Van - tot: 1950-1960 1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010 2010-2016
Chronologisch
2000-01-03 Lehning, de man van een hele eeuw
2000-01-07 nieuwe geest in de oude vormen, Een – . De dubbelzinnige figuur van Paulinus van Nola
2000-01-14 lezer hoopt en koopt, De – . De mateloze honger van de boekenverzamelaar
2000-01-15 Bonifatius VIII De paus van het eerste jubeljaar
2000-01-20 Voortdurend klept de doodsklok
2000-01-21 tocht langs Engelse kerken, Een – . Britten zijn nooit helemaal protestants geworden
2000-01-28 eerste en laatste kampioen dichten, De
2000-01-30 Oscar Wilde Zijn taal drupte op hen neer
2000-02-04 Gedichten als korte films. In de poëzie van Raine verspringt het beeld voortdurend
2000-02-11 Aards voedsel en geestelijke spijs. Uiterlijk en innerlijk beeld van de middeleeuwen in fascinerende encyclopedie
2000-02-12 Wenen. Toch zal de weduwe onsterfelijk zijn
2000-02-12 Euro 150
2000-02-17 Lintwoekering
2000-02-18 grootste bemoeial van onze literatuur, De – . Nop Maas brengt contemporaine reacties op Multatuli in kaart
2000-02-26 Giordano Bruno Schepper van een goddelijke bouillabaisse
2000-03-02 kunst van het bedriegen, De
2000-03-03 volmaakte gentleman, Een – . Biografie van dichter, diplomaat en veldheer Sir Philip Sidney
2000-03-09 In het begin wordt het einde zichtbaar
2000-03-10 heldenstrijd bezing ik", "De – . Nieuwe vertaling van Vergilius' 'Aeneis'
2000-03-11 Rogier van der Weyden Volmaakt met een menselijk knikje
2000-03-16 Bedelaar tussen grote machten
2000-03-17 'Grote literatuur is nooit evenwichtig' Piet Gerbrandy bepleit een onbevangen wijze van lezen
2000-03-24 hoogstaande opportunisme van de jezuïeten, Het
2000-03-25 Johann Sebastian Bach Angst voor de oneindigheid
2000-03-30 Mysterie Engeland
2000-03-31 idealist en een gedrevene, Een – . Rossetti was de leidende kracht achter de prerafaëlitische beweging in Engeland
2000-04-01 Oude literatuur?
2000-04-07 herrijzenis van Amsterdam in de negentiende eeuw, De
2000-04-08 Zuster Anonyma Mijn tante, de heilige
2000-04-13 weiland in Amsterdam, Een
2000-04-13 Hij herkende en was verloren. Het scherpe oog van kunstcriticus, leraar en aquarellist Ruskin
2000-04-14 succes van een zondagsreus, Het – . Begeesterde biografie van de 'snel vergeten' Anton van Duinkerken
2000-04-15 In het dal van de historische grootheid
2000-04-21 wereld van een antiquaar, De
2000-04-22 Maria Magdalena De tuinman op eerste paasdag
2000-04-25 Lyrisch van Italië en Franciscus
2000-04-27 brute pauze, De
2000-04-29 Nederlandse kaalheid tussen de rijkdommen
2000-05-05 metamorfose van de kunstenaar, De – . Van schilder naar 'artiest' met hoog aanzien
2000-05-06 Koningin Wilhelmina Die zo aanwezige stem
2000-05-11 Nederigen van nu
2000-05-12 jeugd vol gekken en excentrieken, Een
2000-05-19 energie van de late Oudheid, De – . 'Late Antiquity' is een haast opwindend naslagwerk
2000-05-25 Hangplek voor de eeuwigheid
2000-05-26 Leven van een eendagsvlieg. Overbodige biografie van Willem Walraven
2000-05-27 Sir Henry Tate Suikeroom van de Engelse kunst
2000-05-27 Voorwoord
2000-06-03 Jan Engelman De gedichten hingen als muziek in de lucht
2000-06-08 Jezus is dood
2000-06-16 Herinnering, stichting en vermaak. Liefdespoëzie in bloemlezing Europese lyriek rijk vertegenwoordigd
2000-06-17 Benedictus van Nursia Het handboek voor de monnik
2000-06-22 Passie aan de plas
2000-06-23 eigengebruiker in de poëzie, een – . Puriteinse 'biografie van het werk' van Gerrit Achterberg
2000-06-30 geleerdste erotomaan in Europa, De
2000-07-01 Herman Gorter De dichter als sportman
2000-07-01 graf voor de onbekende supporter, Een
2000-07-06 patriarch van Ferney, De
2000-07-15 Elizabeth, koningin–moeder. Honderd jaar vrolijkheid
2000-07-20 Hogere nutteloosheid
2000-07-28 mythe vol achterdocht, vervalsing en naijver, Een – . De stichting van de cisterciënzerorde in de twaalfde eeuw
2000-07-29 Koning Frans I Kastelenbouwer in Frankrijk
2000-08-03 Picasso, beeldhouwer
2000-08-17 dood van Jacques, De
2000-08-25 mythe die Jane Harrison werd, De – . Mary Beard brengt de levens van twee grote Britse vrouwelijke classici in kaart
2000-09-01 In de schaduw van de literatuur
2000-09-02 dag van toorn, Een
2000-09-08 opgewektste man uit de Engelse literatuur, De
2000-09-16 onbekende jezuïet, Een – . Het einde van een school
2000-09-16 einde van een school, Het – . Een onbekende jezuiet – ZIE HET LEMMA onbekende jezuiet, Een [...]
2000-09-22 Onverzorgd, vervuild en in nevelen
2000-09-28 krochten van Strauss, De
2000-09-29 Adam en Eva in miniatuuur [sic]
2000-09-30 Hendrik Tollens Dichter des vaderlands
2000-10-05 Remco Campert De grootheid van de zijstraat
2000-10-06 Witte gestalten in het groen. Cricket en cultuur in achttiende–eeuws Engeland
2000-10-10 geloof, Het –
2000-10-12 klacht in de nacht, Een
2000-10-12 Naakt uitkleden
2000-10-13 laatste avondmaal in Engeland, Een
2000-10-14 Erasmus en More De ontmoeting van twee grote geesten
2000-10-26 tweede dag, De
2000-10-27 Nederig tegenover de kunst
2000-10-28 Jan Wolkers De aarde is voor hem geschapen
2000-11-03 Wandelende jongeheren van stand. Van Lenneps dagboek blijft vrijwel steeds oppervlakkig
2000-11-09 glorie van de stilte, De
2000-11-10 Alle lof aan Paulus' zeelieden
2000-11-11 A.L. Sötemann Geboren voor de stille dingen
2000-11-17 Rodenko en zijn Russische ziel. Koen Hilberdink ontmaskert de leugens in het leven van een eenzame grensganger
2000-11-24 lopend kunstwerk, Een – . Oscar Wilde is honderd jaar na zijn dood nog steeds niet gestorven
2000-12-01 Van donker woud naar eeuwig licht Dante's Divina Commedia als Nederlandse piëzie
2000-12-02 Dante Alighieri Terugkeer uit de hel
2000-12-07 Levensbestendige gedichten
2000-12-08 gloriedagen van de Elzeviers, De
2000-12-15 Personages die zich begrepen weten. Hella Haasse, een humanistische essayist bij uitstek
2000-12-16 Pieter Saenredam Een witte ziel
2000-12-22 Beelden van het leven
2000-12-22 Op de rug gehoord
2000-12-23 Ons ego is nog jong
2000-12-30 Lucas. Apostel met schildersoog
2001-01-01 Amsterdam van Kees Fens, Het
2001-01-04 Gijsbrechts verscheiden
2001-01-05 literaire kanthandelaar, Een – . Gebrek aan afstand kenmerkt biografie van Felix Timmermans
2001-01-12 Gebouwen naar de letter en naar de geest
2001-01-13 Ernie en Bert. Vrienden voor het leven
2001-01-18 Contact met de heiligen
2001-01-19 Twee eigenzinnigen uit Groningen
2001-01-26 In feite is de kosmos Engels. Peter Ackroyd schreef een biografie van eindeloos Londen
2001-01-27 Auberon Waugh. Weg van vaders roem en doem
2001-01-27 Weg van vaders roem en doem
2001-02-01 Bijbelbabel
2001-02-01 Dam als wereld... even, De
2001-02-08 In alles het licht. Caravaggio was de grootste barokschilder van Rome
2001-02-09 chaos van de tijd bezweren, De – . Geschiedschrijving als weinig vrolijke wetenschap
2001-02-10 Isidorus van Sevilla De kennis achter het woord
2001-02-15 naald van de balans, De
2001-02-16 IJsselstreek en de Modern Devotie, De
2001-02-23 Oude kinderboeken aan de vergetelheid ontrukt. Echtpaar Buijnsters schreef aanstekelijk standaardwerk
2001-02-24 F. Schmidt–Degener. Een vers in een lijstje
2001-03-01 Tijden spreken tot elkaar
2001-03-09 metamorfose van John Gray, De
2001-03-10 anonieme prinses, Een – . Wachten op Gods erbarmen
2001-03-15 Het is niet voorbij
2001-03-16 eenzame fluit uit de verte, Een
2001-03-23 Twee monniken en een dichtwerk
2001-03-24 Vita Sackville–West en Harold Nicolson. Elk voorjaar weer tot leven
2001-03-29 Denken als herkauwen
2001-04-06 'Leve Castilië', riepen de beeldenstormers. Antonio Pigafetta's reis om de wereld in drie jaren
2001-04-07 boer, De – . Hij ploegt nog altoos voort
2001-04-12 achterkant van een sprookje, De – . Hans Christian Andersen bezielde alles met zichzelf
2001-04-12 Botticelli: volmaakt onvoltooid
En hij ziet... Botticelli's stripverhaal bij Dante
2001-04-12 Christus van Bach, De
2001-04-20 Rehabilitatie van de schaduw
2001-04-21 Stutterheim en Donker. Gelezen en vergeten
2001-04-26 Tuinman
2001-04-27 In het spoor van de pest
2001-05-04 ideale redenaar is wijs en goed, De – . Quintilianus' handboek over de welsprekendheid vertaald
2001-05-05 Bonifatius VIII. De onbekende
2001-05-10 Kunst bij daglicht
2001-05-11 God had in het Engels geschreven! Het Boek der boeken voor de koning der koningen
2001-06-02 Harry G.M. Prick. Lodewijk de Tweede
2001-06-07 Tenhemelopneming
2001-06-12 Scherpzinnig denker met de milde stugheid van het Brabantse land
2001-06-15 Heilige oorlog tegen de natte hel
2001-06-16 Jan van Ruusbroec. Een doorschijnende stem uit de Middeleeuwen
2001-06-21 Schitterende dubbelheid
2001-06-22 Middels het gedicht naar beschaving. De bloeitijd van de Nederlandse letterkundige genootschappen
2001-06-29 'Schat van mijn klachten'
2001-06-30 Kees Stip verlichtte onze stijve literatuur
2001-06-30 familie Bush, De – . Hoe komt een vader aan zo'n zoon?
