Gerrit Willems
  • Vroman–effect, Het – . Over leven en werk van Leo Vroman / Redactie: Jan Kuijper, Ben Peperkamp, Murk Salverda en Gerrit Willems; Keuze en bijschriften illustraties: Murk Salverda. – Schrijverspentenboek 29