Georg Trakl
  • Gedichten / Georg Trakl; keuze uit zijn poëzie met inl. en comment. door Rob van Erkelens; en vert. [uit het Duits] door Frans Roumen
  • laatste goud van de vervallen sterren, Het – / [poëzie van] Georg Trakl; vertaling Jan U. Terpstra
  • laatste goud van vergane sterren, Het – / [poëzie van] Georg Trakl; vertaald door Frans Roumen; inleiding en aantekeningen van Rob van Erkelens
  • Zang van de afgezonderde / [gedicht van] Georg Trakl; vertaling Frans Roumen
  • Gezang van de afgezonderde / [gedicht van] Georg Trakl; vertaling Jan U. Terpstra