Michel de Montaigne
  • Essais / Michel de Montaigne
  • Essays. Een proeve van zeven / Michel de Montaigne; vert. Hans van Pinxteren
  • Reis naar Italië. Een reis naar Italië via Zwitserland en Duitsland in 1580–1581 / Michel de Montaigne; vertaald en ingeleid door Anton Haakman.
  • Op dood en leven / [vertaling van vijf essays van] Montaigne [door] Hans van Pinksteren
  • Ik ben nogal klein van stuk. Essays over de ijdelheid / Michel de Montaigne; vertaling Hans van Pinxteren