Catrien Santing
  • profane pelgrimage naar de Middeleeuwen, Een – . Opstellen van prof. dr. Jan van Herwaarden over geloof en samenleving in de laatmiddeleeuwse Nederlanden / Jan van Herwaarden; [keuze uit diens oeuvre door een redactie:] Paul van de Laar, Peter Jan Margry en Catrien Santing