Jan Jacob Slauerhoff
  • Brieven aan Hans Feriz / bezorgd en van aantekeningen voorzien door Herman Vernout
  • Van een liefde die vriendschap moest blijven. Brieven van J. Slauerhoff aan Heleen Hille Ris Lambers / Jan Jacob Slauerhoff. – Gekozen en ingeleid door H.C. ten Berge.
  • Verzamelde werken. Deel VIII (Kritisch Proza) / J.J. Slauerhoff; [tekstverz. door] K. Lekkerkerker; [uitg. door] D.A.M. Binnendijk
  • boegbeeld: de ziel, Het – / [openingsvers in de debuutbundel van] J. Slauerhoff
  • Van een liefde die vriendschap bleef. Briefwisseling tussen J. Slauerhoff en Heleen Hille Ris Lambers, 1927–1936 / [bezorgd door] Wim Hazeu