Frank Willaert
  • zoet akkoord, Een. Middeleeuwse lyriek in de Lage Landen / Frank Willaert [bundel studies over ontstaan, vertolking en onthaal van hoofse minnelyriek]
  • Visioenen / Hadewijch; vertaald door Imme Dros; inleiding en teksteditie door Frank Willaert