Arij Prins
  • Onze onzalige erfenis / [Zwartgallige verhalen van o.a.] Marcellus Emants, Frans Coenen, Louis Couperus, Arij Prins, Frits Hopman; samengesteld en ingeleid door R. Nieuwenhuys
  • briefwisseling tussen Arij Prins en Lodewijk van Deyssel, De – / uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Harry G.M. Prick
  • heilige tocht, De – / Arij Prins