J.J. Oversteegen
 • Ideeën. Eerste bundel / Multatuli; met een nawoord van J.J. Oversteegen
 • Verzameld werk / Cola Debrot. – Deel 5: Over literatuur. – Tekstverzorging J.J. Oversteegen
 • Erflaters van de twintigste eeuw / [Veertien lezingen in de jaren 1988–1990 onder de titel "De Erflaters" georganiseerd door de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Bijdragen o.m. van: H.W. von der Dunk (inleiding), Jan Blokker (nabeschouwing), E.H. Kossmann (Huizinga), Quist (Rietveld), J.J. Oversteegen (Ter Braak), Hella Haasse (Annie Romein/Maria Dermoût), Rudi Fuchs (Mondriaan), Frits Staal (C. Snouck Hurgronje, W. Caland, Robert Hans van Gulik), Gerrit Komrij (Nijhoff), H.B.G. Casimir (H. Kamerlingh Onnes), Dirk van Dalen (L.E.J. Brouwer)]
 • In het schuim van grauwe wolken, Het leven van Cola Debrot tot 1948 / J.J. Oversteegen
 • Anastasio en de schaal van Richter. Bespiegelingen over literatuur, filosofie, literaire kritiek en literatuurwetenschap / J.J. Oversteegen
 • Gemunt op wederkeer. Het leven van Cola Debrot vanaf 1948 / J.J. Oversteegen
 • Kort geding. Een bloemlezing uit de moderne verhalenliteratuur / [samengesteld door] J.J. Oversteegen
 • Multatuli en de kritiek / J.J. Oversteegen
 • Vorm of vent. Opvattingen over de aard van het literaire werk in de Nederlandse kritiek tussen de twee wereldoorlogen / J.J. Oversteegen
 • literary Review, The / [winternummer 1961–1962]
 • Thema's voor een uitgever / [voordrachten door] F.L. Bastet, Arthur Lehning, J.J. Oversteegen, Harry G.M. Prick, Karel Reijnders en A.L. Sötemann
 • Literair lustrum. Een overzicht van vijf jaar Nederlandse literatuur 1961–1966 / [samengesteld door] Kees Fens, H.U. Jessurun d'Oliveira, J.J.Oversteegen