Harry G.M. Prick
 • Zelfportret / Willem Kloos. – Samengesteld en van aantekeningen voorzien door Harry G.M. Prick
 • wereld van mijn vader, De / Lodewijk van Deyssel; bezorgd en van nieuwe titel voorzien door Harry G.M. Prick
 • Briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel en Albert Verwey, De. Deel II: september 1894–april 1889 / Lodewijk van Deyssel en Albert Verwey – Met een woord vooraf en voorzien van aantekeningen, bezorgd door Harry G.M. Prick.
 • Willem Kloos als verzamelaar van boeken / Harry G.M. Prick
 • Tim's herinneringen / Aeg. W. Timmerman; verzorgd en van nawoord voorzien door Harry G.M. Prick
 • Vervlogen jaren / door Frans Erens. – Met een woord vooraf door Sophie Erens–Bouvy. Bezorgd en van aantekeningen voorzien door Harry G.M. Prick
 • beweging van '80, De – / Bernd Luger en Harry G.M. Prick
 • weefsel van overpeinzingen, Een. Causerie over Frans Erens in diens briefwisseling met Andries Bonger / [met toelichtende noten van] Harry G.M. Prick
 • Frans Erens over Limburg / [bloemlezing samengesteld door] Harry G.M. Prick, m.m.v. Jan Notten en Lou Spronck
 • heer dr. Alberdingk Thijm laat vragen... , de – / Harry Prick
 • Ik, Het – » Heroiesch–individualistische dagboekbladen. – [Gevolgd door] Caesar / Lodewijk van Deyssel; opnieuw uitgegeven, toegelicht en van aantekeningen voorzien door Harry G.M. Prick
 • "Levensbericht" van Pierre Kemp / door Harry G.M. Prick
 • briefwisseling tussen Arij Prins en Lodewijk van Deyssel, De – / uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Harry G.M. Prick
 • In de zekerheid van eigen heerlijkheid. Het leven van Lodewijk van Deyssel tot 1890 / Harry G.M. Prick
 • Vervlogen jaren / Frans Erens; [vervolledigde heruitgave door] Harry G.M. Prick; [inleiding door] Anton van Duinkerken
 • Twee bezielden: A. Roland Holst en Lodewijk van Deyssel / Harry G.M. Prick
 • heilige tocht, De – / Arij Prins
 • Lodewijk van Deyssel. Dertien Close–ups / [opstellen door] Harry G.M. Prick
 • briefwisseling tussen Frederik van Eeden en Lodewijk van Deyssel, De – / Frederik van Eeden; Lodewijk van Deyssel; H.W. van Tricht [editeur]; Harry G.M. Prick [editeur]
 • Lodewijk van Deyssel – Arnold Ising jr. / [briefwisseling uitgegeven door] Harry G.M. Prick
 • Vreemdeling op de wegen, Een – . Het leven van Lodewijk van Deyssel vanaf 1890 / Harry G.M. Prick
 • liefde, Een – / Lodewijk van Deyssel; met een nawoord bij de her–uitgave van de eerste druk door Harry G.M. Prick
 • Verzameld Werk / Pierre Kemp; [ed.:] W.A.M. de Vroomen en H.G.M. Prick
 • Adriaantjes, De – . Een onderzoek naar wording en achtergronden van Van Deyssels Kind–leven / Harry G.M. Prick
 • Herinneringen aan Lodewijk van Deyssel / Harry G.M. Prick
 • Gedenkschriften / Lodewijk van Deyssel; [bezorgd door] Harry G.M. Prick
 • Spelevaren. Van August von Platen tot Gerrit Komrij / Harry G.M. Prick
 • Uit de schrijfcassette van Lodewijk van Deyssel / ontnomen, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Harry G.M. Prick
 • Thema's voor een uitgever / [voordrachten door] F.L. Bastet, Arthur Lehning, J.J. Oversteegen, Harry G.M. Prick, Karel Reijnders en A.L. Sötemann
 • Herinneringen / Jacqueline Royaards–Sandberg; met inleiding van H.H.J. de Leeuwe
 • scheldkritieken, De – / Lodewijk van Deyssel; [keuze en editie} Harry G.M. Prick
 • Lodewijk van Deyssel & het goede der aarde / Harry G.M. prick
 • Tirade nummer 219»220 / [gastredacteur:] Wam de Moor