Toos Streng
  • Geschapen om te scheppen? Opvattingen over vrouwen en schrijverschap in Nederland 1815–1860 / Toos Streng; met een woord vooraf door Nelleke Noordervliet