Lytton Strachey
  • Queen Victoria / [biografie door] Lytton Strachey
  • Eminent Victorians / [vier korte biografieën door] Lytton Strachey
  • Letters of Lytton Strachey, The – / Lytton Strachey; Paul Levy [ed.]; [with assistance of] Penelope Marcus