2001-07-05 Ineens aandacht voor Rochus
2001-07-06 Naar een bibliotheek met twee miljoen boeken
2001-07-14 Jos de Waele Het abrupte einde van een archeoloog
2001-07-19 allergrootste proeflezer, De
2001-08-02 Fulco–gevoel, Het
2001-08-16 Luidruchtige warmte
2001-08-17 plezier van het middenveld, Het
2001-08-24 labyrinten van het geloof, De – . Veelomvattende studie van Amerikaanse muziekhistoricus Craig Wright
2001-08-30 Sentimentele verhalen
2001-09-07 heilige van niets, Een
2001-09-13 Onverwoestbaar gewoon
2001-09-14 Verval en ondergang van de ruïne
2001-09-21 Ook de kinderkamer hoorde bij de Kerk
2001-09-27 Ongevraagd en brutaal
2001-10-04 Heden ik, morgen gij
2001-10-05 inslag van Dantes poëzie, De
2001-10-11 Lezen steunt het ware geloof
2001-10-12 Gebroken spiegels tegenover elkaar
2001-10-18 Visioen van drie kwartier
2001-10-25 lege stoel, Een
2001-10-26 Heimwee naar de beschouwing
2001-11-01 Pauzegevoel
2001-11-02 stad altijd in wording, Een
2001-11-08 Geen vrouw bij de koning
2001-11-09 Koningin van 'nog verborgen rijken'
2001-11-15 meest volmaakte muziek, De
2001-11-16 peelwerker in de wetenschap, Een
2001-11-22 Griezel en gruwel
2001-11-23 Grootheid van de menselijke maat. Duizend jaar denken, van Parmenides tot Boëthius
2001-11-29 Klassiek meisje
2001-11-30 Levende gedichten, opgediept uit het puin. Nieuwe bundeling stukken van Gerrit Komrij, Nederlands trouwste poëzielezer
2001-12-06 Cultuur zonder trappen
2001-12-07 Poëtisch welbehagen
2001-12-07 Huishoudporselein uit afvalputten
2001-12-13 Blauw van de kou
2001-12-13 mooiste rood van Rome, Het
2001-12-20 begin van de wijsheid, Het
2001-12-21 Haar stad bleef als een weduwe achter. De zoete nieuwe stijl van Dante Alighieri
2001-12-27 Vier opstellen uit 4a
2001-12-28 Dolken, gif en etterende wonden
2001-12-31 Er is niets gebeurd; en Europa bestaat niet
2002-01-03 Nachtspoken
2002-01-10 Reestraat
2002-01-10 Huwelijkslied. Een regenachtig welkom voor Máxima [(...). Artikel door Machteld van Hulten]
2002-01-11 'Boeken horen onder de grond'
2002-01-11 Vergeten regels, van stof ontdaan
2002-01-17 Salome
2002-01-18 Eerherstel voor Vivienne Eliot
2002-01-24 Iets
2002-01-25 Over rekkelijken en preciezen
2002-01-25 Pas verschenen literatuur / [aankondiging]
2002-01-31 Gratis
2002-02-01 Weer is Londen van de schrijvers
2002-02-07 Negen uur
2002-02-08 Duisternis en vlokkerigheid
2002-02-14 Verfijnd erbarmen. Getijdenboeken tonen groot contrast tussen illustraties en tekst
2002-02-14 Vogels en vissen
2002-02-15 Boccaccio over Dante's leven
2002-02-22 burgerlijke knusheid van Leiden, De – . Willem Otterspeer vervolgt zijn geschiedenis van de universiteit
2002-02-27 Heilige dienstbaren
2002-02-28 Jong en verheven. Het Rembrandt Research Project laat zich in de kaarten kijken
2002-02-28 gids, De [**]
2002-03-01 Biografie stelt dood een tijdje uit
2002-03-01 metamorfose van een buurt, De
2002-03-07 Vasalis
2002-03-08 Getrouwd met Agatha Christie
2002-03-14 vergaan van de lach, Het
2002-03-15 Opgepast! Opperlans! Battus vervolmaakt zijn eigen taal– en letterkunde
2002-03-21 Bus naar de eeuwigheid
2002-03-28 Passie
2002-04-04 Wiekjes in de ruimte
2002-04-05 Bijbelvertaler haatte christendom. Het leven van een eenzaam en eigenzinnig taalgeleerde op Sumatra en Bali
2002-04-11 Twee openbaringen
2002-04-12 Middeleeuwen heel dichtbij
2002-04-18 Bidders in extase
2002-04-19 Nonnentoneel tegen de verdrukking in
2002-04-25 Sterven te Antwerpen
2002-04-26 Nederlanders in Berlijn
2002-05-02 Vaste boekenprijs
2002-05-03 oude Europa en het nieuwe licht, Het
2002-05-08 natuur van vroeger, De
2002-05-08 Tussen stronk en kerktoren. 'Grandioze landschappen' belicht Haarlemse periode Jacob van Ruisdael
2002-05-16 Signeren
2002-05-17 'Io vivat' komt uit beschonken kelen, Het – . Klikspaan hekelde uit idealisme de benauwde Leidse universitaire wereld.
2002-05-23 Restcultuur
2002-05-24 chemie van een kil huwelijk, De
2002-05-25 Max van der Stoel / Pieter Webeling
2002-05-30 Kokerdozen
2002-05-31 Moord en liefde in ballades
2002-06-06 Stilte
2002-06-07 Al die innerlijke onverzoenbaarheden. Het niveau van Walschaps brieven daalt geleidelijk in de laatste twee delen
2002-06-13 Twee visjes
2002-06-20 nog net niet geschapene, Het
2002-06-21 Wierook uit alle zinnen
2002-06-27 Bijouteriedoosje voor God
2002-06-28 woestijn zal bloeien, De
2002-07-01 Stemmen [**]
2002-07-04 Roomse kitsch
2002-07-11 Koning danst met gezag
2002-07-12 Gaudí van het woord, Een
2002-07-18 Historici in de Tour
2002-07-25 Vakantie
2002-07-26 Toen iedereen iedereen verketterde
2002-08-01 Aelbert en Albert
2002-08-08 Ontregelingen
2002-08-09 Onsterfelijke dandy's Dubbelbiografie over jonge jaren van de dichters Byron en Shelley
2002-08-15 Alexandre Dumas fils
2002-08-22 Orpheus
2002-08-23 Trouw aan de oorspronkelijken
2002-08-29 theocentrische Jordaan, De
2002-08-31 ambtelijk secretaris, De
2002-09-01 Traagheid
2002-09-01 Vader vertelt / RW [= Ron Welters]
2002-09-05 prikkel van de dood, De
2002-09-06 pakhuis vol nutteloze kennis, Een
2002-09-12 Nico van Hees, journalenz
2002-09-13 eeuw van Victoria, De – . A.N. Wilson schreef een ideaal historisch leesboek
2002-09-19 stad zonder einde, Een
2002-09-20 God benoemd in tegendelen. Paul van Ostaijen: mysticus, zoeker, dichter
2002-09-24 Veel te groot voor Nederland
2002-09-26 Satan in een soepkeuken
2002-09-27 Gevoelig te bestrijken ook. Poëzie en tekeningen van Hugo Claus in facsimile
2002-09-30 Groot exegeet kon voorbeeldig 'luisteren' naar een gedicht. Hoogleraar Sötemann woog meer dan hij waagde
2002-10-01 nieuwe kleren van de schrijver, De – / [moderedactrice] Zjaron [Sharon Klein]; foto's Ronald Hoeben, Marco Okhuizeun
2002-10-03 kelder van het Stedelijk, De
2002-10-03 muzikale wereld van Kees Fens, De – / [kranteberichtje]
2002-10-10 Vermoorde liefde
2002-10-11 groen van de verbeelding, Het – . Peter Ackroyd en de continuïteit van het Engelse karakter
2002-10-17 gat van Nederland, Het
2002-10-24 Lente in München
2002-10-25 bohémien op het fluweel, De – . Jacques Gans' vrijheid werd door anderen betaald
2002-10-26 verschil tussen een trein en een universiteit, Het / Marjolijn Februari
2002-10-31 Aandacht voor de stille dingen
2002-11-01 van energie zinderende eeuw, Een – . Prachtig prenten– en tekstboek schetst Nederlandse literatuur en cultuur in 1550–1800
2002-11-01 Westerkerk
2002-11-07 kerkje van East Grinstead, Het
2002-11-08 Afwezige kunst
2002-11-14 Madame de Pompadour
2002-11-21 Rijp voor de sloop
2002-11-22 Icoon van onveranderlijkheid. Een politieke, religieuze en culturele geschiedenis van Byzantium
2002-11-28 grote medeleven, Het
2002-11-29 Shakespeare, de alomtegenwoordige. Studie Stanley Wells laat zich lezen als een reeks gedegen colleges
2002-11-30 Maas en Mensen volgt Teeuwen en Mathijsen bij een potje presentatie / Cornald Maas
2002-12-12 Raadsels van boeken
2002-12-13 lezing zonder dia's, Een – . Beschrijving van het antieke Rome voldoet niet als gids
2002-12-19 Scheppende didacticus
2002-12-20 Begeesterd door de muzen. Hesiodos' schitterende gedichten zijn nu sprankelend vertaald
2002-12-27 Cultuur teruggebracht tot schilderkunst. Ludo Beheydt doet een nieuwe poging om eenheid te scheppen in twee culturen
