnaire de la mort des grands hommes / [samengesteld door] Isabelle Bricard
 • Dictionnaire de poésie de Baudelaire à nos jours / [onder redactie van] Michel Jarrety
 • Dictionnaire des auteurs Européens / sous la direction de A. Benoit–Dusausoy et G. Fontaine
 • Dictionnaire pittoresque de la France / François Cali
 • Dictionnaire raisonné de l'Occident Médiéval / Jacques Le Goff & Jean–Claude Schmitt
 • Die ene mens / [roman van] Willem Brakman
 • Diepzee / [roman van] Helma Wolf–Catz
 • dier heeft een mens getekend, Het – / Bert Schierbeek
 • Dierbaar magazijn. De bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde / redactie Berry Dongelmans, Frits van Oostrom en Peter van Zonneveld; met medewerking van Marco de Niet
 • Dierbare Eleonora. Een gepassioneerd vrouwenleven in het Napels van de achttiende eeuw / Maria Antonietta Macciocchi; vertaald uit het Italiaans en van aanvullende noten voorzien door Annegret Böttner en Els Naaijkens
 • Dierbare nagedachtenis / Marguerite Yourcenar. Vertaling [van "Souvenirs pieux"] door Ton van der Stap en Theo Duquesnoy
 • Dierbare wereld / Henriëtte van Eyk
 • dieren der democratie, de / door lucebert
 • dierenhater, De – / [roman van] Willem G. van Maanen
 • Dies irae / Thomas van Celano
 • dievegge van Londen, De – / [blijspel van] Georges Neveux
 • different world, A – , stories of great hotels / Christopher Matthew; photographs by Ben Martin
 • Diogneetjes / Raymond Brulez
 • Dirck Volckertszoon Coornhert, Dwars maar recht / onder redactie van H. Bonger, J.R.H. Hoogervorst, M.E.H.N. Mout, I.Schöffer, J.J. Woltjer
 • Dirksland tussen de doerians. Een biografie van Willem Walraven / Frank Okker
 • Discovery of Heaven, The – / [verfilming van "De ontdekking van de hemel", roman uit 1992 van Harry Mulisch]
 • Distant Mirror, A – . The Calamitous 14th Century / Barbara W. Tuchman
 • disturbing and the disturbed, The – / James Brockway
 • Dit dwangbestel van mens en God. Van en over de dichter A.E. Housman / [Alfred E. Housman; vertaling van] Marko Fondse
 • Dit ene brein – Opstellen over werk en dichterschap van J.H. Leopold / J.D.F. van Halsema
 • Dit gebeurde overal / [gedichten van] Remco Campert
 • Dit verheugd verval / [gedichten van] J. Bernlef
 • Dit was het nieuws, we gaan nu luisteren naar...
 • Divine Comedy, The – / Dante Alighieri; [vertaling en commentaar van] Charles S. Singleton
 • Djuna. The Life and Times of Djuna Barnes / Andrew Field
 • Dochters van Lemurië / Hubert Lampo
 • Dode Dichters Almanak / [televisieprogramma van] Hans Keller
 • Dode zielen / N.W. Gogol; [vertaling door] Charles B. Timmer
 • Doden hebben voorrang / [verhalen van] Leo Derksen
 • doden zoeken een huis, De – / [gedichten van] Cees Nooteboom
 • Doen alsof / [roman van] Adriaan van der Veen
 • Dokter Simon Falbeck / [roman van] Clem Schouwenaars
 • Dollardans in Canon Field / Nowee
 • dolle trams, De – . Zeven vreemde verhalen / Jean A. Schalekamp
 • dominee en zijn worgengel, De – / [documentaire mbt. het werk van François Haverschmidt verzorgd door] R. Nieuwenhuys
 • dominee en zijn worgengel, De / [uitgebreide herdruk van biografische documentatie m.b.t. François HaverSchmidt, samengesteld en in 1964 gepubliceerd door] Rob Nieuwenhuys
 • Dominus dixit ad me (...) Quare fremuerunt gentes (...) / [anonymus]
 • Don Gil met de groene broek / Tirso de Molina en Dolf Verspoor
 • Don Giovanni / [opera van] W.A. Mozart
 • Don Ramon en de eilanders / [roman van] Hans Berghuis
 • Dona Diana / [toneelstuk van] Don Agustin Moreto y Cabana; [vertaling] Dolf Verspoor
 • Dona Rosita / [toneelstuk van] Federico Garcia Lorca
 • Donderslagen op muziek / Georg Christoph Lichtenberg; [keuze en] vertaling van Adriaan Morriën en Henk Mulder [met beknopte karakterisering van Lichtenberg en zijn werk door Henk Mulder]
 • donderzonen, De – / [roman van] Fernand Auwera
 • donker hart, Het – . Romantische obsessies in de moderne Nederlandstalige literatuur / Ton Anbeek
 • Donker van uiterlijk / [verhalen van] Maria Dermoût
 • donkere kamer van Damocles, De – / [roman van] W.F. Hermans
 • donkere lier, De – . Godheid en schepping, mens en dier, liefde en rouw in de poëzie der primitieve volkeren / [bloemlezing samengesteld door] W.A. Braasem en Ed. Hoornik
 • Donne: The Reformed Soul / John Stubbs
 • Dons, The – . Mentors, Eccentrics and Geniuses / Noel Annan
 • dood heeft alle tijd, De – / [roman van] Rya Luysterburg
 • dood is de jager, De – . Indiaanse mythen uit Noordwest Amerika / [bloemlezing door] H.C. ten Berge
 • dood van prof. drs. M., De – / [roman van] Ben van der Velden
 • dood verbloemen...?, De – / W.G. Overbosch
 • Dood weermiddel en andere verhalen / F.B. Hotz
 • Dood wordt troost
 • Doodslaan op donderdag / [roman van] Jaap Koopmans
 • Doors / [fotoboek met teksten van] Val Clery
 • doorwerking van de Moderne Devotie, De. Windesheim 1387–1987 / door P. Bange e.a.
