H.T.M. van Vliet
 • Nagelaten gedichten / Simon Vestdijk. Bezorgd door T. van Deel, G. Middag en H.T.M. van Vliet
 • Gedichten I. De tijdens het leven van de dichter gepubliceerde poëzie / J.H. Leopold; historisch–kritische uitgave, verzorgd door A.L. Sötemann en H.T.M. van Vliet. – Deel 1: Teksten; Deel 2: Apparaat en commentaar. – Uitgegeven onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
 • Aeolusharp, De / door S. Vestdijk. – Nagelaten romanfragment, bezorgd door T. van Deel en H.T.M. van Vliet
 • Verzamelde gedichten / J.C. Bloem; tekstverzorging A.L. Sötemann en H.T.M. van Vliet
 • Gedichten II. Nagelaten poëzie / J.H. Leopold; historisch–kritische uitgave, verzorgd door H.T.M. van Vliet in samenwerking met A.L. Sötemann
 • onzegbaar geheim, Het – . Verzamelde essays en kritieken, 1911–1963 / J.C. Bloem; bezorgd door H.T.M. van Vliet
 • Gedichten / J.C. Bloem [ed. A.L. Sötemann en H.T.M. van Vliet]
 • Brieven van J.C. Bloem aan P.N. van Eyck / [uitgave verzorgd door] G.J. Dorleijn en H.T.M. van Vliet
 • Leven in het verleden. Verzamelde aforismen / J.C. Bloem; [bezorgd en geannoteerd door] H.T.M. van Vliet
 • Kwatrijnen van Omar Khayyam / Omar Khayyam; [vertaling:] J.H. Leopold; uitgegeven en toegelicht door A.L. Sötemann en H.T.M. van Vliet
 • Gedichten / J.H. Leopold; [tekstverzorging en verantwoording van de editie door] A.L. Sötemann en H.T.M. van Vliet
 • Dorp aan de rivier / [roman door] Antoon Coolen; tekstverzorging en nawoord door H.T.M. van Vliet
 • Brieven aan P.N. van Eyck / [uitgegeven en ingeleid en van aantekeningen voorzien door] G.J. Dorleijn, A.L. Sötemann en H.T.M. van Vliet