Marijke Stapert–Eggen
  • A. Aletrino / [themanummer Bzzlletin (11e jrg., 99, okt. 1982) samengesteld door] Marijke Stapert–Eggen, Kees Joosse en Phil Muysson
  • antieke verhalen, De – / Louis Couperus; [bijeengebracht en uitgegeven naar de handschriften en eerste drukken door] Marijke Stapert–Eggen; [met kort voorwoord door] Karel Reijnders
  • Uit het leven. Bloemlezing naturalistische verhalen rond 1885 / [samengesteld door] N. Maas en M. Stapert–Eggen