Titel begint met 
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Besproken publikaties
 • Bérénice. Vier–en–twintig neniën / [grafgedichten van] Christine D'Haen
 • Babel / [film van] Alejandro González Inarritu
 • Bagara / [fotoboek van] Ed van der Elsken; [tekst van] Jan Vrijman; [typografische verzorging door] Jurriaan Schrofer
 • Balans / [gedigte van] Elisabeth Eybers
 • Balans / [roman door] Maria van der Steen
 • Ballad of Reading Gaol, The / by C.3.3.
 • Ballade van de oude stad / [roman van] Albert van der Hoogte
 • ballade van de oude zeeman, De – . De ballade van Reading Gaol / [resp. door:] Samuel Taylor Coleridge; Oscar Wilde. – [Vertaling door] W. Blok; [inleiding van] Wim Tiggets
 • Ballade van de winkelbediende / Gerrit Achterberg
 • Ballade van Reading Gaol, De – / door Oscar Wilde; vertaald door Jim Holland [omslag en vignet: Charlotte Mutsaers]
 • Balladen en andere gedichten; Het gebroken hart of de reis naar Barcelona / J.W.F. Weremeus Buning
 • ballingschap van Multatuli 1865–1868, De – / P. Spigt
 • Bamboe ruist in het westen / [haiku's bijeengebracht door] Paula Gomes
 • Bange natuur en alle andere gedichten tot 1998 / Huub Beurskens
 • Bankroet van een charmeur / [verhalen van] Hugo Raes
 • Baratzeartea, een Baskisch avontuur of de roman van een schrijver / Johan Daisne
 • Barbarber / [bloemlezing uit dertig nummers van het tijdschrift]
 • Barbarber [nrs 36 en 37] /
 • Barbarber–alfabet / door J. Bernlef, G. Brands en K. Schippers
 • Bare Ruined Choirs / David Knowles
 • Baren en oudgasten. Tempo doeloe – een verzonken wereld. Fotografische documenten uit het oude Indië 1870–1920 / Rob Nieuwenhuys
 • baron fietst rond, De – / [gedichten van] Hendrik van Teylingwen
 • barre land, Het – » The Waste Land / T.S. Eliot
 • Basil Street Blues / Michael Holroyd
 • Batavia Latina / [Nederlandse verzen verlatijnst door] Dr. H. Vroom
 • Bazuin, De – . Weekblad voor geloofsverkondiging » opinieblad voor kerk en samenleving / [redactie]
 • BB / [anonymus]
 • Beatrijd. De vroegste tekst, nieuwe bewerking en nabeschouwing / Gabriël Smit
 • Beatrijs : geschreven in de 2e helft van de 13e eeuw door een onbekend dichter / [transscr., annotatie:] J.D. Janssens; [Franse vert.:] R. Guiette; [Engelse vert.:] A.J. Barnouw; [Duitsze vert.:] Wilhelm Berg
 • Beatrijs. De vroegste tekst / [nieuwe bewerking en nabeschouwing door] Gabriël Smit
 • Beatrix Potter. A Life in Nature / Linda Lear
 • beeld van de mens in enkele moderne Nederlandse romans, Het – . (W.F. Hermans, Harry Mulisch, Jos Panhuijsen) / Gerard Knuvelder
 • Beeld van een verbannen intellectueel: Hugo de Groot / S. Dresden
 • Beeldende poëzie / [serie foto–bloemlezingen]
 • Beeldenspel van Nederlandse dichters / Anton van Duinkerken
 • Beeldenstrijd. Tussen Fatima en New Babylon / onder red. van C.H.G.M. Kuitenbrouwer, C.J.B.J. Trimbos en J.G.M. Wellen
 • Beemdgras / [gedichten door] Judith Herzberg
 • beetje oorlog, Een – . Java 8 december 1941 – 15 november 1945 / Rob Nieuwenhuys
 • Begijnhoven in Holland en Zeeland gedurende de Middeleeuwen / Florence W.J. Koorn
