Ger Verrips
  • geschiedenis van een talent, De – / Vestdijk–jaarboek 1996 onder redactie van Harry Bekkering, Rudi van der Paardt en Ger Verrips
  • oog van de meester, Het – . Vestdijk–jaarboek 1998 / [o.r.v.] Harry Bekkering, W. Bronzwaer, Rudi van der Paardt, Ger Verrips en Gerben Wynia