Martinus Nijhoff
 • Gedichten / M. Nijhoff. – Historisch–kritische uitgave, verzorgd door W.J. van den Akker en G.J. Dorleijn. – Uitgegeven onder auspiciën van de afdeling Neerlandica van het Constantijn Huygens Instituut der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
 • Uur U, Het – / Martinus Nijhoff
 • Verzameld werk II. Kritisch, verhalend en nagelaten proza / Martinus Nijhoff; [tekstverzorging Gerrit Borgers]
 • reis van de drie koningen, De – / T.S. Eliot; [vertaling van] M. Nijhoff
 • Schepelingen van de Blauwe Schuit. Brieven van Bertus Aafjes, K. Heeroma, M. Nijhoff, S. Vestdijk en Hendrik de Vries aan F.R.A. Henkels, 1940–1946 / [bezorgd door] Gillis Dorleijn, Sjoerd van Faassen en Ageeth Heising
 • Een oorlog had deez' aard, zoo groot zij is, gemeten; [...] / Martinus Nijhoff
 • Psalm 18 / David [vertalingen van] Gab. Smit en van M. Nijhoff
 • Psalm 150 / David [vertalingen van] Gab. Smit en van Martinus Nijhoff
 • Verzamelde gedichten / M. Nijhoff; [tekstverzorging en samenstelling:] W.J. van den Akker e.a.
 • kind en ik, Het / [gedicht van] Martinus Nijhoff
 • Awater / Martinus Nijhoff
 • kinderkruistocht, De – / M. Nijhoff
 • Zondagmorgen / [gedicht van] Martinus Nijhoff