G.N.M. Vis
  • Heiligenlevens, Annalen en Kronieken. Geschiedschrijving in middeleeuws Egmond / onder redactie van G.N.M. Vis e.a.