. Plinius
  • wereld, De – . Naturalis historia / Plinius; [vertaald uit het Latijn door] Joost van Gelder, Mark Nieuwenhuis en Ton Peters