H.W van Tricht
  • Louis Couperus als briefschrijver / [Maatstaf–dubbelnummer jrg. XI p 145–248; bijdragen van: Louis Couperus, Pierre H. Dubois, H.W. van Tricht]
  • briefwisseling tussen Frederik van Eeden en Lodewijk van Deyssel, De – / Frederik van Eeden; Lodewijk van Deyssel; H.W. van Tricht [editeur]; Harry G.M. Prick [editeur]
  • leven van P.C. Hooft, Het – / H.W. van Tricht
  • Louis Couperus als briefschrijver / [Maatstafnummer 1963] H.W. van Tricht en Pierre H. Dubois