 • Begroeyt met pluimen. Gedichten / Ed Leeflang ; tekeningen Peter Vos
 • Behalve jij en ik / [verhalen van] Tonny van der Horst
 • Behalve jij en ik / [vier novellen van] Tonny van der Horst
 • Beitelen aan de eeuwigheid. Essays / Gerrit Krol
 • bekende weg, De – / [gedichten van] Jacques Janssen
 • Bekendheid van Vlaamse auteurs in Nederland / Gerard Knuvelder
 • Bekendheid van Vlaamse auteurs in Nederland? / Angèle Manteau
 • Bekentenis, Een – / [kort verhaal door] Bertus Meijer
 • beker van de min, De – / [roman van] S. Vestdijk
 • bekering, De – / [novelle van] Alfred Kossmann
 • Beknopt handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde / G.P.M. Knuvelder
 • Belangrijk is dat ik niet aan lezers denk / A.L. Snijders
 • Belijdenissen / Augustinus; [vertaling door] Gerard Wijdeveld
 • Belijdenissen / Augustinus; [vertaling van] Frans Erens
 • Beminde gelovigen / Godfried Bomans
 • bemoste boom, De – / [gekleurde ets van] Hercules Seghers
 • Ben even weg / [gedichten van] J. Bernlef
 • Ben ik mijn broeders hoeder? Verbeeldingen van Kaïn en Abel / Anthonie Donker
 • Benaderingen van het literaire werk / J.H. Waszink e.a.
 • bende van Jan de Lichte, de – / [schelmenroman van] Louis Paul Boon
 • Beneden de wind / J. van de Walle
 • Benedikt Ivo / [roman door] Walter Breedveld
 • Berçeuse nr. 2: Slaap als en reus [...] / Paul van Ostaijen
 • berg en de steenfabriek, De / K. Schippers
 • Bericht aan de reizigers / [bloemlezing samengesteld door] Cees Buddingh'
 • Bericht uit het hiernamaals / [roman van] S. Vestdijk
 • Bericht uit Hollandia / [drie verhalen van] F. Springer
 • Berijmd palet / S. Vestdijk
 • Berliner kehrt heim, Ein – . Elf Reden (1996–1999) / Heinz Berggruen
 • Bermtoerisme / [poëzie van] J. Bernlef
 • Bernard Shaw. Volume I. 1856–1898. The Search for Love / by Michael Holroyd
 • Bernard Shaw. Volume II. 1898–1918, The Pursuit of Power / by Michael Holroyd
 • Bernard Shaw. Volume III. 1918–1950. The Lure of Fantasy / by Michael Holroyd
 • Bernard van Clairvaux en de cisterciënzerkunst / door George Duby. – Uit het Frans vertaald door Renée de Roo–Raymakers
 • Bernardine / [toneelstuk van] Mary Chase
 • Bernardus van Clairvaux (1091–1153), Tussen cultus en historie / Adriaan H. Bredero
 • Beromünster / [roman van] Wim Noordhoek
 • Beschaven! Letterkundige genootschappen in Nederland 1750–1800 / Marleen de Vries
 • Bescheurkalender 1982 / Kees van Kooten en Wim de Bie
 • Bestiaires du Moyen Age / Pierre de Beauvais, Guillaume le Clerc, Richard de Fournival, Brunetto Latini
 • Betere tijden / [gedichten van] Remco Campert
 • Betjeman / A.N. Wilson
 • Betjeman Country. An elegant, nostalgic journey through the towns, cities and countryside immortalised by the most popular poet of the century / Frank Delaney
 • Betreffende vogels / Hans Warren; [illustraties van] H.J. Slijper
 • Between Church and State. The Lives of Four French Prelates in the Late Middle Ages / Bernard Guenée
 • Between Heaven and Charing Cross. The Life of Francis Thompson / Brigid M. Boardman
 • Bevind van zaken / [verhalen van] Heere Heeresma
 • Bevoegde kritiek / Val. Vanden Bussche o.p.
