W.A.M. de Moor
 • Bezwaarlijk verblijf / [novelle van] J. van Oudshoorn; met twee commentaren door W.A.M. de Moor
 • onuitsprekelijke, Het – / [brieven van] J. van Oudshoorn; [verzameld en toegelicht door] W.A.M. de Moor
 • Verzamelde werken. Deel I / J. van Oudshoorn; [tekstverz. W.A.M. de Moor]
 • Onuitsprekelijke, Het – / [brieven] J. van Oudshoorn; [editeur:] W.A.M. de Moor
 • Bezwaarlijk verblijf / J. van Oudshoorn; [nagelaten novelle, opnieuw en nu met korte biografie en bibliografie gepubliceerd door] W.A.M. de Moor
 • Verzamelde Werken II / J. van Oudshoorn; [tekstverzorging en annotatie door] W.A.M. de Moor
 • Ik probeer mijn pen. Atlas van de Nederlandse letterkunde / H.J.M.F. Lodewick, W.A.M. de Moor, K. Nieuwenhuijzen
 • Willem Mertens levensspiegel / J. van Oudshoorn; [ed.] Wam de Moor
 • Tirade nummer 219»220 / [gastredacteur:] Wam de Moor
 • Kees Fens verzamelde beeldigheid voor grote mensen / Wam de Moor
 • Over het verschil tussen een buitengewoon en een gewoon hoogleraar: De oraties van Ten Brinke en Fens / Wam de Moor