Jan van Nijlen
  • Druilende burgerij. Jeugdherinneringen van een eenzelvig man / [nagelaten stuk proza van] Jan van Nijlen; [tekstverzorging en verantwoording door] C. Bittremieux
  • Te laat voor deze wereld / [gedichten van] Jan van Nijlen
  • Verzamelde gedichten / Jan van Nijlen; [derde gewijzigde en vermeerderde uitgave, verzorgd door] C. Bittremieux
  • Avond in de Kempen / [kwatrijn van] Jan van Nijlen