W.A.M. Peters
  • Legendarische vrouwen / Ovidius; vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door W.A.M. Peters