2002-12-31 Het Boek Fens. [Over de ideale lezer Kees Fens en zijn geloof dat oploste in de verbeelding van het geloof] / Jan Paul Bresser
2003-01-01 Joop Westerweel
2003-01-02 Geheugen, spreek
2003-01-03 Provinciestad onder de loupe
2003-01-09 Charmante diepte
2003-01-09 Daar zullen de vleermuizen niet blij mee zijn
2003-01-10 Sentimenteel op niveau. Giacomo Puccini's leven in uiterlijkheden
2003-01-16 Geluk en heimwee
2003-01-23 mooiste kopstukken, De
2003-01-24 Mooi, sexy en scherp. Biografie van Lodewijk XIV's minnares Athénaïs gaat over grootheid en glorie
2003-01-30 Schitterend optimisme
2003-01-31 Vijf dichters rond een dominee. Brieven van 'schepelingen' van 'De Blauwe Schuit' uit 1940–1946
2003-02-06 Verboden boeken
2003-02-13 Schatten in de kelder
2003-02-14 Hoge gewaarwordingen. Harry Pricks biografie van Lodewijk van Deyssel houdt de lezer vast
2003-02-20 apostel van Dickens, Een
2003-02-21 Openluchttheater van de dood. Gladiatorengevechten in Rome vormden het slotnummer van de dag
2003-02-27 Kapper tussen de koorleden
2003-02-28 In plaats van memoires. De vele relaties van Henk van Os met de beeldende kunst
2003-03-01 Toon, De
2003-03-06 Auteurs gaan twee keer dood
2003-03-06 Ziel en zinnen. National Gallery toont overzicht van Titiaan
2003-03-06 National Gallery toont overzicht van Titiaan. Ziel en zinnen
2003-03-13 Op beven volgt bidden
2003-03-14 Opnieuw de bijbel leren lezen. Nicolaas Matsier bedrijft essayistiek van de hoogste soort
2003-03-18 Eredoctoraat Kees Fens
2003-03-21 Dolende schrijver, dolende ridder. Biografie van Miguel de Cervantes verschaft een goed inzicht in Spanjes geschiedenis
2003-03-27 Uit kwaad volgt kwaad
2003-04-03 lof komt te laat, De
2003-04-04 overgevoelig grijs kind, Een – . Biografie van William Wordsworth in brieven en documenten
2003-04-10 Bij nader inzien
2003-04-11 Ernstiger dan hij zichzelf nam. De essays van Borges–vertaler Norman Thomas di Giovanni
2003-04-17 Geladen de drempel over
2003-04-19 Mede lijden onder het kruis. De devotie voor de gekruisigde en zijn moeder
2003-04-24 lage kerk voor de nacht, Een
2003-05-01 Kruik barst in doopwater
2003-05-01 Tekens van de nieuwe tijd
2003-05-02 Aan de slag met Freud en Frazer. George [sic] Wildemeersch graaft in gedichten, een toneelstuk en een roman van Hugo Claus
2003-05-08 Verhandeling over de knoop
2003-05-08 laatste individualisten, De
2003-05-09 Zich warmend aan elkaar. Rederijkerskamers en hun bloeitijd in de 19e eeuw
2003-05-16 Vaders van het Middelnederlands. Eerbetoon aan jarige wetenschapper Frits van Oostrom (50)
2003-05-22 Naar de kelder
2003-05-23 Theologische strijd is taalstrijd. Duizelingwekkende studie van Brian Cummings over de reformatie
2003-06-05 Bretagne in nieuw licht
2003-06-12 Muur tussen leven en dood
2003-06-12 Maar tussen leven en dood
2003-06-13 licht veroorzaakt ook de donkerte, Het – . Arnold Heumakers' essays hulde aan paranoïden die cultuurcritici zijn
2003-06-19 laatste tranen, De
2003-06-20 Dwars door alle oude taal heen. In de wereld van Jacob van Lennep had men geen haast
2003-06-26 Bakstenen sonnet
2003-06-27 Met de adem van de dood in de nek. Anthony Burgess zette alles om in taal en taalspel
2003-07-01 laden open, De
2003-07-03 Weg uit het voorgeborchte
2003-07-05 Plaatjes en praatjes over heel Amsterdam
2003-08-07 Gelukkig met de intimiteit
2003-08-14 Nederlands dat brandt
2003-08-16 angsthaas Vestdijk, De
2003-08-18 zoutvat van Cellini, Het
2003-08-21 Leven met losse dingen
2003-08-28 Schaduw van 'n eens levende
2003-08-29 Als hemelvogels door Gods handen. Torquato Tasso's 'Gerusalemme liberata' virtuoos vertaald
2003-09-01 Terug het park in
2003-09-04 Barbarij van het hooggebergte
2003-09-05 Grote geest met ongelukkig hart. Brieven van Mary Wollstonecraft (1759–1797) verzameld
2003-09-11 absolute ijsmuts, De
2003-09-12 toren van de kennis, De – . Bouwkundige hoogmoed van Babylon in vier boekdelen beschreven
2003-09-18 Reizen op het nazomerlicht
2003-09-19 Oude en gebroken sleutels. Het raadsel van de raadselachtigheid van het werk van 'Fritzi'
2003-09-25 Vrijwillig geluk
2003-09-26 O mijn citer, bron van vreugde. Compleet oeuvre Horatius in meesterlijke vertaling
2003-10-01 Groots vakmanschap in Toorops portretten
2003-10-01 Tussen hemel en aarde vanuit de Domstad
2003-10-01 Fens niet eeuwig
2003-10-01 Even groot als onbekrompen
2003-10-02 Oosterbeek niet meer
2003-10-03 Alles rooms gekleurd
2003-10-03 Aan de neus kent men de mens
2003-10-09 lichtheid van Potgieter, De
2003-10-10 Licht en donker, God en Satan. John Miltons grootse gedicht meesterlijk vertaald door Peter Versteegen [sic]
2003-10-16 Lied over de velden
2003-10-17 zachte criticus met zijn gekke zus, De
2003-10-23 geluk van een andere tijd, Het
2003-10-30 Roerloos tot in eeuwigheid
2003-10-31 Kathedralen dankzij de doden
2003-11-01 Grijs als schutkleur
2003-11-06 Naar beeld en gelijkenis
2003-11-07 Schijngestalte van de schrijver De soms wat weerbarstige essays van Piet Meeuse
2003-11-13 Ziel én zinnen De verheven religieuze kunst van de barok
2003-11-13 Emoties in de tijd
2003-11-14 Gestorven bij de T. Wordingsgeschiedenis van hét monument van de Engelse taal
2003-11-15 Pesten ['03.11.15]
2003-11-20 Blikken op de eeuwigheid
2003-11-21 paradijs Sumatra voor iedereen, Het – . Rudy Kousbroeks interpretatie van ongewone foto's
2003-11-27 Voorschot als voorgeluk
2003-11-28 Langzame wandeling door het paradijs
2003-12-04 Reiziger in gele wind
2003-12-11 Geluk in het Rijksmuseum
2003-12-12 Bijna alle deugd is huichelarij Zelfs gemeenplaatsen gloeien op in nieuwe vertaling van de 'Decamerone'
2003-12-12 Vorm of Fens? / Reinier Kist
2003-12-18 Treurnis van vergane lof
2003-12-19 beste boeken van 2003, De
2003-12-19 onbevangenheid van de postduif, De – . K. Schippers laat het de dingen zelf zo eenvoudig mogelijk zeggen
2003-12-20 Om Kees Fens kun je niet heen / Reinier Kist
2003-12-31 tijd voor de tijd, De – . Voorwoord en nawoord, proloog en epiloog, begin en eind
2004-01-01 Ter lering van Amsterdamse nonnen
2004-01-07 (on)feilbare kritiek, De – . congres rond de uitreiking van het eredoctoraat aan Kees Fens / [Universiteit van Amsterdam]
2004-01-08 catalogus van een leven, De
2004-01-08 Van arbeidersjongen tot Oxford–snob. Dagboekfragmenten van Engelse historicus A.L. Rowse verzameld
2004-01-08 Vroeger was het niet beter / Hein Janssen
2004-01-08 Dr. Fens / Wam de Moor
2004-01-09 Ik leef van nutteloosheid. Essayist Kees Fens over de cultuur van Europa
2004-01-09 'Ik heb omwegen gemaakt' Interview Kees Fens
2004-01-09 Fensiade. Criticus Fens ontvangt een eredoctoraat
– Critici beuren sombere laureaat Fens wat op / Arjan Peters
– Interview Kees Fens / Paul Depondt : 'Ik heb omwegen gemaakt' [onder deze titel als apart lemma opgenomen in deze bibliografie; zie aldaar.]
2004-01-09 Critici beuren sombere laureaat Fens wat op. Publicist en emeritus–hoogleraar geëerd met eredoctoraat, boek en forum over literatuurkritiek / Arjan Peters : ZIE BIJ HET LEMMA 'Fensiade [...]'
2004-01-09 Criticus Fens ontvangt een eredoctoraat / ZIE IN DEZE BIBLIOGRAFIE BIJ HET LEMMA "Fensiade [...]"
