L. Strengholt
  • Constanter / door L. Strengholt
  • Overvloed van vonken. Een keuze uit de gedichten / P.C. Hooft; [bloemlezing samengesteld door] M.A. Schenkeveld–van der Dussen, L. Strengholt, P.E.L. Verkuyl