C. Wilkeshuis
  • Kris Kras Jan Plezier / [omnibus voor de jeugd, samengesteld door] I.M. Fennema–Zboray; m.m.v. C. Wilkeshuis e.a.