 • bewaasde kijkglas, Het – / Theo M. Eerdmans
 • Bewegend Amsterdam / Leo Vroman [openingsvers van de bundel "Dierbare ondeelbaarheid"]
 • Bewegend portret. Levensherinneringen / [memoires van] H.L.P. Wiessing
 • beweging van '80, De – / Bernd Luger en Harry G.M. Prick
 • beweging van vijftig, de – / [samengesteld door:] Gerrit Borgers, Jurriaan Schrofer, Simon Vinkenoog [inl.] en Ellen Warmond
 • bewogen vrijdag op de Breestraat, Een – / Sani van Bussum
 • Bewoordingen / [gedichten van] Max Croiset
 • bezit van een ruïne, Het – / Gerrit Kouwenaar
 • Bezoek / [novelle door] Hans Andreus
 • Bezoek bij 't graf / Guido Gezelle
 • Bezwaarlijk verblijf / J. van Oudshoorn; [nagelaten novelle, opnieuw en nu met korte biografie en bibliografie gepubliceerd door] W.A.M. de Moor
 • Bezwaarlijk verblijf / [novelle van] J. van Oudshoorn; met twee commentaren door W.A.M. de Moor
 • Bezwarend getuigenis / [roman van] B. Roest Crollius
 • Bibi Koetis voor altijd / Lin Scholte
 • Biblia: Das ist: Die gantze Heilige Schrift: Deudsch / [vertaling door] Martin Luther; [herdruk en inleiding verzorgd door] Hans Volz
 • Bibliografie van de Nederlandse taal– en literatuurwetenschap / Werkgroep voor de documentatie der Nederlandse Letteren
 • Bibliografie van Gerard Reve / [samengesteld door] Gerrit Heuvelman en Peter Willems
 • Bibliografie van Nederlandse school– en kinderboeken 1700–1800 / P.J. Buijnsters en Leontine Buijnsters–Smets
 • Bibliomanie / door Gustave Flaubert. – Vertaling door het collectief Cassiopeia
 • Bibliophile and Scholarly Library of the Late J.B.W. Polak (1928–1992), The – . The most extensive, comprehensive and exquisite Dutch private library in splendid condition / [Catalogus van de veiling gehouden te Utrecht (Beijers), 11–13 mei 1993; 2 dln.]
 • Bid om vrede / [gebedenboek door] Huub Oosterhuis
 • Bid om vrede / [gebedenbundel van] Huub Oosterhuis
 • Bij het scheiden van de markt / [dubbelnummer van Maatstaf mei 1969; onder redactie van] Bert Bakker en Wim Gijsen
 • Bij het scheiden van de markt. en bloemlezing uit de Indische letterkunde van 1935 tot heden [...] / Verzameld en ingeleid door R. Nieuwenhuys
 • Bij mijn intrede in de Rooms Katholieke Kerk / [verklaring in juli»augustus–nummer 1966 van "Tirade" door] G.K. van het Reve
 • Bij nader inzien / J.J. Voskuil
 • Bij nader inzien / [gedichten van] Victor E. van Vriesland
 • Bij nader omzien: Een nieuwe bundel jonge Kronkels / S. Carmiggelt
 • Bij Nederlands leer je iets! / J.S. ten Brinke
 • Bij ons thuis. Een schets van 't kinderleven in het katholiek gezin / tekst van Frater M. Bellarminus Mol; tekeningen van Ben Horsthuis
 • Bij Spinoza's portret / [sonnet van] P.N. van Eyck
 • Bijbedoelingen / [gedichten van] Victor van Vriesland
 • Bijbel en het Christendom, De – : Kerngedachten uit 20 eeuwen christelijke traditie / [red.:] G. Stemberger; [vert.: W. Thewissen]
 • bijbel van de Regulieren te Utrecht, De / M.P. van Buijtenen
