Hans van Pinxteren
  • Essays. Een proeve van zeven / Michel de Montaigne; vert. Hans van Pinxteren
  • In een zwervend licht / Hans van Pinxteren
  • Verzoeking van de heilige Antonius, De / G. Flaubert. Vertaald en van een nawoord voorzien door Hans van Pinxteren
  • Op dood en leven / [vertaling van vijf essays van] Montaigne [door] Hans van Pinksteren
  • Woordenboek van pasklare ideeën / Gustave Flaubert; vert. Hans van Pinxteren
  • Ik ben nogal klein van stuk. Essays over de ijdelheid / Michel de Montaigne; vertaling Hans van Pinxteren