• Amsterdam => Levert alleen records op waarin expliciet alleen het woord Amsterdam op zichzelf staat (bijvoorbeeld als thesaurusterm of als (achter)naam))
  • Amsterdam* => Levert alle records met woorden / velden die beginnen met Amsterdam (Amsterdams, Amsterdamse, Amsterdammer, etc.)
  • *Amsterdam => Levert alle records op met woorden / velden die eindigen met Amsterdam
  • *Amsterdam* => Levert alle records op waar maar ergens op wat voor manier Amsterdam in voorkomt