Marten Toonder
  • bovenbazen, De – / Marten Toonder; [met inleiding van] R. Godthelp
  • heer moet alles alleen doen, Een – / Marten Toonder; [met nawoord van] Jan Gerhard Toonder
  • Parbleu / Marten Toonder