2004-01-15 Vroomheid die vertedert
2004-01-16 Gedoemd om alleen lezer te zijn. Scherpzinnige en nederige essays van Jan Fontijn over literatuur
2004-01-16 Met hoofd, hart en ingewanden. De ontwikkeling van Fens, Gomperts en de literaire kritiek / Arnold Heumakers
2004-01-17 Als roker ben je eigenlijk een NSB'er
2004-01-17 Als roker ben je eigenlijk een NSB'er / Patrick Meershoek
2004-01-22 Fietsen voor de onschuld
2004-01-23 Van Kloos tot Bloem en verder. Jessica Voeten beschrijft de geschiedenis van het Witsenhuis
2004-01-29 stilte als vervulling, De
2004-01-30 IJskoud water tegen vurige hartstocht. 'Lezer' Piet Gerbrandy schrijft over poëzie en retorica
2004-02-05 poëzie van Krommenie, De
2004-02-12 Werk van een monnik
2004-02-20 leeuweriken zijn zwervensmoede, De – . Theokritos' idyllen zijn de bron van natuurbeelden in de poëzie
2004-02-26 Angst in de leeszaal
2004-02-27 Als bruisend water in een goot. Dante Gabriel Rossetti: de dichter treedt uit de schaduw van de schilder
2004-03-01 Lang genoeg mooi
2004-03-04 Heerser in grijze wijsheid. El Greco was grootste vreemdeling in westerse kunst
2004-03-04 Opwindende portretten
2004-03-05 Vrouw van de daad
2004-03-11 Zwartboek van de levenden
2004-03-12 'In mijn verzen geen stormen' Alle 3141 bewaard gebleven brieven van Erasmus worden uitgegeven
2004-03-18 spel van voltooiing, Een
2004-03-18 Ode aan de doden – een moment voor overleden schrijvers
2004-03-19 Golven van ontroering om zijn bekering. Verlaine in 't cachot
2004-03-25 volmaakt waterglas, Een
2004-03-26 schittering van het bijgeloof, De
2004-03-31 onsterfelijke dood, De
2004-03-31 A.F.Th. heeft gelijk. Controverse De schrijver versus eredoctor Kees Fens / Jeroen Vullings
2004-04-01 viering van de levenden, De
2004-04-02 Bij de Schepper naar binnen kijken. Het hersenonderzoek en de wereld van de 17de–eeuwer Thomas Willis
2004-04-08 Te mooi om waar te zijn
2004-04-09 Wanneer april zijn zoete buien stort. Beknopte, overvolle biografie van Geoffrey Chaucer
2004-04-15 Terzijde gedacht
2004-04-16 muis, geen rat op de trap, Een – . Speelse beschouwingen van Umberto Eco over vertalen
2004-04-22 Kaal, koud en ernstig
2004-04-29 kul van de cultuur, De
2004-04-30 verslag van een buurtonderzoek, Het – . In anekdoten over Alfons de Ridder blijft Willem Elsschot buiten beeld
2004-04-30 Tienjarige dorst
2004-05-01 Zevengetijdeninstituut
2004-05-06 Symbool van bevrijding
2004-05-07 triomf van de traditie, De – . Boudewijn Bakker schreef panoramische studie van het zeventiende–eeuwse landschap
2004-05-13 Er is tot nu toe niets gebeurd
2004-05-14 Vriendschap in 2001 saaie brieven. Vrijheid gaat voor Theun de Vries alleen in het rood gekleed
2004-05-21 stad uit het niets, Een – . Gods zegen rustte op de verdrijving van de roomse leer uit Amsterdam
2004-05-27 Vader proberen
2004-05-28 Weg, verdwenen, zonder nader bericht. Kunstverzamelaar Gert Rudolf Flick brengt 24 vermiste meesterwerken in kaart
2004-06-03 Blootshoofds en levendig
2004-06-04 Zo veel taal ziet men zelden bij elkaar Echte en gemankeerde klassieken van Vondel en Hooft
2004-06-10 Vers van de allergrootsten
2004-06-17 ziel op haar plaats, De
2004-06-24 Vergeten schrijfster
2004-06-25 Augustinus lezen op de Mont Ventoux. Biografie van Francesco Petrarca in zijn zevenhonderdste geboortejaar
2004-07-01 binnen– en buitenwereld, het eigene en het meestal vreemde, De
2004-07-01 Les van Thijssen
2004-07-01 Alles voor een klein huisje
2004-07-08 Voor elke dag een gedachte
2004-07-10 Vrijgeest en spotter. Leven en werk van dichter Christopher Marlowe gereconstrueerd
2004-07-14 Verlaten renner
2004-07-15 Waardig verdwijnen
2004-07-22 Troostrijk jaarverslag
2004-07-24 Monomane Dantelaar. Frans van Dooren reist samen met z'n vrouw veertig jaar door Italië op zoek naar Dante
2004-07-29 uiterst kostbare traan, Een
2004-07-31 Paus laat boer. Satire van Erasmus over Petrus en Julius II opnieuw vertaald
2004-08-05 poëzie van nieuw voetbal, De
2004-08-12 Onverwachte terugkeer
2004-08-14 Bloed moet vloeien Joyce E. Salisbury vervolgt haar studie over martelaren
2004-08-19 andere wereld, een
2004-08-26 Allesbehalve in ruste
2004-08-27 hogere Pim–effect, Het – . Biograaf Léon Hanssen stelt canon van Menno ter Braak samen
2004-09-01 Nieuwe Ooster, De
2004-09-02 welkome indringer, Een
2004-09-03 Bekeerling en bouwheer van naam. Nieuwe biografie van keizer Constantijn de Grote
2004-09-09 rotsblok van eeuwen, Een
2004-09-10 Denkers van de bezorgdheid. Essays van Carel Peeters over oppervlakkigheid en andere tijdsverschijnselen
2004-09-16 Eindelijk een andere toon
2004-09-17 Geleerde meesters van het boek. Essays en studie over de geschiedenis van de boekdrukkunst
2004-09-19 andere wereld, Een – [**]
2004-09-23 Literaire televisie
2004-09-24 Samenkomen om uiteen te gaan. Geschiedenis van jezuïeten op bijna beschamende wijze geboekstaafd
2004-09-30 lege dekstoel, Een
2004-10-01 Beukende zee, loeiende storm. 'De Vliegende Hollander' blijft rondspoken
2004-10-07 Zingend sterven
2004-10-08 Nieskruid als medicijn. De grote wereld van veelweter Plinius de Oudere
2004-10-14 Hoe de regen valt in februari
2004-10-21 Voorname eenzaamheid
2004-10-22 Succes brengt verdriet. Franciscus van Assisi was een zwerver en improvisator
2004-10-23 Vervat in simpele zinnen (Nobel–reeks deel 4)
2004-10-28 Versiering is zondig
2004-10-28 Vertrouwd en bevreemdend
2004-11-01 licht van 19 november, Het
2004-11-04 Er is geen treuren aan
2004-11-05 Miskende literatuur. Marita Mathijsen verwijt de lezer onbegrip omtrent de 19de eeuw
2004-11-11 Hardop lachen op je eentje
2004-11-12 Verslaafd aan de geschiedenis van alledag. Volkskrantrubriek leidt tot dagboek van 365 schrijvers
2004-11-18 Verliefd op een engel
2004-11-19 Wie en wat Shakespeare geweest zou kunnen zijn. Indrukwekkende, sterk hypothetische, biografische studie van Stephen Greenblatt
2004-11-25 poëzie van de eetschrijver, De
2004-11-26 stier braakt een bloederig schuim, De – . Piet Schrijvers vertaalt 'Georgica' van Vergilius
2004-12-02 Ontroerd door zoutloze tekst
2004-12-03 grote boek van de wijsheid, Het – . Harold Bloom analyseert de allergrootste schrijvers van de literatuur
2004-12-09 Slordig beheer
2004-12-09 Zichtbare geest. De stillevens van Pieter Claesz
2004-12-16 Hoogstaande boef
2004-12-17 Luister, luister, gelovigen! Zestig preken van Augustinus vertaald
2004-12-23 Hypocrisie van het weldoen
2004-12-30 beste van 2004, het
2004-12-30 Jongens waren we
2004-12-30 esprit van de melkkan, De – . Betje Wolff en Aagje Deken 250 jaar dood
2005-01-01 halletje, Het
2005-01-03 Groot lijden vraagt menselijke troost. Grootheid van de mens schuilt in het waarom
2005-01-06 Gebrek aan beknoptheid
2005-01-07 Met een kniebuiging corresponderen. Brieven (155) van Desiderius Erasmus uit 1501–1514
2005-01-13 Hollands drama
2005-01-14 Zeldzaam en kostbaar
2005-01-20 Nawoord bij eigen werk
2005-01-21 Wijnkloosters, bierkloosters, ciderkloosters. Jacques Le Goff situeert het begin van Europa in de Middeleeuwen
2005-01-22 Romancier van ketters en kunstenaars. Autodidact Theun de Vries (1907–2005) laat enorm oeuvre na
2005-01-27 Overbodige boekensoort
2005-01-28 Met een neushoorn Europa rond. Engelse historica reist 18de–eeuwse Leidenaar en zijn Clara achterna
2005-02-03 Onze Mijnheer Alexander
2005-02-04 Betekenis is een bijkomstigheid. Gerrit Komrijs beschrijvingen van en commentaren op gedichten
2005-02-10 'Er stond muziek op'
2005-02-11 zwakke, hardwerkende, virtuoze snob, Een – . Misschien wel laatste biografie van diplomaat, politicus en schrijver Harold Nicolson
2005-02-24 Magere bakstenigheid
2005-02-25 Koffie–intellectuelen. Ontwikkeling van het koffiehuis in de 17de en 18de eeuw
2005-03-01 Amsterdams van Michels, Het
2005-03-03 Schitterende ballingschap
2005-03-04 Welgemoed op de brandstapel. Drie Blokkers markeren de vaderlandse geschiedenis met 'halteplaatsen'
2005-03-10 naleven van de groten, Het
2005-03-11 raadsel van de bloei, Het – . Geschiedenis van Amsterdam van 16de tot 19de eeuw
2005-03-17 Allerhoogste gevoelslagen
2005-03-18 achterkant van de poëzie, De – . Vleselijkheid, aardsheid en onstuimigheid bij Piet Gerbrandy
2005-03-24 Oorspronkelijk of onttakeld
2005-03-25 Dichten als een jazzmusicus. Gesprekken van Marjoleine de Vos met poëten over hun werk
2005-03-31 Te land, ter zee en in de lucht
2005-04-01 Brekebenen en baanbrekers. Willem Otterspeers derde deel over de geschiedenis van de Leidse universiteit
2005-04-04 Na afloop van de show, de leegte
2005-04-07 Arme Zusters van Jezus
2005-04-08 Sorry hoor, neem me niet kwalijk. Studie van hoogleraar psychiatrie laat zich lezen als een theologie van het excuus
2005-04-14 Epische en lyrische letters
2005-04-21 Haptonoom voor schrijvers
2005-04-22 Zoveel overspel en dubbelspel. In brieven van Lytton Strachey lijkt een buitenwereld nauwelijks te bestaan
2005-04-28 Leuk, leuk, uitgeven
2005-04-29 Werk van een academie op z'n eentje. Studie van 17de–eeuws, met zichtbaar plezier geschreven 'Johnson's Dictionary'
2005-05-01 Thuisgrens
2005-05-12 Grootste roker aller tijden
2005-05-13 Onthoofde literatuur
2005-05-19 genade van de stoel, De
2005-05-19 Geleerde ooghen in 't hooft
2005-05-20 overvolheid van een ontzagwekkend belezen geleerde, De – . Studies (bij afscheid) van historicus Jan van Herwaarden over geloof en samenleving in de laat–middeleeuwse Nederlanden
2005-05-26 Twee middagen
2005-05-27 Dichters of gedichten die overstappen. Beschouwingen van Guus Middag over vertaalde poëzie
2005-06-02 Koude weemoed
