Jan Wagenaar
  • Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, schutterye, gilden en regeeringe, beschreeven door / Jan Wagenaar, historieschryver der stad