 • Dorothy L. Sayers. Her Life and Soul / Barbara Reynolds
 • Dorothy Parker. What Fresh Hell is This / Marion Meade
 • Dorp aan de rivier / [roman door] Antoon Coolen; tekstverzorging en nawoord door H.T.M. van Vliet
 • Dorp in Vlaanderen / Louis Paul Boon
 • Dorpsbewoner / [gedichten van] Henk Kooijman
 • Dorpsschetsen / Eelke de Jong
 • Dorpsvrijage / [een–akter van] George Bernard Shaw
 • Double Life, A – : A Biography of Charles and Mary Lamb / Sarah Burton
 • dovemansorendieet, Het – . Over zin en onzin van gewichtsverlies / Maarten 't Hart
 • Dr Johnson by Mrs Thrale, "The Anecdotes" of Mrs Piozzi in their original form / edited and with an introduction by Richard Ingrams
 • Dr. Johnson's Dictionary. The Extraordinary Story of the Book that Defined the World / Henry Hitching
 • draad van Ariadne, de – . Essays en commentaren / door Arthur Lehning
 • Drawings for Dante's Divine Comedy, The – / Sandro Botticelli
 • Dreams in the Mirror / Richard S. Kennedy
 • Drek–en–drift–literatuur / [lezing door] Ward Ruyslinck
 • Drempelvrees / [vier verhalen van] Peter van Gestel
 • drenkelingen, De – / [vier verhalen van] Ferdinand Langen
 • Dreunende kabouters / [gedichten van] Karel Soudijn
 • Drie eeuwen Noord–Nederlandse kinderprenten / [samengesteld door] C.F. van Veen
 • Drie gesprekken over de redenaarskunst. Weten – denken – spreken / Cicero. – Vertaald en toegelicht door Hedwig W.A. van Rooijen–Dijkman en Anton D. Leeman
 • Drie op een perron / [gedichten van] Gerard de Brabander, Jac. van Hattum, Ed. Hoornik; [inleiding door] S. Vestdijk
 • Drie rode rozen / [novelle van] Abel J. Herzberg
 • Drie sterren op de Monumentenlijst: Hoe de Vondelkerk werd geschoffeerd / Ben Kroon
 • Drie tragedies / Sophocles, Euripides; [vert.] Pé Hawinkels
 • Drie trappen op / [roman door] Kees Stempels
 • Drie verzen buiten de Tovertuin / [drie ongepubliceerd gebleven gedichten van] Hendrik de Vries; nawoord van Jan van der Vegt
 • Drie vrouwen / Robert Musil; [vertaling door] Jacques Hamelink
 • Drie vrouwen / [roman van] Hans Berghuis
 • driehoekig waarom en andere gedichten, Het / E.E. Cummings; vert. Peter Verstegen
 • Driehonderd brieven over muziek van, aan en rond Constantijn Huygens / [verzorgd door] Rudolf Rasch
 • Drievuldig feilloos vals / [dichtbundel van] Piet Gerbrandy
 • Dromen / door Francisco de Quevedo. – Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Barber van de Pol.
 • droom & de gesprekken, De / door Lucianus van Samosata. – Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Hein L. van Dolen, met medewerking van Hedwig van Rooijen–Dijkman
 • Droom / [Gedichten van] Kees Ouwens
 • droom en een scheidsgerecht, Een. Een relaas / door Eduard Karsen. – bezorgd en ingeleid door Rein van der Wiel
 • droom is een herinnering aan wat nimmer gebeurd is, De – / Johan Daisne
 • droom van de kennis, De – / [essays van] Piet Meeuse
 • droom vreemd en indringend, Een / [bloemlezing uit de gedichten van] Paul Verlaine; [vertaling] Peter Verstegen
 • Druilende burgerij. Jeugdherinneringen van een eenzelvig man / [nagelaten stuk proza van] Jan van Nijlen; [tekstverzorging en verantwoording door] C. Bittremieux
 • Du Perron–nummer van "Tirade" 1973 / [mederedactie:] Rudolf Spoor
 • Dubbelspel / Frank Martinus Arion
 • Dublin / [samenstelling:] Hein Groen
 • duif daalt neer, Een – / J.W. Schulte Nordholt
 • Duitsland nu. Een toneelspel in twee bedrijven / A.P. Hoek
 • Duivels jagen / [verhalen van] Lodewijk–Henri Wiener
 • Duivels oorkussen / [verhalen van] Henk Romijn Meijer
 • Duiven melken / S. Carmiggelt
 • duizend en een nacht der heiligenlegenden, De – / J.J.A. Zuidweg
 • Duizend en enige hoofdstukken over specialiteiten / Multatuli
 • Duizenden zonsondergangen / [gedichten van] Hans Verhagen
 • Duizendjarig dolen. Wandelingen door de antieke wereld / F.L. Bastet
 • Dutch Art today / Pierre H. Dubois
 • Dwaallicht, Het – / Willem Elsschot
 • dwaze maagd, Een – / [roman van] Ida Simons
 • Dwazen, De – / [roman door] Bela Just; vertaling F. Bonneure