Kees Stip
  • Onder Invloed: Volksschrijver aan volksbisschop » Het groots oprichten der boortorens / [Fens i.s.m.:] Michaël Zeeman
  • Onder Invloed: Een middelnederlands kerstlied » Een bewaarplaats voor de toekomst / [Fens i.s.m.:] Michaël Zeeman
  • Onder Invloed: Alles van waarde is weerloos / [Fens i.s.m.:] Michaël Zeeman
  • Onder Invloed: De zee klotst voort / [Fens i.s.m.:] Michaël Zeeman
  • peperbek en andere beesten, De – / C. Stip [met cartoons van] Ton Hogendoorn