Maria A. Schenkeveld–van der Dussen
  • Nederlandse literatuur, een geschiedenis / hoofdredactie M.A. Schenkeveld–Van der Dussen; redactie Ton Anbeek, Willem van den Berg, Jaap Goedegebuure, E.K. Grootes, Anne Marie Musschoot, Frits van Oostrom, Herman Pleij, Johanna Stouten
  • Amsterdammers winter, 's – / J.Six van Chandelier. – (herspeld) uitgegeven met inleiding en commentaar door Maria A. Schenkeveld–van der Dussen
  • Veelzijdigheid als levensvorm. Facetten van Constantijn Huygens' leven en werk: een bundel studies ter gelegenheid van zijn driehonderdste sterfdag / bijeengebracht door A.Th. van Deursen, E.K. Grootes, P.E.L. Verkuyl
  • Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550–1850: van Anna Bijns tot Elise van Calcar / [Hoofdredactie:] Riet Schenkeveld–Van der Dussen
  • Het is begonnen met David – De honderdvijftig psalmen in het Nederlands berijmd, vertaald, bewerkt door 47 Nederlandse dichters uit vijf eeuwen / gekozen en toegelicht door Margaretha H. Schenkeveld & Maria A. Schenkeveld–Van der Dussen
  • Overvloed van vonken. Een keuze uit de gedichten / P.C. Hooft; [bloemlezing samengesteld door] M.A. Schenkeveld–van der Dussen, L. Strengholt, P.E.L. Verkuyl