2005-06-03 nieuwe tijd, in oranjerood, groen en blauw, De – . Biografie van uitgever Allan Lane, de man die Penguin werd
2005-06-09 Verdwenen woorden
2005-06-10 Wilhelmina uitknippen en aankleden. Papieren speelgoed uit periode 1640–1920 bijeengebracht, geordend, geanalyseerd en afgebeeld
2005-06-16 Van de hoed en de rand
2005-06-17 Overal grommen de heidenen. Pelgrims naar Jeruzalem waren de toeristen van de Middeleeuwen
2005-06-23 Verzwegen muziek
2005-06-24 Reisgids door kwalenland. Domme en vermakelijke encyclopedieën van heiligen en hun genezende krachten
2005-06-30 Goede raad van de hooggeleerde Vos. Brieven uit vier eeuwen voorbeeldig gebundeld
2005-06-30 Met gebalde vuisten
2005-07-01 Lyrische brug
2005-07-07 Schone schijn
2005-07-14 Grote geleerden, kleine universiteit. Proefschrift over geschiedenis van Amsterdamse onderwijsinstelling Athenaeum Illustre in 17e eeuw
2005-07-21 icoon van de nieuwe tijd, Een – . George Stubbs schilderde paarden als denkbeelden
2005-07-21 cultuur van de nacht, De
2005-07-28 eeuwigheid als beloning, De
2005-07-28 Naar het leven, uit de geest. Studie over wetenschappelijk en artistiek werk van Jacob de Gheyn II
2005-08-04 Altijd brutaal en vrolijk
2005-08-11 Weten en herinneren
2005-08-11 Raadselachtige liederlijke bullebak. Robert Hutchinson portretteert de monsterlijke geest van koning Hendrik VIII
2005-08-18 Geboorte van een soortnaam
2005-08-25 God was niet thuis
2005-08-26 Van een groot tot een geniaal schrijver. James Shapiro reconstrueert William Shakespeare's 'wonderjaar' 1599
2005-09-01 Vroomheid als vertoon. De getijdenboeken van de gebroeders Van Limburg
2005-09-01 Lyrische zuurkool
2005-09-01 Hoe echt is echt? [**]
2005-09-02 biografie als historische familieroman, De – . Sarah Bradford portretteert Lucrezia Borgia, dochter van 15de–eeuwse paus Alexander VI
2005-09-08 verwoeste stad herrijst, De
2005-09-09 grootheid van afval, De
2005-09-13 Alles in dienst van de schrijvers en de literatuur. Postuum Oud–directeur van Querido Reinold Kuipers
2005-09-15 Nutteloze kennis
2005-09-16 randschriftdrift van leergierige lezers, De – . Studie over de leeshausse en marginalia in het Engeland van de romantiek
2005-09-22 geest van de uitgever, De
2005-09-23 Duivelse vaders en zonen. Autobiografie van Evelyn Waughs familie
2005-09-29 schrijver vermoord, Een
2005-09-30 Zij at met haar voortanden, wat onfatsoenlijk staat. Dagboek van Lodewijk Huygens over Nederlandse verzoeningsreis, 1660–1661, naar en in Spanje
2005-10-06 laatste psalm, De
2005-10-07 hobo in de achterkamer, Een – . Overvolledige biografie van de Vlaamse dichter Jan van Nijlen
2005-10-13 Binnensmonds wonder
2005-10-20 volmaakt klein stukje, Een
2005-10-21 zeer beschaafde man, De – . Biografie van Victoriaanse ontdekkingsreiziger, schrijver en vertaler Richard Burton
2005-10-27 Over de doden niets dan leuks
2005-10-28 begeerte van het winkelen, De – . Engelse historica Evelyn Welch brengt het shoppen tijdens de renaissance in kaart
2005-11-01 triomf van het hekje, De
2005-11-03 Bekoorlijke nakomelingen
2005-11-04 Foto op zoek naar schrijver. Rudy Kousbroek verenigt feiten en gevoelens
2005-11-10 spade in de grond, De
2005-11-11 hele schepping in één dag, De – . Wim Hazeu schrijft biografie van Simon Vestdijk
2005-11-17 traan in de soep, De
2005-11-18 Onweerlegbare logica in kale, kaarsrechte zinnen. Bundel met de zeventig kortste stukjes van Batticus (Hugo Brandt Corstius)
2005-11-24 Schoonheid in de knop
2005-11-25 Worsten tussen de boeken. Scherpe en geestige brieven van Georg Christoph Lichtenberg (1742–1799)
2005-12-01 Achterbergs onvrije lezer
2005-12-02 Schitterend zingt de stralende fazant. H.C. ten Berge verbindt als vertaler zijn eigen dichtkunst met poëzie van anderen
2005-12-08 Hymne op de saaiheid
2005-12-09 'Ik zie graag Doodsnood in een blik' Keuze uit gedichten van Emily Dickinson (1830–1886)
2005-12-15 Jubel en contemplatie
2005-12-16 Geilbaarden en protserige hengsten. De pornografische spotternijen van de 16de–eeuwer Pietro Aretino
2005-12-22 Rembrandt en Van Deyssel
2005-12-23 Boven het duister schitteren de sterren. Weergaloos beknopte wereldgeschiedenis van E.H. Gombrich
2005-12-29 Sympathie voor Beeren
2005-12-30 Hoge ernst, alsmede speelsheid
2005-12-30 Icarus valt onopgemerkt dood. Studie tracht vat te krijgen op de religieuze bewegelijkheid van de Engelse dichter W.H. Auden
2006-01-01 Stil van keurigheid
2006-01-05 Dit is geen column
2006-01-06 Verpozen met Voltaire. Biograaf aangestoken door de speelse geest van zijn onderwerp
2006-01-12 nacht der wrake, De
2006-01-19 Leutzakken en giermeiden
2006-01-20 intellect als de ware tempel van God, Het – . Studie van de relatie tussen Augustinus en de renaissance
2006-01-26 Kreeft of haring?
2006-01-27 Wie graan bezit schrijft de wet voor aan wie brood nodig heeft. Jan Pieter van der Sterre brengt alles van Voltaire en Holland bijeen
2006-02-02 Hulpkrachten in de kunst
2006-02-03 Hoe barok was de barokpaus eigenlijk? Het waarom ontbreekt in uitvoerige studie over Urbanus VIII en zijn Barberini–familie
2006-02-09 heerlijke overhoophalen, Het
2006-02-10 Literair erkend, culinair beroemd. Leven en werk van Bep Vuijk blijven in zeer precieze biografie onderbelicht
2006-02-16 Met Dada begon alles
2006-02-17 kast en kelder vol vergeefsheid, Een – . Wetenschappers duiken 17de–eeuwse klucht van Haarlems–Indische smid Lourens van Elstland op in Parijs
2006-02-23 Gedeelde ontroering
2006-02-24 In het waaiend voorjaar lag het schip stil
2006-02-24 Waar uit ritselende bladeren de rust stroomt. Sappho's gedichten vertaald door Paul Claes
2006-03-01 Italiaanse uiterlijkheid
2006-03-01 Alle klokken luiden
2006-03-03 Orde scheppen in een flardenrijk. Frits van Oostrom beschrijft de vroegste Nederlandse literatuur
2006-03-09 Culturele vervalsingszucht
2006-03-10 grootste verleidster wint altijd, De – . Een boekenweek over muziek is onzin – een muziekweek heeft zin
2006-03-17 homo–dossier van J.C. Bloem, Het
2006-03-18 Kees Fens 'Een eeuwig voortbestaan na de dood lijkt me verschrikkelijk' /[interview met Kees Fens, door] Gerard Klaasen [tbv. radioprogramma KRO in de rubriek 'Andersdenkenden' op zondag 19.3.2006 14.02 u Radio 747]
2006-03-23 Wereld van schaduwen
2006-03-30 grondtoon van de muziek, De
2006-04-06 spel van het oude licht, Het
2006-04-07 Religieuze radicaal en duivel ineen. Amerikaanse studie over dominicaan Girolamo Savonarola (1452–1498) tijdens zijn Florentijnse jaren
2006-04-13 sterven van eeuwig werk, Het
2006-04-14 Italië aan de Theems. Opbouw, verkoop en terugkeer van de kunstcollectie van de Britse koning Karel I
2006-04-20 Augustinus en de nieuwe paus
2006-04-21 Taal als delicatesse. De invloed van Omar Khayyam en andere Perzische dichters op de Nederlandse poëzie
2006-04-27 Even is er een grote zekerheid
2006-04-28 Sprookjesboek vol heiligheid. Levenswerk van middeleeuwse dominicaan Jacobus de Voragine vertaald
2006-05-01 Geen redden meer aan
2006-05-04 wraak van twee vrouwen, De
2006-05-05 Leven tussen dood en dood. Het laatste dagboek van de Engelse amateur–geleerd en ms–patiënt W.N.P. Barbellion
2006-05-11 Zeergeleerde zuivere solist
2006-05-12 Hartstochtelijke, poëtische schrijver over schilderkunst
2006-05-18 Verveling is als sterven
2006-05-19 Dagelijkse weetjes voor kleine leergierigen. Trijfels van Nico Scheepmaker houden geen stand
2006-06-08 wereld van eeuwen, Een
2006-06-09 tijd gaat waaien als de wind, De – . Bewonderenswaardige studie van Willem Otterspeer over historicus Johan Huizinga
2006-06-15 geest van de oude Peel, De
2006-06-16 Met een vloot van woorden naar zee. Poëzie van Fernando Pessoa's heteroniem ╡lvaro de Campos vertaald
2006-06-22 laatsten der weemoedigen, De
2006-06-23 Stapelen met Shakespeare. Peter Ackroyd weet niet te bezielen in zoveelste biografie
2006-06-29 Bidden in een boom
2006-06-29 Zalig / Ewoud Sanders
2006-06-30 Holland–België op doek en papier. Nederlandse schilders en schrijvers bij de zuiderburen vanaf midden 19de eeuw
2006-07-01 allermooiste plek, De
2006-07-06 tuinman en de dood, De
2006-07-07 groot rituelenvertelboek, Het
2006-07-13 Mijn geliefde encyclopedie
2006-07-19 Ontroerend idealisme in De Nieuwe Kring
2006-07-20 Leve het breekijzer! Piet Gerbrandy essayeert over klassieke en eigentijdse dichters
2006-07-20 Abdijgelovigen, religieuze snobs
2006-07-27 schoonheid van scherven, De
2006-07-27 Geuren van heiligheid. Theologische geschiedenis van bezinning op geloof
2006-08-03 Symbool van verzoening en oecumenische hartstocht
2006-08-03 Bakermat van het voorsnijboek
2006-08-10 Gevallen in het gat van de tijd
2006-08-17 Alleen met de muziek
2006-08-17 Ketterkennis van een ketterjager. Handboek van inquisiteur Bernard Gui (1261–1331) voor vakbroeders
2006-08-23 Bromvliegen in paniek
2006-08-24 Snakken naar zwaarte
2006-08-31 gaten van de tijd, De
2006-09-01 menigte van minima, Een
2006-09-07 duif en de notaris, De
2006-09-08 Grootmeester van de paradox, verzoener van geest en vlees. Biograaf van geniale dichter–predikant John Donne excelleert in zijwegen
2006-09-14 Weg met de volmaaktheid
2006-09-15 Zijn boeken zullen Prick missen
2006-09-15 Voor altijd Betjeman–tijd. Honderdste geboortedag van beroeps–Engelsman gevierd met amusante en vileine biografie
2006-09-19 Kees Fens schrijft essay van de boekenweek / [van onze verslaggever Amsterdam]
2006-09-21 stilleven van kartuizers, Het
2006-09-22 Tussen 200 en 600 is alles gebeurd. Boeiende geschiedenis van de Latijnse liturgie
2006-09-28 Allemaal apekool
