Rob Nieuwenhuys
 • Constantijn Huygens, Rad van Onrust / bloemlezing samengesteld door Rob Nieuwenhuys
 • dominee en zijn worgengel, De / [uitgebreide herdruk van biografische documentatie m.b.t. François HaverSchmidt, samengesteld en in 1964 gepubliceerd door] Rob Nieuwenhuys
 • Snikken en grimlachjes / Piet Paaltjens; bezorgd door Rob Nieuwenhuys
 • pen in de gal gedoopt, De / Herman Neubronner van der Tuuk [herziene editie van de Stoa–uitgave bij Van Oorschot uit 1962, eveneens door] R. Nieuwenhuys
 • Van roddelpraat tot literatuur / [lezing voor Neerlandici van] Rob Nieuwenhuys
 • onuitputtelijke natuur, De – . Een keuze uit zijn geschriften / F.W. Junghuhn; [ed.] R. Nieuwenhuys en F. Jacquet
 • Multatuli en de mythe van Lebak / [studie door] Rob Nieuwenhuys
 • Oost–Indische spiegel. Wat Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesië hebben geschreven vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden / Rob Nieuwenhuys
 • Baren en oudgasten. Tempo doeloe – een verzonken wereld. Fotografische documenten uit het oude Indië 1870–1920 / Rob Nieuwenhuys
 • Bij het scheiden van de markt. en bloemlezing uit de Indische letterkunde van 1935 tot heden [...] / Verzameld en ingeleid door R. Nieuwenhuys
 • Van roddelpraat en literatuur. Een keuze uit het werk van Nederlandse schrijvers uit het voormalig Nederlands–Indië / [samenstelling en inleiding door] R. Nieuwenhuys
 • Ik ga maar en ben / [bloemlezing uit de gedichten van] J.C. van Schagen; samengesteld door R. Nieuwenhuys en K. Schippers
 • Ziet, de dag komt aan. Proza en poëzie van 1600 tot 1700 / [bloemlezing samengesteld door] R. Nieuwenhuys
 • wereld heeft twee aangezichten, De – / [bloemlezing uit de Nederlandse literatuur van de periode 1700–1880, samengesteld door] Rob Nieuwenhuys
 • Het laat je niet los. Nederlandse letterkunde over Indonesië van 1935 tot heden, mensen en landschappen / [bloemlezing samengesteld door] Rob Nieuwenhuys
 • Om nooit te vergeten. Nederlandse letterkunde over Indonesië van 1935 tot heden. Bezetting en revolutie / [bloemlezing samengesteld door] Rob Nieuwenhuys
 • dominee en zijn worgengel, De – / [documentaire mbt. het werk van François Haverschmidt verzorgd door] R. Nieuwenhuys
 • Eendagsvliegen. Journalistieke getuigenissen uit kranten en tijdschriften / [bloemlezing uit het journalistieke werk van] W. Walraven; [verzorgd door] R. Nieuwenhuys en F. Schamhardt
 • grote verbittering, De – . Herinnering aan mijn vader / Wim Walraven Jr. [met voorwoord van] R. Nieuwenhuys en F. Schamhardt
 • Wie verre reizen doet / [bloemlezing uit de Indisch–Nederlandse letterkunde bijeengebracht door] R. Nieuwenhuys
 • In de schommelstoel / [bloemlezing uit de Indisch–Nederlandse letterkunde samengesteld door] R. Nieuwenhuys
 • Tussen twee vaderlanden / [essays van] Rob Nieuwenhuys
 • beetje oorlog, Een – . Java 8 december 1941 – 15 november 1945 / Rob Nieuwenhuys
 • Louis Couperus. Over anderen Vier kleine romans / Louis Couperus; [keuze:] Rob Nieuwenhuys
 • Zo luidt het verhaal / [Drie vertellingen van] Maria DermoΩt; gekozen en ingeleid door Rob Nieuwenhuys
 • Komen en blijven: Tempo doeloe – een verzonken wereld, fotografische documenten uit het oude Indië 1870–1920 / R. Nieuwenhuys