 • bijbel volgens Nicolaas Matsier, De – / Nicolaaas Matsier
 • Bijbel voor de kinderen II Het Nieuwe Testament / J.L. Klink et al.; [illustraties van] Piet Klaasse
 • Bijbel: waarheid en verdichting, De / Robin Lane Fox; vertaling door Tinke Davids [van: "The Unauthorised Version: Truth and Fiction"]
 • Bijbelplaatsen / Jan Kuijper
 • Bijdrage tot de Kennis der Resterende Natuur / Lambiek Berends; [met illustraties van] Pieter–Paul van Laake
 • Bijdrage tot troost en luxe / [gedichten van] K.L. Poll
 • Bijeen het vroeger en het later, de dichter Leopold en zijn bronnen. Een onderzoek naar de verwerking van de bronnen in een groep onvoltooide gedichten uit de nalatenschap van J.H. Leopold / door J.D.F. van Halsema
 • Bijna iedereen kon omvallen / Toon Tellegen
 • Bijt u maar / [prozastukjes van] Jos Kroeze
 • Bijzonder /
 • bijzonder vreemde dief, Een – / [roman van] Ewald Vanvugt
 • Binnen bereik / [verzen van] Herluf van Merlet
 • Binnen en buiten / [gedichten van] Mischa de Vreede
 • biografie en de dood, De – / Richard Holmes
 • Biografie van Evelyn Waugh [TITEL NOG NAZOEKEN!] / Christopher Sykes
 • Birth of Europe, The – / Jacques Le Goff; [vertaald uit het Frans in het Engels door] Janet Lloyd
 • bisschop van Den Haag, De – / [roman van] Adriaan van Leent
 • Bitter & Zoet / Rudolf Geel
 • bittere kruid, Het – / Marga Minco
 • bittermeer, Het – / [gedichten van] Jan Engelman
 • Black Death, The – / Philip Ziegler; [met bibliografie van de na 1969 ter zake verschenen literatuur door] Colin Platt
 • Blackwell dictionary of historians, The / Onder redactie van John Cannon e.a.
 • blad in de wind, Een – / [roman van] Jacoba van Velde
 • Blaffen zonder onraad / [roman door] A. Koolhaas
 • Blauwzuur / [gedichten van] Gerrit Achterberg; [met een Aantekening van] Bert Bakker
 • Bleekers zomer. Een kleine roman / Mensje van Keulen
 • blijde dood, De – / Nicolaj N. Evreïnov
 • Blijf met het geluk / [roman van] Arnold van Oostrom
 • Blijf niet zitten waar je zit / [autobiografie door] Adriaan van der Veen
 • Blijmoedig aan het graf denken / Arie van den Berg
 • blinde fotograaf, De – / [verhaal van] W.F. Hermans
 • blinde uil, De – / Sadegh Hedayat; [vertaling uit het Engels door] Jacques Hamelink
 • blindst van de vlek, Het / Gerrit Kouwenaar
 • Bloed / Leo Vroman
 • Bloed onder de nagels / [verhalen van] Bernard J. Sijtsma
 • Bloed van het Lam, Het – / Peter de Vries; vertaling A. Marja
 • Bloeiend puin. Essays en ander proza / Anneke Brassinga
 • bloeiende woestijn, De. – De wereld van het vroege monachisme / G.J.M. Bartelink
 • bloemlezing [*]
 • bloemlezing uit zijn gedichten, Een – / Johan Andreas Dèr Mouw (Adwaita); [samenstelling en verantwoording door Victor E. van Vriesland]
 • Bloempjes der Vreugd, voor de lieve Jeugd. Meer dan 2000 van de mooiste vaersjens en de fraaijste verhalen van vroeger met ruim 450 konstige afbeeldingen / [bloemlezing uit de kinderlectuur van 1712 – 1898] door Leonard de Vries
