Chris Tazelaar
  • Petrarca: Het leven in eenzaamheid & Brieven aan zijn broer / Francesco Petrarca
  • top van de Ventoux, De – » Het geheim » Godgewijde ledigheid / door Petrarca. – Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Chris Tazelaar
  • Lauweringsrede / Francesco Petrarca; vert. Chris Tazelaar
  • briefwisseling met Héloïse, De – / Abélard; [vertaald uit het Latijn, toegelicht en van aantekeningen voorzien door] Chris Tazelaar