Mieke B. Smits–Veldt
  • Nederlandse Renaissancetoneel, Het / door Mieke B. Smits–Veldt
  • Vondel, volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza / [Joost van den Vondel] verzorgd en ingeleid door Albert Verwey / [herdruk] ingeleid door Mieke B. Smits–Veldt en Marijke Spies
  • Maria Tesselschade. Leven met talent en vriendschap / Mieke B. Smits–Veldt
  • nieuw vaderland voor de muzen, Een – . Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1560–1700 / Karel Porteman en Mieke B. Smits–Veldt