 • Bloesemtak / [roman door] F. Bordewijk
 • blokboek van Sint Servaas, Het – . Facsimile met commentaar op het vijftiende–eeuwse blokboek, de Servaaslegende en de Maastrichtse reliekentoning / uitgegeven door A.M. Koldeweij en P.N.G. Pesch
 • Blood of Martyrs, The – . Unintended Consequences of Ancient Violence / Joyce E. Salisbury
 • Bluebirds Castle / George Steiner
 • Blues voor voetstappen / [gedichten van] Lizzy Sara May
 • Blurb / Simon Vinkenoog
 • Boccaccio / Thomas G. Bergin
 • Bodley Head 1887–1987, The / door J.W. Lambert en Michael Ratcliffe
 • Boeboeboek / [een bundel met 21 spookhistories en griezelverhalen samengesteld door] Ab Visser
 • Boeck der Nature, Het – . Nederlandse geleerden en de wonderen van Gods schepping 1575–1715 / Eric Jorink
 • boegbeeld: de ziel, Het – / [openingsvers in de debuutbundel van] J. Slauerhoff
 • boek alfa, Het – / [roman door] Ivo Michiels
 • boek der psalmen, Het – / [vertaling door] Ida Gerhardt en Marie H. van der Zeyde
 • boek der rusteloosheid, Het / door Fernando Pessoa. – Vertaald en van een nawoord voorzien door Harrie Lemmens
 • boek van de denkbeeldige wezens, Het – / Jorge Luis Borges [i.s.m.] Margarita Guerrero; [verftaling] Annie Sillevis
 • boek van Joachim van Babylon, Het – : hetwelk bevat het oprecht verhaal van zijn leven en dat van zijn beroemde huisvrouw Suzanna, kort geleden ontdekt in de opgravingen van Nat.Tah–Nam en voor het eerst zorgvuldig vertaald en uitgegeven door een liefhebber der Oudheid / Marnix Gijsen
 • boek van uitgever tot lezer, Het – / [samengesteld door het economisch bureau van de Amro–bank]
 • boeken der kleine zielen van Louis Couperus, De – . Kleine Mensen onder dreigende Hollandse lucht
 • boeken der kleine zielen, De – / Louis Couperus
 • boeken der kleine zielen, De – [: vijfde hoofdstuk van deel twee] / Louis Couperus
 • Boeken die ertoe doen – Over klassieke literatuur / Piet Gerbrandy
 • Boeken verzamelen, opstellen aangeboden aan Mr. J.R. de Groot bij zijn afscheid als bibliothecaris der Rijksuniversiteit te Leiden /
 • Boekenwijsheid / Samuel IJsseling
 • Boekmakers. Portretten van uitgevers / [interviews met uitgevers door] R. Boltendal
 • Boekuiltjes: over het leven in Vlaanderen van 1944 tot 1948 een keuze samengesteld en ingeleid door B. Ranke / R. Herreman
 • Boekverkopers van Europa. Het zeventiende–eeuwse Nederlandse uitgevershuis Elzevier / [redactie:] B.P.M. Dongelmans; P.G. Hoftijzer; O.R. Lankhorst
 • Boerentijger / Tonnus Oosterhoff
 • Bok. Kritisch tijdschrift [nummer 3, oktober 1963] / weverbergh
 • Bok. Kritisch tijdschrift [nummer 7, februari 1964] / weverbergh
 • Bokboek / j. weverbergh
 • Bolland. Een biografie / Willem Otterspeer
 • Bolleke, 't – / Cyriel Buysse
 • Bolongaro Crevenna: een Italiaanse koopman en bibliofiel in Amsterdam / Jos van Heel
 • bomen en het bos, de – . een leergang / [gedichten door] rein bloem
 • bomen, De – / [kleine roman van] A. Alberts
