Jan van der Waals
  • prentschat van Michiel Hinloopen, De. Een reconstructie van de eerste openbare papierkunstverzameling in Nederland / Jan van der Waals