J. Sperna Weiland
  • Antwoord. Gestalten van geloof in de wereld van nu / [onder hoofdredactie van J. Sperna Weiland