 • Bommen / Paul Rodenko
 • boog en de lier, De / Octavio Paz. Vertaling Aart van Barneveld
 • Book about Books, The. The Anatomy of Bibliomania / Holbrook Jackson
 • Book Illumination in the Middle Ages / by Otto Pächt
 • Book of Kells, Het – / [Nederlandse uitgave van de facsimile editie van honderd pagina's uit The Book of Kells; opnamen door] John Kennedy; [wetenschappelijke commentaar van] Françoise Henry
 • Book of Nonsens, A – / Edward Lear
 • Books and readers in the early church. A history of early christian texts / Harry Y. Gamble
 • boom achter de maan, De – / [verhalen van] Breyten Breytenbach; vertaling [uit het Zuidafrikaans] Adriaan van Dis en Jan Louter
 • boomgaard, De – / [toneelstuk van] Robert Bolt
 • Boontjes Reservaat / Louis Paul Boon
 • bord bekijken, Een – / [gedichten van] Bert Voeten
 • Borgès par lui même / Jorge Luis Borgès
 • Bosch en Bruegel / [verzen van] Pé Hawinkels
 • Botshol / [gedichten van] Judith Herzberg
 • boundaries of charity, The – . Cistercian culture and ecclesiastical reform 1098–1180 / Martha G. Newman
 • Bouvard en Pécuchet / Gustave Flaubert; vertaald door Edu Borger
 • bouwkunst vereeuwigd, De – . Fotografie voor monumentenzorg / [samengesteld door] Peter Don; [ingeleid door] Kees Peeters
 • Bouwkunst. Studies in vriendschap voor Kees Peeters / [red. Wim Denslagen ... e.a.; tekstredactie H.J. Scheepmaker]
 • Bouwval / Frans Kellendonk
 • Boven de boomgrens / [gebundelde opstellen van] Cornelis Verhoeven
 • Boven de koude steen / [gedichten van] T. van Deel
 • Boven het dal / [verhalen van] Nescio
 • bovenbazen, De – / Marten Toonder; [met inleiding van] R. Godthelp
 • bovenste plank, De – . Een keuze toegelichte boeken op de weg naar het eindexamen / [door een redactiecommissie van de] Stichting Informatie–Dienst Inzake Lectuur [: P.G. Oomes, vz., G.J. Adriaansen s.j., M.J.I. Bos, J.W. Kerssemakers s.j., J.Klein sal., J. van Sleeuwen]
 • boventijdelijk talent in onmin met zijn tijd, Een – / [essay van] Albert Westerlinck
 • boze vrienden, De – / [roman van] Adriaan van der Veen
 • Brabantse Herinneringen / Anton van Duinkerken
 • Bredero en de kritiek / J.P. Naef
 • Breekwater / [roman van] Sybren Polet
 • brekende spiegel, De – . Ontwikkeling, samenhang, achtergronden bij A. Roland Holst / door Jan van der Vegt
 • Breng de bessen, Berthe / [toneelstuk van] Josepha Mendels
 • Brewer's Dictionary of Phrase & Fable / [revised by] Ivor H. Evans
 • Brideshead Generation, The. Evelyn Waugh and his Friends / by Humphrey Carpenter
 • Brideshead revisited / Evelyn Waugh
 • Brief aan de eigenaar / [verhalen van] Alain Teister
 • Brief aan Giovanni Coronna. [Een bergbestijging in de 14e eeuw, Francesco Petrarca aan Giovanni Coronna] / Francesco Petrarca; vertaling J.H. Leopold
 • Brief aan mijn moeder / Ischa Meijer
 • Brief van een Verkademeisje en andere liedjes / W.A. Wilmink
 • Briefwisseling / J Huizinga; [red.] Léon Hanssen e.a.
