Francesco Petrarca
  • Petrarca: Het leven in eenzaamheid & Brieven aan zijn broer / Francesco Petrarca
  • Brief aan Giovanni Coronna. [Een bergbestijging in de 14e eeuw, Francesco Petrarca aan Giovanni Coronna] / Francesco Petrarca; vertaling J.H. Leopold
  • top van de Ventoux, De – » Het geheim » Godgewijde ledigheid / door Petrarca. – Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Chris Tazelaar
  • Sonnetten en andere gedichten / van Francesco Petrarca. – Vertaling Frans van Dooren
  • Lauweringsrede / Francesco Petrarca; vert. Chris Tazelaar
  • Sonetten / Petrarca; vertaald door Frans van Dooren
  • Brieven / Petrarca; [keuze, vertaling, inleiding en toelichting door] Frans van Dooren
  • Sonnetten / Petrarca; [vertaling] Frans van Dooren
  • Sonnet 16 / Petrarca [vertaling Frans van Dooren]
  • Liedboek, Het – / Francesco Petrarca; uit het Italiaans vertaald door Peter Verstegen