Jos Muyres
  • Als een onweder bij zomerdag. De briefwisseling tussen Louis Paul Boon en Willem Elsschot / Bezorgd door Jos Muyres en Vic van de Reijt
  • Brieven aan literaire vrienden / van Louis Paul Boon. – Bezorgd en van een voorwoord voorzien door Jos Muyres
  • Memoires van Boontje / Louis Paul Boon; [bezorgd en geannoteerd door] Jos Muyres en Bert Vanheste