 • Briefwisseling 1 juli 1885 tot 15 december 1888 / Albert Verwey; bezorgd ingeleid en van aantekeningen voorzien door Margaretha H. Schenkeveld en Rein van der Wiel
 • Briefwisseling 1930–1940 / Menno ter Braak [en] E. du Perron. – Tekstverzorging en annotaties H. van Galen Last
 • Briefwisseling 1930–1940 deel IV / Menno ter Braak en E. du Perron; [tekstverzorging en annotatie (waarin portret van Ter Braak door Adriaan Morriën):] H. van Galen Last;
 • Briefwisseling 1951–1987 / Gerard Reve, Geert van Oorschot; [bezorgd en van commentaar voorzien door] Nop Maas
 • Briefwisseling met Frederik de Grote 1736–1778 / Voltaire; [vertaling:] Hannie Vermeer–Pardoen
 • Briefwisseling met Gerrit Kamphuis / Gerrit Achterberg. – Bezorgd door R.L.K. Fokkema en Gerrit Kamphuis, met medewerking van Joost van der Vleuten
 • briefwisseling met Héloïse, De – / Abélard; [vertaald uit het Latijn, toegelicht en van aantekeningen voorzien door] Chris Tazelaar
 • Briefwisseling met R.N. Roland Holst en H. Roland Holst–Van der Schalk / A. Roland Holst; uitgegeven met inleiding en aantekeningen door Erik Menkveld en Margaretha H. Schenkeveld
 • briefwisseling P.N. van Eyck en H. Marsman, De – / P.N. van Eyck; H. Marsman; A.P. Verburg [tekstverzorging en inleiding]
 • briefwisseling tussen Arij Prins en Lodewijk van Deyssel, De – / uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Harry G.M. Prick
 • briefwisseling tussen Frederik van Eeden en Lodewijk van Deyssel, De – / Frederik van Eeden; Lodewijk van Deyssel; H.W. van Tricht [editeur]; Harry G.M. Prick [editeur]
 • Briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel en Albert Verwey, De. Deel II: september 1894–april 1889 / Lodewijk van Deyssel en Albert Verwey – Met een woord vooraf en voorzien van aantekeningen, bezorgd door Harry G.M. Prick.
 • Briefwisseling tussen P.N.van Eyck en Albert Verwey, De. Deel I.: juli 1904–april 1914 / P.N. van Eyck en Albert Verwey. – Met een woord vooraf en voorzien van aantekeningen, bezorgd door H.A. Wage
 • Briefwisseling van Betje Wolff en Aagje Deken / Elisabeth Wolff en Agatha Deken; uitgegeven met inleiding en aantekeningen door P.J. Buijnsters
 • Brieven IV: 2 januari 1933 – 30 april 1934 / E. du Perron; uitgave verzorgd door Piet Delen, Jaap Goedegebuure, H.A. Gomperts, Paul van der Plank en J.H.W. Veenstra
 • Brieven VIII: 3 december 1938 – 9 mei 1940 / E. du Perron [voorbewerkt door Jaap Goedegebuure ... e.a.]
 • Brieven / A. Roland Holst; [uitgave, annotatie en inleiding door] Margaretha H. Schenkeveld
 • Brieven / E. du Perron
 • Brieven / Petrarca; [keuze, vertaling, inleiding en toelichting door] Frans van Dooren
 • Brieven / van Jan Hanlo
 • Brieven / van Multatuli. – Gekozen door H. Brandt Corstius
 • Brieven / W. Walraven; [editie verzorgd door] J.H.W. Veenstra en F. Schamhardt
 • Brieven / Willem Elsschot.– Verzameld en toegelicht door Vic van de Reijt met medewerking van Lidewijde Paris
 • Brieven 1921–1950 / Gerard Walschap; [verzameld en toegelicht door] Carla Walschap en Bruno Walschap; [m.m.v.] Harold Polis
 • Brieven 1951–1965; Brieven 1966–1989 / Gerard Walschap; [verzameld en toegelicht] door Harold Polis, Bruno Walschap en Carla Walschap
 • brieven aan Albert Verwey, De – / J.C. Bloem; [met inleiding, nawoord en aantekeningen bezorgd door] Bart Slijper
 • Brieven aan de uitgever van het tijdschrift Nederland 1873–1886 / uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door L. Brummel
 • Brieven aan Frits Smit Kleine / Marcellus Emants; [ingeleid en van aantekeningen voorzien door] Pierre H. Dubois
 • Brieven aan Hans Feriz / bezorgd en van aantekeningen voorzien door Herman Vernout
 • Brieven aan kinderen / [bloemlezing uit brieven aan kinderen van] Lewis Carroll; vert. C. Buddingh'
 • Brieven aan literaire vrienden / van Louis Paul Boon. – Bezorgd en van een voorwoord voorzien door Jos Muyres
 • Brieven aan Lucilius / Seneca; [vertaling, inleiding, aantekeningen door] Cornelis Verhoeven
 • Brieven aan mijn kleinzoon / Abel J. Herzberg
 • Brieven aan mijn man / Renée Plate
 • Brieven aan P.N. van Eyck / [uitgegeven en ingeleid en van aantekeningen voorzien door] G.J. Dorleijn, A.L. Sötemann en H.T.M. van Vliet
 • Brieven bewaren, brieven publiceren / Ger Schmook
 • Brieven Deel VI: 1 november 1935–30 juni 1937 / E. du Perron
 • Brieven en dagboeken / Lord Byron – Vertaald en bezorgd door Joop van Helmond
 • Brieven I / E. du Perron; [editie verzorgd door H.A. Gomperts e.a.]