2006-09-29 Geloof in de wetenschap. Indrukwekkende cultuurgeschiedenis over door God geïnspireerde natuuronderzoekers in de 17e eeuw
2006-10-05 Dood wordt troost
2006-10-06 Hoeveel wit kan de lezer verdragen? Yra van Dijk buigt zich over lege plekken in moderne poëzie
2006-10-12 stenen van de wethouder, De
2006-10-13 Leve het ledikant
2006-10-19 Boeken in de schaduw
2006-10-26 Omgetoverd Venetië
2006-10-27 Eenling tegen instituut. Studie over polemiek tussen Menno ter Braak en Anton van Duinkerken in de jaren twintig en dertig
2006-11-01 stadsgevoel, Het
2006-11-02 eeuwige Eiffeltoren, De
2006-11-03 Wandelende waarheid. De tweezijdigheid van Gerrit Krol in essays over wiskunde en literatuur
2006-11-09 verfijndheid van Biegel, De
2006-11-10 Eikenhouten kerkbanken en zware kroonluchters. De 'bezielde retoriek' van dichter Geerten Gossaert
2006-11-16 Gelukkig vanaf regel één
2006-11-23 wereld vol rode stippen, Een
2006-11-24 Blokken en brokken Amsterdam. Derde geschiedenisdeel maakt de hoofdstad tussen 1830 en 1900 zichtbaar
2006-11-27 Grote gedachten in het gerammel van pannen. Schrijfster Cri Stellweg (1922–2006) wist van bijna alles een vrolijk brei– of haakwerkje te maken
2006-11-30 kerk van het Oosten, De
2006-12-01 lijpste lummel leeft het langst, De – . 'De Graal' van Chrétien de Troyes in nieuwe bewonderenswaardige vertaling
2006-12-07 vrijheid van instrumentale muziek, De
2006-12-08 goud van de Gouden Eeuw, Het – . De 250 rijkste Nederlanders van de 17de eeuw bijeengezet
2006-12-14 Wat echt groot is, laat zich niet vergelijken. [Tussenkopje in de tekst:] Misschien moeten Pamuk en Mulisch nog even geduld hebben
2006-12-15 Revolutionaire boekenmakers van de oudheid. Indrukwekkende studie over Origenes (185–254) en Eusebius (260–340) en hun bijdragen aan het oude christendom
2006-12-21 Ogen die de eeuwigheid hebben gezien
2006-12-22 Maharadja van Monogamië, De – . Biografie van schrijver, narcist en egoïst Kingsley Amis (1922–1995)
2006-12-28 Mooi liepen de mannen onder hun paraplu
2006-12-29 Over wetenschap en beschaving
2006-12-29 Jacques Gans, E. du Perron en de stijl van het stofnest
2006-12-30 lichtland, Het
2007-01-01 wijding van het wandelen, De –
2007-01-04 Academische taal die alle hongergevoel doodt
2007-01-05 In de hel zitten de vleiers onder de stront. Studie over (on)zindelijkheid in literaire werken uit renaissancistisch Italië
2007-01-11 Demasqué van het voor– en nawoord [Kopje in de tekst:] Publicatie is een vorm van etiquette geworden
2007-01-12 stank van zieke apen, De – . Kunsthistorici wijden beschouwing aan het atelier
2007-01-18 Schitterend is de stilte in een muziekstuk
2007-01-19 geloof van Opoe Ruit, Het
2007-01-25 Stille dingen stil laten. Het geluidloze in de poëzie
2007-01-25 Veroordeeld tot levenslang in The Movies [Kopje in de tekst:] Tragische traagheid wekt tranen
2007-01-26 Tijdgebonden emoties. Historica Barbara H. Rosenwein ontdekt in woorden de geest van vroeg–middeleeuwse gemeenschappen
2007-02-01 Zomaar wat variaties op goddelijk fruit
2007-02-02 Victoriaanse muizenpaadjes. Biografie van Beatrix Potter, schepster van Peter Rabbit
2007-02-08 Daar staan ze, wachtend op de mooiste voet / [kop tussen de tekst:] De ongebruikte schoen is het mooist: hij is in de jeugd van zijn bestaan
2007-02-09 Ordenaars van zonden en deugden. Moraaltheologisch»canoniek werk van 15de–eeuwer Arnold van Gheyloven voor priesterstudenten
2007-02-15 stervende gebouwen van Amsterdam, De
2007-02-16 bedachtzame fluiter, Een – . Biografie van 18de–eeuwse vogeltekenaar Thomas Bewick
2007-02-22 dualisme tussen vlees en geest, Het – . [Kopje binnen de tekst:] De duivel is de heerser van al de zinnen
2007-02-23 Dubbelzinnig Dublin
2007-03-01 Van binnen is het eeuwige raadsel [Met kopje in de tekst:] 'In de stilte is God, al weet men het niet'
2007-03-01 Familiealbum van Nederlandse antiquaren. Geschiedschrijving van boekwetenschapper Piet J. Buijnsters is veeleer een portrettengalerij
2007-03-01 geluk van de brugleuning, Het
2007-03-08 Geen verschrikkelijker kwaal dan zekerheid [kopje in tekst:] Geen woord was scheef, geen zin onaf
2007-03-09 Hoeveel nonsens kun je hebben? 'Perplexicon' laat zich lezen als een encyclopedie
2007-03-12 Over televisie en de 'leukheidscultuur' / Wubby Luyendijk
2007-03-15 honderdjarige van Bomans, De
2007-03-15 Zolang je nog gelezen wordt, besta je. [Kopje binnen de tekst:] Toen ik Multatuli las, was hij een cultschrijver
2007-03-16 Mooie begaafde zussen. De echtgenotes van Frederik van Eeden, Willem Witsen en Albert Verwey werden grootgebracht met literatuur / [kop in de tekst:] Henriëtte Roland Holst was jaloers als zij de zusjes met loshangend haar en wapperende rok zag
2007-03-16 Lectuur voor stille lezers van Simon Carmiggelt
2007-03-17 Van Deyssels hamerstukken
2007-03-19 Alles van Vestdijk is ernstig
2007-03-20 gewone uit zijn context, Het
2007-03-21 brutale gat in de heg, Het
2007-03-22 onvergetelijk onaanzienlijk mannetje, Een – . / [Binnen de tekst nog een kopje:] Bruckner zit, in ontroerende kleinheid
2007-03-29 God van Engeland hangt in de lucht, De – . [Kopje binnen de tekst:] Er zij licht, moet er gefluisterd zijn
2007-03-30 schip vol narren, dwazen, gebrekkigen, Een – . [In een gekleurd cliché de auteursvermelding en een citaat:] 'Veel trachten naar de priesterstaat, Naar kloosterpij, papengewaad, Met rouw en leed als resultaat.'
2007-04-05 In de 'Matthäus' vormt het 'Wir' de vuurproef [In de tekst het kopje:] De evangelist is librettist geworden
2007-04-06 Als de pest komt, wordt het stil in de stad. [In gekleurd cliché:] Wie de 18e eeuw als verlicht en zuiver ziet, krijgt hier de keerzijde te zien, te horen, te voelen en te ruiken
2007-04-12 leven van schitterende eenvoud, Een – . [Kopje binnen de tekst:] Van Deyssel werd alles vergeven
2007-04-13 Beeldverering en beeldverbod. [Boven de auteurvermelding in gekleurd cliché een citaat uit ps. 135:] 'De goden van de volkeren zijn van zilver en goud, maaksels van mensenhanden'
2007-04-19 Vergrijsde figuur in korte broek. [Kopje binnen de tekst:] Het plafond bleef onbereikbaar
2007-04-20 enige liefde is ezelliefde, De
2007-04-23 Heel zorgvuldig omgaan met één gedicht. Heengaan Gorter–specialist schuift de Tachtigers nog verder terug in de geschiedenis. Postuum Enno Endt [kopje binnen de tekst:] Hij bezat een bijna lyrische traagheid, tot in zijn oogopslag toe
2007-04-26 Grove onderbrekingen van de ontdekkingsreis. [Kopje binnen de tekst:] Overdrijvingen leiden tot hele notenbomen
2007-04-27 Nergens en bij niemand thuis. [Kopje in gekleurd cliché:] Het lijkt dat Slauerhoff alleen in zijn brieven kon wonen. Ze halen dichtbij, maar houden ook op afstand.]
2007-05-01 licht maakt de dienst uit, Het
2007-05-03 Sterrenstelsel maakt van criticus wichelaar. [Kopje binnen de tekst:] Geen halve sterren en min–sterren
2007-05-04 Applaus voor de preek. [Ondertitel in gekleurd cliché:] Bij Bernardus vergeet je dat je een preek leest. En dat maakt gelukkig
2007-05-10 Systematicus met liefde voor eenvoudige werken [Binnen de tekst een kopje:] Hij schreef over plastic tasjes in de boekhandel
2007-05-11 stroming onderzee, Een – » Kloof fluisterend zijn botten af. [Kopje in gekleurd cliché:] De kracht van de poëzie is groter dan die van zijn betekenis
2007-05-18 grote kind van Tachtig, Het – . [kopje in gekleurd cliché:] In bijna alles wat Harry Prick schreef, is hij de grootmeester van de overvolledigheid
2007-05-24 Onneembare vormen en lege opschepperij. [ Kopje binnen de tekst: Voltaire is er voor de salontafel]
2007-05-25 Nooit meer hersteld van Busken Huet
2007-05-31 stille werker laat zich even horen, De – . [Kopje binnen de tekst:] Bilderdijk is de grootmeester van de smart
2007-06-01 Zinnen als vestingmuren
2007-06-07 Zoete woordjes boven genezen vlaaieneter. [Met binnen de tekst een kopje:] Wie zich niet schaamde is verloren
2007-06-08 Amsterdam is uit Amsterdam weggeschreven. [Kopje in gekleurd cliché:] "Hoe mooi ook, het is de blik uit een voorbije tijd'
2007-06-14 Gedichten uit een illusieloze grijze tijd. [Kopje binnen de tekst:] Nooit een eufemisme van Michaelis
2007-06-15 Schitterende staartstukken [Kopje in gekleurd cliché:] 'De Latijnse literatuur is een soort Forum Romanum: veel stukken en brokken en gaten'
2007-06-21 Dit is de eenzame lezer, afgesloten van alles [Kopje binnen de tekst:] Het mooist is de ontspannen houding
2007-06-22 maan is vloeiend onderweg, De – . [Kopje in gekleurd cliché:] Emily Dickinsons zware geest is in de taal in staat tot vliegen
2007-06-28 Oosterse afstraffing voor het grove Westen, Een – [kopje in de tekst:] Misschien was ook de glimlach een verpakking
2007-06-29 Simon Vestdijk als erotische forens [Kopje in gekleurd cliché:] 'Vestdijk was geen groot trooster, zachtgezegd'
2007-07-01 Beschermheer van de stad
2007-07-05 Er valt niets te horen, maar veel voor te stellen [Kopje binnen de tekst:] Van dada krijg je altijd lucht en goede zin
2007-07-06 Van Rome kun je ook erg moe worden [Kopje in gekleurd cliché met naam van Fens:] Hij heeft nog geen drie stappen gedaan of een kleinigheid van eeuwen komt in zicht, en roept weer andere kleinigheden uit een andere eeuw of andere stad op
2007-07-12 Gebouwen van eens laten zich weer bezielen [Kopje binnen de tekst:] De kerk van mijn jeugd wordt nu sociaal centrum
2007-07-12 Boter bij de vis. Achtergrondstudie over Hollandse stillevens uit de Gouden Eeuw [Kop in gekleurd cliché:] De interpretatie van stillevens is heel boeiend, maar wordt door de grootheid van het kunstwerk weerlegd.
