Karel Meeuwesse
  • Jan Luyken als dichter van De Duytse Lier / Karel Meeuwesse [fotografische herdruk 1977 van dissertatie uit 1952, met toevoeging van negen pagina's 'Kanttekeningen']
  • Martinus Nijhoff en de kerkelijke traditie. De symboliek van Des Heilands tuin, een pinksterspel / Karel Meeuwesse
  • Muziek en taal. Over poëzie en poëtiek van Martinus Nijhoff en Paul van Ostaijen / [inaugurele rede van] K. Meeuwesse