 • Brieven over en weer / [de correspondentie tussen] J. Greshoff en Leo Vroman; [verzorgd door] Sjoerd van Faassen
 • Brieven uit Brooklyn / [brieven van] Leo Vroman; [bijeengebracht door] Sjoerd van Faassen
 • Brieven uit de oorlogsjaren aan Theun de Vries / S. Vestdijk
 • Brieven uit Rusland / Astolphe Marquis de Custine; [gekozen door] Pierre Nora; [vertaling door] Carly Misset en Anton van der Niet. Met inleiding van Karel van het Reve.
 • brieven van De Schoolmeester, De – . Documentair–kritische uitgave / [ed.] Marita Mathijsen. – Dl. 1: Brieven en documenten. Dl. 2: Toelichtingen. [Dl. 3: Verantwoording]
 • Brieven van een zeeman / F. Schamhardt
 • brieven van J.C. Bloem aan Aart van der Leeuw, De – / J.C. Bloem; [ingeleid en geannoteerd door] A. Kets–Vree
 • Brieven van J.C. Bloem aan P.N. van Eyck / [uitgave verzorgd door] G.J. Dorleijn en H.T.M. van Vliet
 • Broeders + Zusters / [bundel cartoons van] Ted Schaap
 • Broeders van deze wereld / Gerd Heinz–Mohr, Hans–Eckehard Bahr; [foto's van] Toni Schneiders
 • Broeinesten en bijbelplaatsen / Kees Fens
 • broer in Brazilië, Een – / [reisverhaal door] Beb Vuyk
 • Bron van christelijke geest / [foldertje met tekst van mis en liturgie]
 • Bron, waarheid en de verandering der tijden. Jan Wagenaar (1709–1773), een historiografische studie / L.H.M. Wessels
 • Brood voor de vogeltjes / [prozastukjes van] Simon Carmiggelt
 • Bruid in de morgen / [toneelstuk van] Hugo Claus
 • bruine vriend, De – / [novelle van] S. Vestdijk
 • bruisende leven in Florence ten tijde van Dante, Het / Pierre Antonetti; vertaling Marie–Christine Engels
 • Brussel en het fin–de–siècle; 100 jaar Van Nu en Straks / red. Frank de Crits
 • Bucolica: herdersgedichten / Vergilius; [vertaling van] Anton van Wilderode
 • Building, The – / [gedicht van] Philip Larkin
 • Buiten de grens / [roman van] Peter van Gestel
 • Buiten het bereik der lantarens / [gedichten] Neeltje Zoetje Jobse
 • Buitenlandse letterkunde na 1945 / J. Tans, H. Wielek, R.L. Drain, G.J. Geers, Cath. Ypes
 • Buitenoorlogse vertellingen / [verhalen van] Klaas de Wit
 • bundel debuten, Een – / [geselecteerd door uitgeverij Allert de Lange]
 • Bungalow, De – / [roman van] Valeer van Kerkhove
 • Bureau, Het – / J.J. Voskuil; [hoorspelbewerking door Krijn ter Braak]
 • Busken Huet. Een biografie / Olf Praamstra
 • Butler's Guide to Clothes Care, Managing the Table, Running the Home, and Other Graces / Stanley Ager; Fiona St. Aubin
 • Butler's Guide, The – / Stanley Ager en Fiona St. Aubyn
 • Byron, the flawed angel / [biografie door] Phyllis Grosskurth
 • Byzantine Art / David Talbot Rice