2007-07-19 poolhaas moet het gelukkigste dier zijn, De
2007-07-26 wereld vol klasseverschil, Een – . Studie over sport in het Victoriaanse Engeland
2007-07-26 Ladder naar het onbereikbare [Kopje binnen de tekst:] Uitdelen kennis doet je kennis toenemen
2007-08-01 Bezielde strengheid
2007-08-02 Geniale mannen uit het zuiden [Kopje binnen de tekst:] Bijna niets van mij hoort bij het noorden
2007-08-02 Soeverein muziekdienaar, Een – . Selectie uit brieven van Constantijn Huygens [In gekleurd cliché binnen de tekst de naam van Fens, en een kopje:] Huygens was Europees georiënteerd
2007-08-09 leven lang verpozen, Een – . Driehonderd muziekbrieven van Constantijn Huygens (2) [Kopje in gekleurd cliché met auteursnaam, binnen de tekst:] Monument voor wetenschappelijk geduld
2007-08-09 Muziek als schatkamer voor vergeten teksten [Kopje binnen de tekst:] De tekst schuilt in de muziek
2007-08-16 Dode dichters terug uit het rijk der duisternis [Kopje in de tekst:] Ieder herordent op eigen wijze het heelal
2007-08-23 belang van het wit rond het gedicht, Het – [Kopje binnen de tekst:] Klein tegen groot, natuur tegen cultuur
2007-08-24 Op de bres voor de cultuur. Autobiografie van uitgever André Schiffrin
2007-08-30 O, de zachte krachten in de kunstbeschouwing [Kopje binnen de tekst:] Schilderkunst gaat nergens over. Zij is iets.
2007-08-31 patrones van het lezen, De – . [Kopje in gekleurd cliche met vermelding van de auteur Fens:] De legenden zijn de ware sprookjes van het katholieke christendom
2007-09-06 definitieve duister als enige mogelijkheid, Het – [Kopje binnen de tekst:] Ik bleek niet genezen van mijn angsten
2007-09-07 Gevangen in verwondering [Kopje in gekleurd cliché:] De stukken beginnen door hun literaire hyperventilatie op elkaar te lijken
2007-09-13 verlangen naar gelijkheid van de dagen, Het – [Kopje binnen de tekst:] Oerboek met tijd als thema
2007-09-14 Slimme onderduiker in de geschiedenis [Kopje in gekleurd cliché:] De vraag wie Shakespeare schreef, zal gesteld en beantwoord blijven worden
2007-09-20 Liberaal gedachtegoed [Kopje binnen de tekst:] Ik wist dat Rita Verdonk verloren was
2007-09-21 wereld is verandering en schijn, De – [Kopje in gekleurd cliché:] Poëzie van een ongekende fijnzinnigheid en ongewoon goed van techniek
2007-09-27 Lyrisch hoogtepunt van Johannes van Dam [Kopje in de tekst:] Dan staat er het zinnetje 'En dan begint het pas']
2007-09-28 bruidegom en zijn totaal verloederde bruid, De – [Ondertitel in gekleurd cliché:] 'Een sensuele stad, waar alles toch op de ontmaskering uit is.'
2007-10-01 Met dank aan Vondel
2007-10-04 melodie die er bij het scheren ineens was, De – . [Kopje binnen de tekst:] Zichtbaar voor allen leefde zij alleen
2007-10-11 gesprek van tien minuten is lang genoeg, Een – . [Kopje binnen de tekst:] Nederlandse taal wordt nooit ververst
2007-10-12 Middeleeuwen vol orale drukte [Ondertitel in gekleurd cliché:] Pleij koos voor proza dat door zijn vorm of gebrek daaraan het geheugen niet steunt
2007-10-12 Rekenend en metend kenner van literatuur. Hugo Verdaasdonk (1945–2007) [Met in blauwe kleur onderkopje:] Postuum [Kopje in de tekst:] Onvermoeibaar onderzoeker en publicist.
2007-10-18 Ruiken aan de voorbije in mooie monumenten. [Kopje binnen de tekst:] Het geloof laat het nageslacht stenen na
2007-10-25 Wij leven met een tweedehandse boel [Kopje binnen de tekst:] Alles eindigt in een grote teleurstelling
2007-10-26 realisme van de liefste man van Nederland, Het – . [Ondertitel in gekleurd cliché:] Bij Jan Wolkers heeft Gods dreigende en beeldende taal voor het laatst in het Nederlands het woord gekregen
2007-11-01 Zien en horen
2007-11-01 Nieuwsgierigheid is iets groter dan heimwee [Kopje binnen de tekst:] Je raakt aan het dagboek verslaafd
2007-11-01 Kees Fens: geboren Amsterdammer / Marita Mathijsen
2007-11-02 macht van gekluisde vrouwen, De – [Ondertitel in gekleurd cliché:] Onwetendheid wordt bij de lezer wel erg hoog ingeschat!
2007-11-08 toevalligheid van een catalogus, De – . [Kopje binnen de tekst:] Schitterende uren dankzij de Frick Collection
2007-11-08 Zelfbewust aan het IJ. Boek en tentoonstelling over het beeld van Amsterdam
2007-11-09 Romano–gotisch door de lichtspitsbogige vensters. [Ondertitel in gekleurd cliché:] Waarom doen de Engelsen zo vaak alles beter dan wij?
2007-11-15 cultuur houdt zich zelden aan zichzelf, De – . [Kopje binnen de tekst:] Ik ben de archeoloog van mijn geest
2007-11-16 Kijk naar je vis, en kijk opnieuw [Ondertitel in gekleurd cliché:] De beschrijving is zo schitterend precies dat ze vaak een kunstwerk wordt
2007-11-22 althans–spreker vertelt de waarheid, De – [Kopje binnen de tekst:] Bijna alles is minder dan het lijkt
2007-11-23 zoeken tot vinden verheven, Het – [Kopje in gekleurd cliché:] Of Schippers nu een verhaal of een beschouwing schrijft, alles lijkt opnieuw te beginnen
2007-11-29 componist is de grootste kunstenaar, De – [Kopje binnen de tekst:] Hij tekent of hij nooit meer iets zal maken
2007-11-30 Liefde, in goede en kwade tijden, voor de landschildpad. [Ondertitel in gekleurd cliché:] Timothy ziet en beschrijft alles vanaf het kleine stukje natuur waar hij zijn lange leven leidt
2007-12-06 ziel van Portugal is uit Nederland vertrokken, Een – [Kopje binnen de tekst:] Het tekort dat elk leven is
2007-12-07 Meesterwerk met doorhalingen [Ondertitel in gekleurd cliché:] De tastbaarheid is hier verdwenen, de vingerafdrukken van de schrijver laten zich niet vermoeden
2007-12-13 Je zet het geweten van lezers niet op straat [Kopje binnen de tekst:] De dwingende stem van Martin Ros
2007-12-14 Makreel voelt zich in mayonaise als een vis in het water. [Ondertitel in gekleurd cliché:] Het allergrootste wonder in dit boek is de gevarieerdheid van de teksten. Ik zie een hoogst merkwaardige bibliotheek
2007-12-20 Schrijven voor de Kerst was ooit een industrie [Kopje binnen de tekst:] Er is veel sentiment in december
2007-12-27 anti–eter beweegt zich door het land, Een – . [Kopje in de tekst:] Voor God zijn de druiven niet zo zuur
2007-12-28 Schildpad met visie
2007-12-28 Altijd op zoek naar een boek. [Ondertitel in gekleurd cliché:] Een verzamelaar heeft er tot zijn dood over getreurd een bepaald boek niet te hebben kunnen bemachtigen
2008-01-03 mooie Nederlands van Leo en Tineke Vroman, Het – . [Kopje binnen de tekst:] Druk als op de bladzijden is het leven
2008-01-04 Icoon van het hemels Jeruzalem [Ondertitel in gekleurd cliché:] De rijkdom aan kerken en kloosters gaven de Grieken hun gevoel van superioriteit. Die hoogmoed hield het rijk overeind
2008-01-10 Twijfel en huiver over de bereikbare Giotto [Kopje binnen de tekst:] Daar ging de eeuwigheid aan gruizels
2008-01-11 Biografie van een zelfbewust gebouw [Ondertitel in gekleurd cliché:] Van de zalen is de muziekzaal het beroemdst gebleven, vanwege de vele concerten en bijna volmaakte akoestiek
2008-01-17 Aan De Vries kun je vele flessen wijn kwijtraken [Kopje binnen de tekst:] Die trage stem dieiets treiterigs heeft
2008-01-24 Onwetende ben je van de helft van de cultuur [Kopje binnen de tekst:] Een bèta is even half als zijn tegenpool
2008-01-25 In Israël houdt God al zijn kinderen in zijn hand. [Ondertitel in gekleurd cliché:] Vooral op christelijke feestdagen laait de heilige herrie op. De Grafkerk is een icoon van verscheurdheid
2008-01-25 Honoris causa [...] Kees Fens
2008-01-31 Bijbel en het gevoel van grote afstand, De – . [Kopje binnen de tekst:] 'Daar vloog hij heen, de hemel tegemoet'
2008-01-31 'Goedemorgen professor'. Bij het afscheid van een portier
2008-02-01 Van oude boeken en randschriften die voorbijgaan. [Ondertitel in gekleurd cliché:] Onder de gekozen definitie valt zelfs het nalaten van jamsporen van de ontbijttoast
2008-02-01 overvloed van de negentiende eeuw, De
2008-02-07 dankbaarheid van Castor en Pollux, De – . [Kopje binnen de tekst:] Rameau is de hoogste vorm van afleiding
2008-02-08 Stromende wodka en een elite van straathonden. [Ondertitel in gekleurd cliché:] Met zeldzame opgewektheid bestelt Brandt Corstius in restaurants taart die geen taart is
2008-02-14 Premsela zuiverde mij van alle slechte smaak. [Kopje binnen de tekst:] Kunstwerken van een nieuwe tijd
2008-02-15 aflaat is niet uit de hemel komen vallen, De – . [Ondertitel in gekleurd cliché:] 'Hij bestrijdt de visie op het vagevuur als een oord van verschrikking en angst bij uitstek'.
