Cornelis Paradijs
  • Grassprietjes of liederen op het gebied van Deugd, Godsvrucht en Vaderland, in vier afdeelingen. (...) / door Cornelis Paradijs oud–Makelaar in Granen. – Met een open brief aan den schrijver door P.A. Saaije Azn. en een voorrede van Sebastiaan Slaap.