Wim J. Simons
  • Omgang met boeken / Wim J. Simons
  • Van Eeden! Van Eeden! Daar komt hij aangetreden! / [verzameling spotprenten en –verzen verzorgd door] Peter van Eeden en Wim Simons
  • paleis van Circe, Het – / Wim Simons
  • Pijpelijntjes / Jacob Israël de Haan; [met nawoord van] Wim J. Simons ['De geschiedenis van een onzedelijk boek']
  • Van het sombere leven. Een keuze uit het werk van tien Nederlandse prozaschrijvers / [bijeengebracht en ingeleid door] Wim J. Simons
  • Frederik van Eeden / Wim Simons
  • tijd van Herman Robbers, De – / Wim J. Simons