P.E.L. Verkuyl
  • Veelzijdigheid als levensvorm. Facetten van Constantijn Huygens' leven en werk: een bundel studies ter gelegenheid van zijn driehonderdste sterfdag / bijeengebracht door A.Th. van Deursen, E.K. Grootes, P.E.L. Verkuyl
  • Overvloed van vonken. Een keuze uit de gedichten / P.C. Hooft; [bloemlezing samengesteld door] M.A. Schenkeveld–van der Dussen, L. Strengholt, P.E.L. Verkuyl