Gerard Kornelis»Simon va Reve
 • Zes gedichten / G.K. van het Reve
 • Nader tot U / Gerard Kornelis van het Reve
 • Bij mijn intrede in de Rooms Katholieke Kerk / [verklaring in juli»augustus–nummer 1966 van "Tirade" door] G.K. van het Reve
 • Werther Nieland / G.K. van het Reve
 • ondergang van de familie Boslowits, De – / G.K. van het Reve
 • Lieve Leven, Het – / [brieven van] Gerard Reve
 • prison song in prose, A – / G.K. van het Reve [met illustraties van Thomas Koolhaas]
 • Lieve jongens / door Gerard Reve
 • taal der liefde, De – / Gerard Kornelis van het Reve
 • Op weg naar het einde / Gerard Kornelis van het Reve
 • Ik had hem lief / door Gerard Reve
 • Veertien etsen van Frans Lodewijk Pannekoek voor arbeiders verklaard / door Gerard Kornelis van het Reve
 • Vier wintervertellingen / [verhalen van] Gerard Kornelis van het Reve [vertaald uit het Engels door Hanny Michaelis]
 • Stemmen van schrijvers: Remco Campert en G.K. van het Reve /
 • Avonden, De – / Gerard Kornelis van het Reve
 • Tien vrolijke verhalen / G.K. van het Reve
 • Opstellen Nederlands. [Straatrumoer; Zal de neutraliteit van Nederland en België geëerbiedigd worden?; Huisdieren; Burentwist] / G. v.h. Reve 4a
 • circusjongen, Een – . Levensroman / [roman door] Gerard Reve
 • laatste jaren van mijn grootvader, De – / [verhaal van] Gerard Kornelis van het Reve
 • Briefwisseling 1951–1987 / Gerard Reve, Geert van Oorschot; [bezorgd en van commentaar voorzien door] Nop Maas
 • Op mijn ouderdom / [gedicht van] Gerard Reve