J. van Oudshoorn
  • Achter groene horren / J. van Oudshoorn
  • Onze onzalige erfenis / [Zwartgallige verhalen van o.a.] Marcellus Emants, Frans Coenen, Louis Couperus, Arij Prins, Frits Hopman; samengesteld en ingeleid door R. Nieuwenhuys
  • Bezwaarlijk verblijf / [novelle van] J. van Oudshoorn; met twee commentaren door W.A.M. de Moor
  • Tobias en de dood / [roman van] J. van Oudshoorn
  • onuitsprekelijke, Het – / [brieven van] J. van Oudshoorn; [verzameld en toegelicht door] W.A.M. de Moor
  • Verzamelde werken. Deel I / J. van Oudshoorn; [tekstverz. W.A.M. de Moor]
  • Onuitsprekelijke, Het – / [brieven] J. van Oudshoorn; [editeur:] W.A.M. de Moor
  • Bezwaarlijk verblijf / J. van Oudshoorn; [nagelaten novelle, opnieuw en nu met korte biografie en bibliografie gepubliceerd door] W.A.M. de Moor
  • Verzamelde Werken II / J. van Oudshoorn; [tekstverzorging en annotatie door] W.A.M. de Moor
  • Willem Mertens levensspiegel / J. van Oudshoorn; [ed.] Wam de Moor