2008-02-21 paard wacht op de terugkeer van het leven, Het – [Kopje binnen de tekst:] Het leven was ondergronds gegaan
2008-02-22 IN MEMORIAM EN DANK AAN mijn krantenknippende moeder, Maria Catharina Mollevanger–Thiel, zwijgende lezeres / DANK OOK AAN...
2008-02-22 Gaten boren in een pudding van angst [Ondertitel in gekleurd cliché:] 'Had A.L. Snijders vorig jaar nu maar niet zo'n goed boek geschreven'
2008-02-28 naïeve, ontroerende hoop op tijden van eens, De – [Kopje binnen de tekst:] Het Ajax van de jaren zestig en zeventig is uniek, eenmalig
2008-02-29 Verfijnd dichter, verlegen woorden. Zachte poëzie van Jan Eijkelboom (1926–2008) maakte waarde van traditie zichtbaar
2008-02-29 Angsten op weg naar Verlichting. [Ondertitel in de tekst:] God zien en God te weinig zien, het is het geluk en de kwelling van het geloof. Of misschien wel beide kwelling.
2008-03-06 Zeldzame ontmoeting over de eeuwen heen
2008-03-07 verhevigde werkelijkheid bij Brassinga, zo verschrikkelijk waar, De – [Twee ondertitels binnen de tekst:]
Bijna iedere lezer zal zich naast Brassinga een luxe schepsel weten.
Vragen, die weer een ketting van andere vragen oproepen, dat zijn de beste.
2008-03-13 Proef de ouderdom en de jaren die voorbij zijn [Kopje binnen de tekst:] Hij lacht die week van grijs en zilver weg
2008-03-14 Schrijven als een vorm van handen schudden [Ondertitel apart in de tekst:] We zitten in een boek en niet in een zaaltje met andere welwillenden, die de spreker bewonderen
2008-03-14 Vader Willem en de straat van de jeugd / Piet de Rooy
2008-03-15 Wat groter is, is het enige dat stimuleert [Ondertitel binnen de tekst:] Picasso en Dali bewonder ik nog altijd
2008-03-17 bevrijdende troost van het ochtendlicht, De – [Kopje in de tekst:] Troost u, wordt het volk toegeroepen
2008-03-18 Drie grote bijbelse grijsaards
2008-03-20 Allen vluchten het duister van de nacht in [Kopje binnen de tekst:] Muziek van verschrikking en avondstilte
2008-03-20 'Hugo was een wonderkunstenaar'
2008-03-22 Dichter zonder nadrukkelijkheid [Ondertitel binnen de tekst:] Een groot bindend thema is moeilijk in zijn werk te ontdekken
2008-03-28 Dronken in onsterfelijke inkt
2008-04-03 Zo'n gat heeft geen dode ooit achtergelaten [Kopje binnen de tekst:] De anderen aantastende dood van Claus
2008-04-04 Britse koningin bevangen door leeshonger. Het fictieve portret van koningin Elizabeth in de film 'The Queen' valt moeilijk te overtreffen. Alan Bennett doet een poging in 'De ongewone lezer' , waarin de vorstin de literatuur ontdekt.
2008-04-05 mooiste museum, Het – . [Gekleurde ondertitel in de tekst:] Mauritshuis, je bent te groot voor deze enkele minuten van stilte
2008-04-17 Willem van Malsen was uitvinder van van alles [Kopje binnen de tekst:] Ik zie mezelf al staan, recht van netheid
2008-04-18 Mysterieus, als een bloembol in de grond. Dichteres Emily Dickinson schreef brieven die doen denken aan vogels, losgelaten uit de kooi van haar eenzaamheid. Met haar superieure taal van troost heeft ze de ontvangers vgelukkig gemaakt.
2008-04-24 Uitgeefster met allure en een snelle sportwagen. [Kopje binnen de tekst:] Manteau zou alles regelen
2008-04-25 Naar bed met vierduizend patrijzen. Marco Polo had een betere pen, maar de 14e–eeuwse wereldreiziger Odoric schreef innemender
2008-04-26 Al die vermorste tijd. 'Mijn toekomst heeft geen tijd meer. Dat maakt mij ongeduldig' / Jan Tromp in gesprek met Kees Fens
2008-05-01 Het wordt weer herfst. Nieuwe aandacht voor Karel van de Woestijne
2008-05-02 grootste angstgetal dat de mensheid kent, Het
2008-05-08 heilige boek dat van vader op zoon gaat, Het – . [Kopje binnen de tekst:] Mijn vader had één boek: het woordenboek
2008-05-09 Katholieke wijngaard in de schaduw van Calvijn
2008-05-16 bekoring van het geruis van de sluis, De
2008-06-05 Kees Fens is afwezig / redactie de Volkskrant, Kunst en Cultuur
2008-06-07 Die kerk hoort bij mij. Verlangen naar een besloten wereld / [Kees Fens, weergegeven door] H.M. van den Brink en Rachel Visscher
2008-06-12 enige oplossing is een nieuw probleem, De – [Kopje binnen de tekst:] Regeren is hier stenen op de weg leggen
2008-06-13 Onze Lieve Vrouw met de Inktpot
2008-06-15 Mulisch: "Er stak geen kwaad in de goede man"
2008-06-15 Literatuurcriticus Fens overleden / [website Trouw]
2008-06-16 Criticus Kees Fens overleden
2008-06-16 Literair criticus Fens overleden. Schrijven was Kees' verslaving / Pieter Broertjes
2008-06-16 Kees Fens overleden
2008-06-16 criticus die in alles de schoonheid zocht, De – . Kees Fens (1929–2008), literair criticus en schrijver / Elsbeth Etty
2008-06-16 'Het was groots, maar het is afgelopen' / Tom Rooduijn
2008-06-16 koning van het precieze lezen', 'De – / [Kop bij:] Reacties op het overlijden van Kees Fens. [Van de verslaggevers] Erik van den Berg en Arjan Peters
2008-06-16 Mevrouw Korteweg (89) / Kader Abdolah
2008-06-16 'Nee, mijnheer' / Frits Abrahams
2008-06-16 Behoefte om te bewonderen. Kees Fens (1929–2008) / [in de rubriek 'Postuum'] / Michaël Zeeman
2008-06-16 Meneer Fens / Bert Wagendorp
2008-06-16 Fens: de kerk is zelf een reliek geworden / Jan Tromp
2008-06-16 Literatuurcriticus Fens overleden
2008-06-16 Kees Fens overleden / [op website Het Parool]
2008-06-16 Condoleances / [in Condoleanceregister website]
2008-06-16 Literatuurcriticus Fens overleden – Schrijven was Kees' verslaving / Van onze verslaggeefster EN: Pieter Broertjes
2008-06-16 Er is een Amsterdammer gestorven / [gedicht door] Martin Bril
2008-06-17 Overlijdensannonces Kees Fens
2008-06-17 Kees Fens en de literaire kritiek / Elsbeth Etty
2008-06-17 Geachte redactie
2008-06-17 Condoleances / [register op website]
2008-06-18 In memoriam Kees Fens (1929–2008) / Joost Divendal
2008-06-19 Eens ontdekt men het ideale nutteloze boek [Ondertitel binnen de tekst: Geluk, zij het wat bestoft, was mijn deel
2008-06-19 Kunst als vehikel van herinneringen / Michaël Zeeman
2008-06-19 Kees Fens, de onzichtbare man / Max Pam
2008-06-20 Altijd groene laurier
2008-06-20 Hemel is naar beneden gekomen, De – . De mooiste zinnen van Kees Fens
[Fens herdacht]
2008-06-20 Uitvaart Kees Fens / [parochiekerk] H. Franciscus Xaverius – De Krijtberg
2008-06-20 Tekst van woord bij uitvaart van Kees Fens / Stijn Fens
2008-06-20 Kees Fens ?
2008-06-20 Dik bevriend [IN: Geachte redactie ]
2008-06-20 Eredoctor Kees Fens overleden / DW [= Dirk Wolthekker, redacteur]
2008-06-20 ernstig zoeker, Een – / Marja Pruis
2008-06-20 Herkenbare honger naar verwondering [IN: Geachte redactie ]
2008-06-20 Werk in uitvoering is het enig goede, vond Fens / Arjan Peters
2008-06-21 Afscheid van Kees Fens / [foto] Raymond Rutting – de Volkskrant
2008-06-23 Gemis [IN: Geachte redactie ] / Cathrina Kaastra
2008-06-23 Glorie zij God voor bontigheid / Marjoleine de Vos
2008-06-24 Kees Fens (1929–2008), in het voorbijgaan / Dirk Leyman
2008-06-24 Werk niet zo hard, dat hoeft toch niet / Aleid Truijens
2008-06-26 virtuoos pleitbezorger, Een – / Jos Joosten
2008-06-27 dood ontmoet, De – / Walter van der Kooi
2008-06-28 Kees Fens [IN: Geachte redactie ] / G. van der Werff–Geubels
2008-06-30 God in Het Muziektheater
2008-08-23 Eeuwig leven / Michaël Zeeman en Maarten van den Brink
2008-09-30 In memoriam Kees Fens / Frits Vliegenthart
2008-10-31 Niemand koopt essays. De essayistiek heeft het moeilijk in de literaire wereld / Yvonne Stengs
2008-12-06 Vaders / Marita Mathijsen
2008-12-22 Zoon van Kees Fens als leerling van Reve / Peter de Waard
2009-01-16 Fens / Martin Bril
2009-06-14 Hommage aan Kees Fens / SLAA