Felix Timmermans
  • harp van Sint Franciscus, De – / Felix Timmermans
  • kindeke Jezus in Vlaanderen, Het – / Felix Timmermans
  • Ik zag Cecilia komen / Felix Timmermans