Geert Warnar
  • Der vaderen boek. Beoefenaren van de studie der Middelnederlandse letterkunde. Studies voor Frits van Oostrom ter gelegenheid van diens vijftigste verjaardag / [onder redactie van:] Wil van Anrooij, Dini Hogenelst en Geert Warnar