Rein van der Wiel
  • droom en een scheidsgerecht, Een. Een relaas / door Eduard Karsen. – bezorgd en ingeleid door Rein van der Wiel
  • Ewijkshoeve, tuin van tachtig / Rein van der Wiel
  • Briefwisseling 1 juli 1885 tot 15 december 1888 / Albert Verwey; bezorgd ingeleid en van aantekeningen voorzien door Margaretha H. Schenkeveld en Rein van der Wiel